Multi-media Lab & An Seomra Caidrimh

Agus tú ag siúl trí dhoirse B205-7 in Áras Newman, is isteach i nGaeltacht uirbeach atá tú ag siúl.

Ar thaobh na láimhe deise tá an Seomra Caidrimh, B207. Is é seo croílár phobal na Gaeilge san fhoirgneamh agus is é an dara baile é do neart mac léinn le Gaeilge san Ollscoil. Áit iontach is ea í seo le haithne a chur ar dhaoine eile agus le do chuid Gaeilge a chleachtadh i suíomh compordach le comhscoláirí agus Gaeilgeoirí eile.Cuirtear tae agus caife ar fáil saor in aisce sa Seomra Caidrimh agus cuirtear fáilte romhaibh bualadh isteach chugainn am ar bith le do scíth a ligean, cupán a bheith agat agus comhrá a dhéanamh i nGaeilge linn.

Tá Stiúrthóir na Teanglainne, Eimhear Ní Dhuinn, ar fáil béal dorais in B206 le comhairle a chur ar mhic léinn i dtaobh fhoghlaim na teanga, na canúintí nó ceisteanna i dtaobh na Gaeltachta agus le cúnamh a thabhairt daoibh i gcónaí.

Os do chomhair amach i seomra B205b tá an tIonad Ilmheán, áit a gcoinnítear ábhar fuaime agus físe a bhaineann leis an teanga, leis an litríocht agus leis an gcultúr Gaelach. Is féidir bualadh isteach anseo chuig an Teicneolaí Oideachais, Eoin McEvoy, agus cuirfear cibé ábhar a bhfuil spéis agat ann ar fáil duit trí Blackboard. Tá an t-ábhar san Ionad Ilmhéan an-spéisiúil agus cuirfidh sé ar do chumas tú féin a thumadh i saol na Gaeilge, foghlaim faoi na canúintí difriúla agus feabhas a chur ar do chuid scileanna éisteachta.

Ar thaobh na láimhe clé i seomra B205 tá an Teanglann, áit a gcuirtear ranganna cainte agus ranganna éisteachta ar siúl. Sna ranganna seo, déanann na mic léinn cleachtaí comhrá, imríonn siad cluichí idirghníomhacha agus cuireann siad taithí ar chanúintí éagsúla na Gaeilge. Tá fáilte roimh na mic léinn leas a bhaint as an Teanglann chun féinstaidéar a dhéanamh ar an nGaeilge lasmuigh d’amanna a gcuid ranganna féin chomh maith.

 

Facebook: An Teanglann UCD

Twitter: @AnTeanglann