healthyucd-sculpturetrail1

  • Siúlóid trí mheán na Gaeilge / Irish language walk: Déardaoin / Thursdays 1.10pm - Taobh amuigh den Arts Cafe, Áras Newman / Outside Arts Cafe, Newman Building - Ashling Harteveld, Bord na Gaeilge UCD (Treoraí/Leader)

Tá cóipeanna den bhróisiúr ‘Siúlóidí Coilearnaí UCD’ ar fáil ó Bhord na Gaeilge UCD, L508, Foirgneamh na Leabharlainne nó brúigh: http://www.ucd.ie/bnag/ga/acmhainni/

Gach eolas ó Ashling Harteveld, Bord na Gaeilge UCD: ranganna.gaeilge@ucd.ie

healthyucd-sculpturetrail2

Copies of the ‘UCD Woodland Walks’ are available in Irish from Bord na Gaeilge UCD, L508, Library Building or click: http://www.ucd.ie/bnag/en/resources/

Contact Ashling Harteveld, Bord na Gaeilge UCD, for further information: ranganna.gaeilge@ucd.ie