UCD Events Calendar

Féilire Imeachtaí UCD

Monday, 06 November 2017 - Sunday, 12 November 2017

< previous week | next week>

Tús le Club Leabhar Bhord na Gaeilge UCD

Tá sé mar aidhm ag Club Leabhar Belfield baill foirne agus mic léinn le cumas sa Ghaeilge a spreagadh chun leitheoireachta agus deis a thabhairt dóibh an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé. Bíonn an club á reáchtáil le cúnamh eascaitheora. Bíonn fáil ag baill an chlub ar aistriúcháin Bhéarla ar na focail agus frásaí is deacra sna leabhair a bheidh á bplé, rud a éascóidh an léitheoireacht go mór. Tá podchraoltaí, físeáin agus fóraim plé ar fáil trí Clubleabhar.com freisin.

Tugtar tús áite d’úrscéalta agus do chnuasaigh gearrscéalta, ach bíonn seánraí eile (filíocht agus leabhair thaistil, cuir i gcás) i gceist ó am go chéile chomh maith. Tá sé mar pholasaí ag an gclub leabhair atá róchasta a sheachaint. Beidh meascán ann de leabhair nua-fhoilsithe agus clasaicigh atá fós i gcló.Category: Academic Admin
Date:
Time: 17:45 - 18:45
Venue : Nasc 2, Leabharlann James Joyce
Organiser:
Website:
Contact: Ashling Harteveld
Audience: Baill foirne & mic léinn na hollscoile & an pobal

<< Back

 

Please be advised - although events are uploaded to the online events calendar on a regular basis, from time to time, events which are taking place in University College Dublin may not appear in the online events calendar. If the event you are searching for is not included here, please contact the event organiser for details.