Skip navigation

Cuardaigh UCD

 
 
 
Facebook
 

Bord na Gaeilge UCD

  Ainm Scoil/Ionad/Aonad

An tOllamh Micheál Ó Dochartaigh

Cathaoirleach

Scoil an Leighis Tréidliachta UCD

Clár Ní Bhuachalla

Oifigeach Gaeilge

Bord na Gaeilge UCD

Baill an Bhoird

An tOllamh Máire Ní Annracháin 

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD

Eoghan Mac Domhnaill

Ionadaí d'Uachtarán Aontas na Mac Léinn UCD

An Dr Seán Ó Dúinín

Scoil na Ríomheolaíochta UCD

Irene Feeney

Ionadaí do Stiúrthóir na Clárlainne UCD

An Dr Thomas Mohr

Scoil Dlí Sutherland UCD

An tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh 

An Coláiste Gnó UCD

An tOllamh Comhlach Síofra Pierse

Scoil na dTeangacha, na gCultúr agus na Teangeolaíochta UCD

Ruth Redahan

Oifig Idirnáisiúnta UCD

Comhairleoirí (Alumni)

Aoife Nic Shamhráin 

Comhordaitheoir Alumni

Dónal Ó Catháin

Comhordaitheoir Scéim Meantóireachta Theach na Gaeilge

Aodhán Ó Deá

Comhairleoir Seachtrach Theach na Gaeilge UCD