UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore

This is a vibrant multi-disciplinary School with a specific focus on Irish and Celtic culture and traditions, and on Irish language, literature and society in a national and international context. Subjects include Modern Irish, Irish Studies, Folklore, Celtic Studies, Early Irish and Welsh. The full spectrum of modules in Irish covers the evolution of Irish language and literature from Early Irish c.600 to present day Modern Irish language, media and literature. The de Bhaldraithe centre of excellence for Irish Language is central to the provision of Advanced Language Skills preparing students for translation, and lawyer-linguist posts in the European Union. The study of Folklore looks at the nature of popular tradition and the way in which it is transmitted, usually outside of official channels and often across vast distances of time and space, and the School is linked to the National Folklore Collection. Modules on Celtic Civilisation enable students to form an overview of the history, literature, language and culture of the Celts with links to other international universities. Interdisciplinary modules in Irish Studies ensures excellent insights from Ireland's foremost scholars enhancing the understanding of Ireland in a global context, its Irishness, including its Celtic roots and associations in a historical and contemporary context.

Den fháilte an fhéile!

Is Scoil bhríomhar idirdhisciplíneach í Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis le béim ar leith ar chultúr agus ar thraidisiún na Gaeilge, na hÉireann agus na Ceiltise. Cuirtear béim ar leith ar an Ghaeilge, agus ar litríocht agus ar shochaí na hÉireann i gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta. Is iad na hábhair atá ar fáil ná an Nua-Ghaeilge, Léann na hÉireann, an Béaloideas, an Léann Ceilteach, an tSean-Ghaeilge agus an Bhreatnais. Clúdaíonn speictream iomlán na modúl Gaeilge éabhlóid na Gaeilge agus na litríochta ó ré na Sean-Ghaeilge go dtí Nua-Ghaeilge an lae inniu le béim ar theanga, litríocht agus ar na meáin chomhaimseartha. Tá Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge lárnach i soláthar ardscileanna teanga a ullmhaíonn mic léinn do phostanna aistriúcháin agus dlítheangeolaíochta i gCoimisiún na hEorpa. Ríomhann staidéar ar an Bhéaloideas cultúr an traidisiúin choitianta agus an dóigh ina chuirtear é os comhair an phobail, taobh amuigh de bhealaí oifigiúla de ghnáth. Déantar é seo faoi thuiscintí thar thréimhsí ama agus spáis agus tá nasc idir an Scoil agus Cnuasach Náisiúnta Bhéaloideas Éireann. Soláthraíonn na modúil ar an tSibhialtacht Cheilteach fóram do mhic léinn forbhreathnú a fháil ar stair, ar litríocht, ar theangacha agus ar chultúr na gCeilteach le naisc le hollscoileanna ag leibhéal idirnáisiúnta. Tugann na modúil idirdhisciplíneacha i Léann na hÉireann léargais shuntasacha ó scoláirí aitheanta a chuireann le tuiscintí ar Éirinn mar thír dhomhanda, le tuiscintí ar Ghaelachas na tíre, mar aon le naisc a thabhairt chun solais faoi na fréamhacha Ceilteacha idir naisc stairiúla agus comhaimseartha.

Den fháilte an fhéile!