Stair na Litríochta agus Litríocht na Staire: Scoil Samhraidh Éire-Alba in ómós do Shomhairle MacGill-Eain, 1911 – 1996

Thursday, 28 July 2011

Beidh scoil samhraidh idirnáisiúnta ar siúl i UCD an 28 –30 Iúil 2011 ar théama an cheangail idir an litríocht agus an stair. Is in ómós do Shomhairle MacGill-Eain, a rugadh céad bliain ó shin, a chuirfear an scoil ar siúl, ach beidh na léachtaí bunaithe ar litríocht an dá thír, Éire agus Albain.

Beidh léachtaí á dtabhairt ag scoláirí cáiliúla ar réimsí tábhachtacha de litríocht an dá Ghaeilge, agus díreofar go háirithe ar an léiriú a thugann siad ar imeachtaí na staire. Tá sé i gceist go mbeidh trácht ar fhilíocht na mbard agus ar fhilíocht an 18ú haois, ar an bhficsean stairiúil, go háirithe úrscéalta agus gearrscéalta, agus ar an bhfilíocht nua-aimseartha.

Foinse luachmhar staire ann féin é an Béaloideas; tabharfar turas ar Chartlann Bhéaloideas Éireann i UCD.

Eagrófar seisiúin eile a chuirfeas leis an gcúram acadúil, mar shampla ceardlann amhránaíochta, oíche fhilíochta, agus turas leathlae ar Ghleann Maoiliúra, ceantar a bhfuil oidhreacht mhór litríochta aige.

I measc na scoláirí a bheas ag teagasc tá Liam Mac Cóil, Caoimhín MacGiolla Léith, Wilson McLeod, Máire Ní Annracháin, Mark Wringe,  Pàdraig MacAoidh, agus tuilleadh nach iad.

Cé dóibh an scoil?

Tá súil againn deis luachmhar a thabhairt don ghlúin atá i mbun an staidéir iarchéime faoi láthair aithne níos fearr a chur ar a chéile agus sult a bhaint as obair a chéile ag comhdháil chairdiúil thacúil. Ní do mhic léinn iarchéime amháin an scoil, áfach, agus beidh fáilte rompu siúd a bhfuil spéis acu i litríocht na Gaeilge agus a bhfuil Gaeilge sách maith acu chun na téacsanna a léamh. Is i nGaeilge na hÉireann agus i mBéarla a thabharfar na léachtaí, agus cuirfear cabhair bhreise ar fáil dóibh siúd a bhfuil Gaeilge na hAlban acu ach atá gan Gaeilge na hÉireann.

Tá líon teoranta áiteanna ar fáil. Chun áit a chur in áirithe, seol ríomhphost le do thoil chuig comhdhail@ucd.ie

Sprioclá don chlárú: 30 Meitheamh 2011
Táille: €50
€20 an táille lacáiste (mic léinn / daoine gan tuarastal rialta)
Beidh sparántacht €150 ar fáil do thriúr mac léinn as Albain.

Buíochas le Colmcille, UCD (Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéalaoideas Éireann agus na Teangeolaíochta, agus  Institiúid na hÉireann don Léann Daonna), Sabhal Mòr Ostaig agus Ollscoil Dhún Éideann as a n-urraíocht fhial.


Eachdraidh an Litreachais agus Litreachais na h-Eachdraidh: Sgoil Samhraidh Éirinn-Alba mar Urram do Shomhairle MacGill-Eain, 1911-1996


Thèid sgoil samhraidh eadar-nàiseanta a chumail aig Coláiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath (UCD) air 28 –30 Iuchair 2011 air cuspair a’ cheangail eadar litreachas agus eachdraidh. ’S ann mar urram do Shomhairle MacGill-Eain, a rugadh ceud bliadhna air ais, a thathas a’ cur na sgoile air dòigh, ach bidh na h-òraidean stèidhichte air litreachas an dà thìr, Èirinn agus Alba.

Thèid òraidean a thoirt seachad le sgoilearan cliùiteach air taobhan cudromach de litreachas an dà Ghàidhlig, agus thèid cuideam a chur air an t-soilleireachadh a nì iad air tachartasan eachdraidheil. Thathas an dùil coimhead air bàrdachd nan sgoiltean agus an ochdamh ceud deug, air ficsean eachdraidheil, gu h-àraidh nobhailean is sgeulachdan goirid, agus air bàrdachd an latha an-diugh.

Tha dualchas na thobar eachdraidheil gu math luachmhor agus bheirear cuairt air tasglann dualchais UCD, Cartlann Bhéaloideas Éireann.

Thèid seiseanan eile a chur air dòigh a chuireas ris a’ chlàr acadaimeagach, m.e. bùth-obrach òran, oidhche bàrdachd, agus turas leth-latha air Ghleann Maoiliúra, sgìre eachdraidheil aig a bheil dualchas litreachail.

Am measg nan sgoilearan a bhios a’ teagasg tha Liam Mac Cóil, Caoimhín MacGiolla Léith, Wilson McLeod, Máire Ní Annracháin, Mark Wringe agus  Pàdraig MacAoidh.

Cò dha an sgoil?

Tha sinn an dòchas cothrom luachmhor a thoirt don ghinealach a tha an sàs ann an rannsachadh iar-cheumnach an dràsta eòlas nas fheàrr fhaighinn air a chèile agus tlachd fhaighinn à obair a chèile ann an àrainneachd chàirdeil thaiceil. Chan ann do dh’oileanaich a-mhàin a tha an sgoil, ge-tà, agus bidh fàilte ron a h-uile duine aig a bheil ùidh ann an litreachas na Gàidhlig agus Gàidhlig gu leòr airson na teacsaichean a leughadh. ’S ann ann an Gàidhlig na h-Èireann agus ann am Beurla a thèid na h-òraidean a thoirt seachad, agus bidh taic a bharrachd ann don fheadhainn aig a bheil Gàidhlig na h-Alba a-mhàin.

Tha àireamh nan àiteachan cuibhrichte. Gus àite fhaighinn, nach cuir sibh post-d gu comhdhail@ucd.ie

Bu chòir clàradh ro Dhiardaoin 30 Ògmhios
Cosgais: €50
€20 a’ chosgais lùghdaichte (oileanaich /daoine gun teachd-a-steach cunbhalach).
Bidh trì bursaraidhean  €150 rim faighinn airson oileanaich a tha a' tighinn à Alba.

Buidheachas le Colmcille, UCD, Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Dhùn Èideann airson na taice fialaidh aca.