Skip navigation

Cuardaigh UCD

 
 
 
Facebook Twitter
 
flickr icon Youtube icon
  • Header_Claridirnaisiunta

Clár Idirnáisiúnta Bhord na Gaeilge

Oibríonn Bord na Gaeilge UCD i gcomhpháirt le hOllscoileanna eile in Éirinn agus thar lear.

Tá gaol speisialta aige le pobal Gàidhlig na hAlbain. Sa bhliain 2012 thosaigh an chéad malartáin idir mhic léinn Theach na Gaeilge UCD agus Taigh na Gàidhlig, Ollscoil Glaschú agus tá teanga agus cultúr na hÉireann agus na hAlbain á roinnt ar a chéile ó shin i leith.

Reáchtáladh malartán nua le hOllscoil Dhún Éideann i Samhain 2015. Thug mic léinn ó Chomann Ceilteach, Ollscoil Dhún Éideann cuairt ar UCD, 7 Aibreán 2016. 

Tá an tionscnamh seo á reáchtáil le tacaíocht ón eagraíocht Colmcillewww.colmcille.net

 

 

Mic léinn Bhord na Gaeilge UCD in Ollscoil Dhún Éideann, 9 - 11 Feabhra 2017. 

Bhí sceideal iontach spéisiúl againn a bhuíochas de Bria Mason agus Comann Ceilteach Oilthigh Dhùn ÈideannFrida Ní Dholáin, Teach na Gaeilge UCD, a thóg an grianghraf thíos.

Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, Bria Mason, Oifigear Gàidhlig, Ashling Harteveld, Oifigeach Gaeilge Cúnta, Jonathan Ó Briain, Eimear Gill, Caoimhín de Baróid, Pádraig Ó hÓrgáin agus Séamus Ó Thiarnáin

Séamus Ó Thiarnáin, Teach na Gaeilge UCD, agus Eimear Gill, reachtaire Tradsoc 2016-17, ag baint sult as an seisiún ceoil i Sandy Bells, Dún Éideann

 

Turas chuig Ollscoil Dhún Éideann - Caoimhín de Baróid

 

Lá Eorpach na dTeangacha agus Lipéad Eorpach Teanga 2016 ag Bord na Gaeilge UCD

Rinne Bord na Gaeilge UCD ceiliúradh ar an nGaeilge ar Lá Eorpach na dTeangacha, 26 Meán Fómhair i Scoil Ghnó Lochlann Uí Chuinn ar champas Belfield. Bhí cúis ceiliúradh faoi leith ag mic léinn scoláireachta an Bhoird i mbliana mar gur bhronnadh an gradam ‘Lipéad Eorpach Teanga 2016' ar Scéim Chónaithe Ghaeilge, Bhord na Gaeilge. Is gradam é seo a bhronntar ar thionscnamh a chuireann le foghlaim agus le teagaisc teanga, tionscnamh gur féidir aithris a dhéanamh air i dteangacha eile. Is é an Coimisiúin Eorpach a dhéanann comhordnú ar an ngradam seo a bhíonn á bhainistiú in Éirinn ag an eagraíocht Léargas.

Sophie Osbourne ag ceiliúradh Lá Eorpach na dTeangacha le Bord na Gaeilge UCD, i mBelfield, 26 Meán Fómhair 2016

 

Ailín Crowley, Lorna Ní Shúilleabháin agus Frida Finnman-Dolan ag ceiliúradh Lá Eorpach na dTeangacha le Bord na Gaeilge UCD

 

Seimineár do Chleachtóirí Teanga san Ardoideachas

D'eagraigh Bord na Gaeilge UCD 'Ag Forbairt agus ag Tacú le Pobail Teangacha Mionlaigh; Seimineár do Chleachtóirí Teanga san Ardoideachas ag tagairt go sonrach do Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban' Dé hAoine, 17 Meitheamh 2016.

Lowri Angharad Hughes, Stiúrthóir ar an bPlean Gàidhlig Ollscoil Bangor, An Bhreatain Bheag, Aonghus Dwane, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide, Ciara Considine, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Alasdair Mac Caluim, Oifigear Leasaidh Gàidhlig, Parlaimint na hAlban, Ashling Harteveld, Oifigeach Gaeilge Cúnta, Bord na Gaeilge,An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Orla Bradshaw, Oifigeach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Bria Mason, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Dhún Éideann, Deirdre Ní Loingsigh, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh, Siobhán Seoige, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Phádraig agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Caitríona Breathnach, Oifigeach na Gaeilge, Coláiste Mhuire Gan Smál, Fiona Dunn, Oifigear Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú, Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 

Tionsncamh Eorpach: Teach na Gaeilge UCD

To view this video with English subtitles click here.

 

Comann Ceilteach 2016

Comann Ceilteach, Ollscoil Dhún Éideann i UCD, 7 Aibreán 2016

Clé-deas: Dónal Ó Catháin, Noah Brown, Gearóid Óg Ó Greacháin, Ryan Ó Laifeartaigh, Lucie Rompteau, Eoghan Mac Domhnaill, Ashling Harteveld, Oifigeach Gaeilge Cúnta, Rosie Smith, Trine Friis agus Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge

Chun tosaigh, clé-deas: Máire Ní Annracháin, Sophie Osborne agus Alison Buck

Taigh na Gàidhlig visit to UCD 2016

Mic léinn Taigh na Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú i UCD, 9-11 Feabhra 2016.

Clé-deas: Oifigeach Gaeilge, Clár Ní Bhuachalla, Fraser McRobert, Shannon Cowie, Eilidh Cormack, Laura MacPherson,  Mairi Beaton, Dr Máirtín Coilféir agus Oifigear na Gàidhlig, Fiona Dunn

Chun tosaigh, clé-deas: Doireann Ní Ghlaicín, Katie Nic Craith, Erin Park, Lorna Young agus Annabel MacLennan

Mic léinn Taigh na Gàidhlig agus Teach na Gaeilge 2015-2016

Mic léinn Taigh na Gàidhlig agus Teach na Gaeilge 2015-2016 ag oíche siamsaíochta in Ollscoil Ghlaschú, ‌3-5 February 2016.  

Thug mic léinn Teach na Gaeilge cuairt ar phobal Gàdhlig Ollscoil Dhún Éideann don chéad uair 11-13 Samhain 2015. Bhí deis acu páirt a ghlacadh i dturas treoraithe Gàidhlig/Gaeilge de Phàrlamaid na h-Alba.

Taigh na Gaidhlig agus Teach na Gaeilge ag an Loch

Mic léinn Taigh na Gàidhlig, Ollscoil Ghlaschú agus mic léinn Theach na Gaeilge UCD ar champas Belfield, 2015.

 

Taigh na Gaidhlig Ceiliúradh 15 Bhliain

Mic léinn Taigh an Gàidhlig Ollscoil Ghlaschú ag Ceiliúradh 15 Bhliain de Theach na Gaeilge UCD, 2015.

 

Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge agus Fiona Dunn, Oifigear na Gàidhlig in Ollscoil Ghlaschú ó 12 -14 Samhain 2014 in éineacht le mic léinn ó Theach na Gaeilge agus Taigh na Gàidhlig.

An tOllamh Rob Dunbar, Roinn na Ceiltis is Eòlas na h-Alba, Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge UCD, An tOllamh Micheál Ó Dochartaigh, Cathaoirleach Bhord na Gaeilge UCD in Oilthigh Dhùn Èideann i Meán Fómhair 2014.

 

‌Mic léinn Theach na Gaeilge UCD in éineacht le mic léinn Taigh na Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu i 2013.

 

 

‌‌‌Turas cultúrtha chuig Ollscoil Ghlaschú - Peadar Ó Lamhna