Imeachtaí Reatha

Más mian leat fógraí faoinár gcuid imeachtaí a fháil díreach chuig do bhosca isteach, cuir tú féin leis an liosta teagmhálaithe s'againn.

Cliceáil ar imeacht ar an bhféilire le teacht ar eolas breise. Tá liosta iomlán na n-imeachtaí le fáil thíos faoin bhféilire nó faoi Agenda.

 

Seimeastar a hAon (2018/19)

 

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

18 Meán Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Tomás Mac Conmara 

Oral Historian and Heritage Consultant

"Always in the Human Consciousness’ – The Oral Heritage of the Irish War of Independence"

 

   

Léacht de hÍde

24 Meán Fómhair  |    6in   |    Léachtlann Q, Foirgneamh Newman, UCD

 

An tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn 

"The Legacy of Douglas Hyde" 

 

*ar fáil anois ar Soundcloud: ANSEO


   

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

2 Deireadh Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Pauline Garvey 

Ollscoil Mhá Nuad

"IKEA and the material culture of Swedish social democracy"

 

   

Celtic Studies Lectures  

3 Deireadh Fómhair  |    1pm   |    Léachtlann O, Foirgneamh Newman, UCD

 

An tOllamh Liv Helga Dommasnes 

University Museum of Bergen

"Viking Women Left at Home?

Programme for Translation Conference in UCD 20.10.2018

Comhdháil ar an Aistriúchán Liteartha in UCD

Doras isteach don domhan: an t-aistriúchán liteartha Gaeilge in Éirinn agus thar lear

20 Deireadh Fómhair  |    9rn - 4in   |    A209, Foirgneamh Newman, UCD

Maireann pobail mionteangacha ar an teorainn idir teangacha agus is minic an t-aistriúchán ina dhoras idir na teangacha sin. Tabharfaidh an chomhdháil lae seo deis do thaighdeoirí agus d'aistritheoirí gairmiúla ról an aistriúcháin ó aimsir na hAthbheochana i leith a chíoradh, próiseas an aistriúcháin a phlé agus na naisc liteartha idir Éire agus Mór-Roinn na hEorpa a iniúchadh. Beidh béim ar leith ar aistriúcháin liteartha an úrscéil chlúitigh Cré na Cille. Tá an t-úrscéal le fáil in 8 gcinn de theangacha na hEorpa faoi seo agus beidh cúigear de na haistritheoirí farainn ar an lá le plé a dhéanamh ar a gcuid saothar agus ar dhúshlán an téacs don aistritheoir d'fhonn léargas nua a thabhairt ar an úrscéal. Tuilleadh eolais: ANSEO

"The French Gaeltacht? Introducing Catalunya (del) Nord"

22 Deireadh Fómhair  |    6in   |    B204, Foirgneamh Newman, UCD 

An tOllamh Comhlach Jerry White 

Canada Research Chair in European Studies / Dalhousie University

   

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

23 Deireadh Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

Aisling Ní Churraighín 

OÉ Gaillimh

"Seán Ó hEochaidh (1913-2002) agus bailiúchán gairmiúil an bhéaloidis i dTeileann, Tír Chonaill ó 1935-1976"

 

   

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

6 Samhain  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Daithí Kearney

Ollscoil Uladh

"The Performance of Irish Language Storytelling until the Present Day"

 

‌   

Ó Thrácht go Twitter: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

13 Samhain  |    6pm   |    G107, Foirgneamh Newman, UCD

 

Dr Ioan Matthews 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol, an Bhreatain Bheag

"Coleg Cymraeg Cenedlaethol and developing higher education through the medium of Welsh: the first ten years" 

   

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

20 Samhain  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Daithí Kearney 

DKIT

"Folklore on Stage: Fifty Years of Summer Productions by Siamsa Tíre"

 

Seoda Scripte 

 

Seoda Scripte: a glimpse into Ireland's manuscript heritage

i gcomhpháirt le Leabharlann UCD

30 Samhain

 

Seoladh taispeántais agus seimineár leathlae ar roinnt lámhscríbhinní Gaeilge i Sainchnuasaigh Leabharlann UCD 

  • 14.30–14.50 An tOllamh Comhlach Meidhbhín Ní Úrdail ‘Súilfhéachaint ar an bhfáltas féin’
  • 14.50–15.10 An tOllamh Comhlach Caoimhín Breatnach ‘An Teanga Bhithnua i Lámhscríbhinní an Fheiritéaraigh, uimhir 29: téacs agus foinsí eile’
  • 15.10–15.30 An Dr Aoibheann Nic Dhonnchadha ‘Na téacsanna leighis i LS Ó Lochlainn 3: ábhar agus cúlra’

  • Tae / Caife

  • 16.05–16.25 An Dr Gordon Ó Riain ‘Morris 27 agus duanaire na bhfilí clasaiceacha’
  • 16.25–16.45 An Dr Lesa Ní Mhunghaile ‘An duanaire filíochta san ochtú agus sa naoú céad déag: fianaise ó na lámhscríbhinní sna Bailiúcháin Speisialta’
  • 16.45–17.05 An Dr Nollaig Ó Muraíle ‘Leabhar na nGenealach (LS Additional 14) leis An Dubhaltach Mac Fhirbhisigh’

  • 17.30 Seoladh oifigiúil ‘Seoda Scripte: a glimpse into Ireland’s manuscript heritage’ leis an Ollamh Damian McManus
   

Léacht Uí Chadhain 2018

*Dáta le deimhniú 

 

An Dr Liam Mac Amhlaigh

Ollscoil Mhá Nuad

"Tá na coiscéimeanna tar éis filleadh arís’: leanúnachas agus nua-aoiseachas san fhilíocht iarChadhnach