An Seimineár Lae

Seimineár Lae do dhaltaí Ardteistiméireachta.

Is éard a bheidh sa Seimineár sraith de chainteanna ar litríocht na Nua-Ghaeilge a dhíreoidh ar chúrsa onóracha na hArdteistiméireachta 2016/17 agus pléifear míreanna áirithe den chúrsa sin lena linn.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó sile.dolan@ucd.ie.  Ós rud é go bhfuil teorainn chinnte le líon na mac léinn ar féidir linn freastal orthu tabharfar tús áite do na hiarratais is túisce a thagann isteach.

Má tá aon cheisteanna agat, is féidir teagmháil a dhéanamh le Síle Dolan ag sile.dolan@ucd.ie. Sa tslí is gur féidir costais an lae a ghlanadh, ní mór dúinn €10.00 an duine a ghearradh mar tháille.

Ní cheadófar d’aon ghrúpa mac léinn bheith i láthair ag an Seimineár gan múinteoir amháin ar a laghad a bheith ina dteannta i gcaitheamh an ama.

‌ 
 

Clár