Scéim Chónaithe Gaeilge do Mhic Léinn

Taithí saoil faoi leith is ea mion-Ghaeltacht UCD, a bunaíodh sa bhliain 2000. Bíonn deis ag mic léinn de chuid réimsí éagsúla léinn maireachtáil agus obair le chéile as Gaeilge. Cuireann siad faobhar ar a gcuid buanna faoi leith trí mheascán mór imeachtaí cultúrtha agus sóisialta. Tairiscíonn Bord na Gaeilge UCD 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar aghaidh le tograí nua.

 

Treoracha d'fhoirm 2018-19

Foirm Iarratais 1 (dóibh siúd atá ag cur isteach ar áit i UCD trín Lár-oifig Iontrála)

Foirm Iarratais 2 (dóibh siúd atá ag freastal ar UCD cheana)

Spriocdháta: 5pm, Dé Céadaoin, 28 Márta 2018

Eolas faoi Scéim Chónaithe Gaeilge 2018-2019


An Séala Eorpach Teanga 2016

Bronnadh An Séala Eorpach Teanga 2016 ar Bhord na Gaeilge UCD don Scéim Chónaithe Gaeilge do Mhic Léinn. Is gradam é seo a bhronntar ar thionscnamh a chuireann le foghlaim agus le teagaisc teanga, tionscnamh gur féidir aithris a dhéanamh air i dteangacha eile. Is é an Coimisiúin Eorpach a dhéanann comhordnú ar an ngradam seo a bhíonn á bhainistiú in Éirinn ag an eagraíocht Léargas.

Agallamh faoi Shéala Eorpach Teanga 2016: RTÉ - Cormac ag a Cúig, 30 Meán Fómhair 2016

 

Bord na Gaeilge UCD ag glacadh leis an Séala Eorpach Teanga 2016

Clé-deas: Anraí Ó Braonáin, Ashling Harteveld, An tOllamh Micheál Ó Dochartaigh, Cathaoirleach Bhord na Gaeilge, Clár Ní Bhuachalla, Frida Finnman-Ní Dholáin, Eoghan Mac Domhnaill agus Dónal Ó Catháin

 


Éist le Simon is é ag labhairt faoi Theach na Gaeilge UCD