Cúrsaí do Phobal UCD

Tá ábhar teagaisc Bhord na Gaeilge UCD bunaithe ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha.

  • Brúigh anseo don triail socrúcháin teanga
  • Tuilleadh eolais faoin gclub leabhar anseo
  • Tuilleadh eolais faoin ióga anseo
  • Brúigh anseo do leathanach na n-imeachtaí
  • ‘Gaeilge Gan Stró' cúrsa ar líne. Cliceáil anseo d’aonad samplach

AN CÚRSA 

TRÉIMHSE

AM

 Ranganna Gaeilge

 6 Seachtaine

uair sa tseachtain

29/30 Eanáir -

5/6 Márta

 Dé Máirt

Dé Céadaoin

 17:15 – 19:00

 Ióga

      6 Seachtaine

uair sa tseachtain

29 Eanáir - 5 Márta

 Dé Máirt

 13:00 – 13:50

 Club Leabhar

         5 Seisiún, uair sa choicís

( ní bheidh aon teacht le céile i seimeastar 2 , ó Eanáir -Aibreán 2019)

sa tráthnóna 

 Dátaí don bhliain acadúil

2019-2020 le deimhniú

Tá sé tábhachtach clárú do na cúrsaí go luath chun a chinntiú go mbeidh áit ann duit.

 

Cúrsaí do mhic léinn agus do bhaill foirne UCD:

*Tabhair faoi deara gur chóir do mhic léinn idirnáisiúnta cúrsa amháin a roghú (Dé Márt  Dé Céadaoin).

**Tabhair fianaise (Ucárta) leat chuig an rang, le do thoil.

Má tá fadhb agat clárú anseo, déan teagmháil le: ranganna.gaeilge@ucd