Events & Conferences

 

Semester One 2017/18

bergin lecture poster

Léacht Chuimhneacháin Osborn Bergin / Osborn Bergin Memorial Lecture 2017

21 September   |    7pm   |    Lecture Theatre R, Newman Building, UCD

Tabharfaidh an Dochtúir Jürgen Uhlich, Roinn na Gaeilge, Coláiste na Trionóide, Léacht Chuimhneacháin Osborn Bergin ar an Déardaoin 21 Meán Fómhair 2017, 7.00 i.n., i Léacht-lann R. Tá Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis buíoch as caointacaíocht an Ollaimh George Huxley agus an léacht seo á heagrú.

Teideal na léachta: ‘Faithful but unintelligent’: Early Old Irish documents copied and miscop-ied.

Dr. Jürgen Uhlich , Department of Irish, Trinity College Dublin, will deliver the Osborn Bergin Memorial Lecture on Thursday 21 September 2017 at 7pm in Lecture Theatre R. The School of Irish, Celtic Studies and Folklore acknowledges the generous support of Professor George Huxley in organising this lecture.

The title of lecture is: ‘Faithful but unintelligent’: Early Old Irish documents copied and mis'copied.

Folklore Graduate Seminars 

Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

19 September  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Seán O'Connell, Queen's University Belfast

"Interpreting nostalgia: memory and working class communities in Belfast"

 ‌Folklore Graduate Seminars Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

3 October  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Fred Freeman

"Hamish Henderson: A New Voice on 'The Carrying Stream'"

Ó Thrácht go Twitter

 

10 October  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Dr Máire Nic an Bhaird (NUIM)

"Léargas ar scríbhinní pearsanta Dhubhghlas de hÍde: dialanna, litreacha agus cártaí poist"

 

 

 Léacht Uí Chadhain 2017  

Léacht Uí Chadhain 2017

19 October  |    7pm   |    Lecture Theatre R, Newman Building, UCD

Tabharfaidh an tOllamh Máirín Nic Eoin léacht dar teideal "Athnuachan agus Athghabháil shaothar liteartha Uí Chadhain" mar chuid d'Fhéile IMRAM.

Déanfaidh an léacht seo athbhreithniú ar shaothar liteartha Uí Chadhain i bhfianaise an chorpais chritice atá ginte ag an saothar go dtí seo. Ceisteofar tábhacht an tréimhsithe atá déanta ag criticeoirí áirithe ar an saothar, agus áiteofar go gceileann an aird chriticiúil atá faighte ag scéalta ar leith – agus
an canónú atá déanta orthu dá barr – bunleanúnachas téamúil a sháraíonn na difríochtaí foirme agus stíle idir an saothar luath agus na scéalta deireanacha. Pléifear a ghafa is a bhí samhlaíocht Uí Chadhain ón tús le ceist chumas gníomhaithe an duine, ábhar is féidir a cheangal lena sheasamh polaitiúil agus lena chúinsí pearsanta saoil. Díreoidh an léacht ar théama agus ar íomhá thimthriall na beatha ina shaothar liteartha agus ar choincheap na hathnuachana mar mhodh slánaithe ó shrianta fisiciúla, sóisialta agus síceolaíocha. Áiteofar ar deireadh gur léiriú ar mhianach athnuachana an tsaothair féin na hathléamha agus na díospóireachtaí critice atá á nginiúint aige i gcónaí.

Folklore Graduate Seminars Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

24 October  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Gearóid Ó Crualaoich, University College Cork emeritus 

"Towards an understanding of the ethno-poetic nature of traditional narration"

UCD OPEN DAY

04.11.17

10am-4pm

 

Folklore Graduate Seminars Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

7 November  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Aoife Granville

"An Dreoilín: Traidisiún, Ceol & Féiniúlacht Phobail i nDaingean Uí Chúis"

   

Ó Thrácht go Twitter

7 November  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Celia de Fréine (údar, file, drámadóir)

"Ó Ghall go Gaeilgeoir: aistear Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh agus a teanga dhúchais á haimsiú aici"

 

Viking Warrior Women?

Reassessing Birka Chamber Grave BJ.581 and its implications

 

8 November  |    4pm   |    Theatre O, Newman Building, UCD

 

Professor Neil Price (Dept. of Archaeology, Uppsala University / Director of the Viking Phenomenon Research Project)

with support from The Swedish Research Council

Folklore Graduate Seminars

Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

21 November |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Merlo Kelly, MA UCD

"Fínis: A survey of an island"

 

Irish Studies in a Global Context Distinguished Seminar Series

 

21 November |    5pm   |    G109, Newman Building, UCD

 

 

 

Prof. Alan Titley

Translator of the acclaimed Irish language novel Cré na Cille (The Dirty Dust) speaks to the School of Irish, Celtic Studies and Folklore

 

 

Inaugural Annual College Lecture with Paul Muldoon

Hosted by the School of Irish, Celtic Studies and Folklore

23 November |    6.30pm   |    Theatre Q, Foirgneamh Newman, UCD

 

"The Drowned Blackbird: An Introduction to 18th Century Ulster Poetry"

 

RSVP artslecture@ucd.ie

Irish Conference of Folklore and Ethnology 

25 November   |    09:30 - 18:30   |    Humanities Institute, UCD

more information HERE

 

An Seimineár Lae

A Seminar in Irish for Leaving Certificate students

8 December 2017 09:00 - 13:00

for more information: ANSEO

 

 

Ó Thrácht go Twitter

13 February  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Prof. Tadhg Ó hIfearnáin (NUIG)

"Spriocanna na pleanála teanga sa Ghaeltacht: Taighde na ngrúpaí pobailagus débhrú thorthaí an Daonáirimh"

 

 

Ó Thrácht go Twitter

10 April  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Prof. Mícheál Ó Mainnín (QUB)

"Ag cur cuarta: Éire, Albain agus filí ar cuairt sa mheánaois dhéanach"