Events & Conferences

For further information, click on an event on the Calendar. For a full list of our upcoming events, scroll down to the list beneath the Calendar or click on Agenda in the top right.

 

 Semester Two 2017/18

 

Graduate Seminars in Irish Folklore 

30 January  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Gregory Darwin, MA

Department of Celtic Languages and Literatures, HarvardUniversity

"The Mermaid Legend (ML 4080) in Ireland and overseas"

 

 

 Irish Studies in a Global Context Distinguished Seminar Series

 6 February  |    5pm   |    Theatre P, Newman Building, UCD

 

Dr Peadar Ó Muircheartaigh (Dublin Institute for Advanced Studies | Aberystwyth University)

"Gaelic pasts, presents, and futures in eighteenth-century Ireland and Scotland"

 

All are welcome!

 

 

Graduate Seminars in Irish Folklore 

 13 February  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

  

Dr Anne O’Dowd

Museum of Country Life, National Museum of Ireland

"Straw, hay and rushes in Irish folk tradition"

 

 

Ó Thrácht go Twitter

 

13 February  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Prof. Tadhg Ó hIfearnáin (NUIG)

"Spriocanna na pleanála teanga sa Ghaeltacht: Taighde na ngrúpaí pobail agus débhrí thorthaí an Daonáirimh"

 

Fáilte roimh chách!

   Graduate Seminars in Irish Folklore 

6 March  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Prof. Máire Ní Annracháin

UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore

"Athchóiriú an bhéaloidis i nualitríocht na Gaeilge: tobar nach dtránn"

 

 

International Women's Day Special Lecture (CCIV20090 Early Ireland: Continuity & Change)

 8 March  |    2pm   |    J102, Newman Building, UCD

"Queens and Sovereignty Goddesses:The historical and legendary perceptions of queenship in Early Medieval Ireland."

Aoife Cranny Walsh, PhD Candidate (UCD School of History & Archives)

 

 Special Lecture (CCIV20090 Early Ireland: Continuity & Change)

 29 March  |    2pm   |    J102, Newman Building, UCD

"How settlement studies contribute to our understanding of Early Medieval Ireland"

Dr Matthew Stout, DCU

   Graduate Seminars in Irish Folklore 

3 April  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Arlene Crampsie

School of Geography, University College Dublin, and Oral History Network Ireland.

"Mutual interests, different perspectives – the potential for collaboration between oral history and folklore in Ireland"

   

 Distinguished Guest Lecture : Irish Studies in a Global Context 

4 April  |    4pm   |    B204, Newman Building, UCD

"A Multicultural and Transcultural approach to the concept of family dysfunction in Irish fiction: 1980 - 2010"

Dr Asier Altuna-García de Salazar  

University of Deusto, Bilbao, Spain

Ó Thrácht go Twitter

 

10 April  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Prof. Mícheál Ó Mainnín (QUB)

"Ag cor cuarta: Éire, Albain agus filí ar cuairt sa mheánaois dhéanach"

 

Fáilte roimh chách!

 

 Seimineár Taighde / Research  Seminar

17 April  |    5pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

An tOllamh Comhlach Caoimhín Breatnach

"Medieval Irish versions of the Gospel of Nicodemus"

An tOllamh Comhlach Caoimhín Mac Giolla Léith

"Cian agus Cóngar san Fhilíocht Chomhaimseartha"

   

Graduate Seminars in Irish Folklore 

24 April  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Fiona Shannon, MSc

School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Trinity College Dublin

"Looking back on traditional medicinal knowledge. A new perspective on the Schools' Manuscripts Collection"

 

 

 Guest Lecture in collaboration with UCD Sutherland School of Law

26 April  |    5pm   |    F103A, Newman Building, UCD

Professor Jørn Øyrehagen Sunde

University of Bergen

supported by The Royal Norwegian Embassy

 

 Summer School for 5th Years

7 June  |    09:30 -16:00   |    Newman Building, UCD

 

For more information: CLICK HERE

Summer School in Irish Art & Language UCD 2018

9-13 July 2018

This interdisciplinary programme, which explores our cultural heritage through Irish art and the Irish language, welcomes teachers, educators, heritage & culture professionals and Irish culture enthusiasts. For more information, please contact elizabeth.varley@ucd.ie or bairbre.nichonchuir@ucd.ie.

Cost €200

Concession €150

Semester One 2017/18

bergin lecture poster

Léacht Chuimhneacháin Osborn Bergin / Osborn Bergin Memorial Lecture 2017

21 September   |    7pm   |    Lecture Theatre R, Newman Building, UCD

Tabharfaidh an Dochtúir Jürgen Uhlich, Roinn na Gaeilge, Coláiste na Trionóide, Léacht Chuimhneacháin Osborn Bergin ar an Déardaoin 21 Meán Fómhair 2017, 7.00 i.n., i Léacht-lann R. Tá Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis buíoch as caointacaíocht an Ollaimh George Huxley agus an léacht seo á heagrú.

Teideal na léachta: ‘Faithful but unintelligent’: Early Old Irish documents copied and miscop-ied.

Dr. Jürgen Uhlich , Department of Irish, Trinity College Dublin, will deliver the Osborn Bergin Memorial Lecture on Thursday 21 September 2017 at 7pm in Lecture Theatre R. The School of Irish, Celtic Studies and Folklore acknowledges the generous support of Professor George Huxley in organising this lecture.

The title of lecture is: ‘Faithful but unintelligent’: Early Old Irish documents copied and mis'copied.

Folklore Graduate Seminars 

Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

19 September  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Seán O'Connell, Queen's University Belfast

"Interpreting nostalgia: memory and working class communities in Belfast"

 ‌Folklore Graduate Seminars Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

3 October  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Fred Freeman

"Hamish Henderson: A New Voice on 'The Carrying Stream'"

Ó Thrácht go Twitter

 

10 October  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Dr Máire Nic an Bhaird (NUIM)

"Léargas ar scríbhinní pearsanta Dhubhghlas de hÍde: dialanna, litreacha agus cártaí poist"

 

 

 Léacht Uí Chadhain 2017  

Léacht Uí Chadhain 2017

19 October  |    7pm   |    Lecture Theatre R, Newman Building, UCD

Tabharfaidh an tOllamh Máirín Nic Eoin léacht dar teideal "Athnuachan agus Athghabháil shaothar liteartha Uí Chadhain" mar chuid d'Fhéile IMRAM.

Déanfaidh an léacht seo athbhreithniú ar shaothar liteartha Uí Chadhain i bhfianaise an chorpais chritice atá ginte ag an saothar go dtí seo. Ceisteofar tábhacht an tréimhsithe atá déanta ag criticeoirí áirithe ar an saothar, agus áiteofar go gceileann an aird chriticiúil atá faighte ag scéalta ar leith – agus
an canónú atá déanta orthu dá barr – bunleanúnachas téamúil a sháraíonn na difríochtaí foirme agus stíle idir an saothar luath agus na scéalta deireanacha. Pléifear a ghafa is a bhí samhlaíocht Uí Chadhain ón tús le ceist chumas gníomhaithe an duine, ábhar is féidir a cheangal lena sheasamh polaitiúil agus lena chúinsí pearsanta saoil. Díreoidh an léacht ar théama agus ar íomhá thimthriall na beatha ina shaothar liteartha agus ar choincheap na hathnuachana mar mhodh slánaithe ó shrianta fisiciúla, sóisialta agus síceolaíocha. Áiteofar ar deireadh gur léiriú ar mhianach athnuachana an tsaothair féin na hathléamha agus na díospóireachtaí critice atá á nginiúint aige i gcónaí.

Folklore Graduate Seminars Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

24 October  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Gearóid Ó Crualaoich, University College Cork emeritus 

"Towards an understanding of the ethno-poetic nature of traditional narration"

UCD OPEN DAY

04.11.17

10am-4pm

 

Folklore Graduate Seminars Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

7 November  |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Dr Aoife Granville

"An Dreoilín: Traidisiún, Ceol & Féiniúlacht Phobail i nDaingean Uí Chúis"

   

Ó Thrácht go Twitter

7 November  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Celia de Fréine (údar, file, drámadóir)

"Ó Ghall go Gaeilgeoir: aistear Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh agus a teanga dhúchais á haimsiú aici"

 

Viking Warrior Women?

Reassessing Birka Chamber Grave BJ.581 and its implications

 

8 November  |    4pm   |    Theatre O, Newman Building, UCD

 

Professor Neil Price (Dept. of Archaeology, Uppsala University / Director of the Viking Phenomenon Research Project)

with support from The Swedish Research Council

Folklore Graduate Seminars

Graduate Seminars in Irish Folklore |  Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

21 November |    3pm   |    F009, Newman Building, UCD

 

Merlo Kelly, MA UCD

"Fínis: A survey of an island"

 

Irish Studies in a Global Context Distinguished Seminar Series

 

21 November |    5pm   |    G109, Newman Building, UCD

 

 

 

Prof. Alan Titley

Translator of the acclaimed Irish language novel Cré na Cille (The Dirty Dust) speaks to the School of Irish, Celtic Studies and Folklore

 

 

Inaugural Annual College Lecture with Paul Muldoon

Hosted by the School of Irish, Celtic Studies and Folklore

23 November |    6.30pm   |    Theatre Q, Foirgneamh Newman, UCD

 

"The Drowned Blackbird: An Introduction to 18th Century Ulster Poetry"

 

RSVP artslecture@ucd.ie

Irish Conference of Folklore and Ethnology 

25 November   |    09:30 - 18:30   |    Humanities Institute, UCD

more information HERE

 

An Seimineár Lae

A Seminar in Irish for Leaving Certificate students

8 December 2017 09:00 - 13:00

for more information: ANSEO

 

 

Ó Thrácht go Twitter

13 February  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Prof. Tadhg Ó hIfearnáin (NUIG)

"Spriocanna na pleanála teanga sa Ghaeltacht: Taighde na ngrúpaí pobailagus débhrú thorthaí an Daonáirimh"

 

 

Ó Thrácht go Twitter

10 April  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Prof. Mícheál Ó Mainnín (QUB)

"Ag cur cuarta: Éire, Albain agus filí ar cuairt sa mheánaois dhéanach"