Skip navigation

Cuardaigh UCD

 
 
 
Facebook Twitter
 

Bord na Gaeilge UCD

Cuireann Bord na Gaeilge sainchúrsaí oiliúna ar fáil chun freastal ar oifigí/aonaid/scoileanna na hOllscoile

Sarah-Louise Hasset, cúntóir taighde, Scoil an Leighis Tréidliachta agus Caroline Kerrigan, mac léinn dochtúireachta i Scoil na Bitheolaíochta agus na hEolaíochta Comhshaoil a bhain amach Teastas Eorpach na Gaeilge ag léibhéal B1 lena dteagascóir Solweg Ní Fhiaich.

Tina Saul agus Tiziana Soverino a bhain amach Teastas Eorpach na Gaeilge ó dhá rang eagsúil, ag léibhéal B2 agus A2.

Cursa TEG 2001

Clé-deas: Roselyn Carroll, Tina Saul, Tiziana Soverino, Hugh O' Neill, Coilín Ó Floinn (teagascóir), Brídín Walsh agus Clíona Buckley a bhain 'Teastas Eorpach na Gaeilge' amach.

Foireann na Clarlainne/Registry Staff

Clé-deas: Kaye Smyth, Phil Kenny, Kate Ronan, Marie O'Flanagan, Elizabeth Mc Cann agus Emma Donnelly ó Chlárlann UCD  a rinne sainchúrsa oiliúna de chuid Bhord na Gaeilge agus a bhain 'Teastas Eorpach na Gaeilge' amach.

Gach eolas le fáil ó: Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge: oifigeach.gaeilge@ucd.ie