Imeachtaí & Comhdhálacha

 

Seimeastar a Dó 2017

 

 

bergin lecture poster

Léacht Chuimhneacháin Osborn Bergin / Osborn Bergin Memorial Lecture 2017

21 September   |    7pm   |    Lecture Theatre R, Newman Building, UCD

Tabharfaidh an Dochtúir Jürgen Uhlich, Roinn na Gaeilge, Coláiste na Trionóide, Léacht Chuimhneacháin Osborn Bergin ar an Déardaoin 21 Meán Fómhair 2017, 7.00 i.n., i Léacht-lann R. Tá Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis buíoch as caointacaíocht an Ollaimh George Huxley agus an léacht seo á heagrú.

Teideal na léachta: ‘Faithful but unintelligent’: Early Old Irish documents copied and miscop-ied.

Dr. Jürgen Uhlich , Department of Irish, Trinity College Dublin, will deliver the Osborn Bergin Memorial Lecture on Thursday 21 September 2017 at 7pm in Lecture Theatre R. The School of Irish, Celtic Studies and Folklore acknowledges the generous support of Professor George Huxley in organising this lecture.

The title of lecture is: ‘Faithful but unintelligent’: Early Old Irish documents copied and mis'copied.

 Folklore Graduate Seminars

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

19 Meán Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Seán O'Connell, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

"Interpreting nostalgia: memory and working class communities in Belfast"

 

Folklore Graduate Seminars  

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

3 Deireadh Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

Dr Fred Freeman

"Hamish Henderson: A New Voice on 'The Carrying Stream'"

Ó Thrácht go Twitter

 

10 Deireadh Fómhair  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Dr Máire Nic an Bhaird (NUIM)

"Léargas ar scríbhinní pearsanta Dhubhghlas de hÍde: dialanna, litreacha agus cártaí poist"

 Léacht Uí Chadhain 2017  Léacht Uí Chadhain 2017

19 October  |    7pm   |    Lecture Theatre R, Newman Building, UCD

Tabharfaidh an tOllamh Máirín Nic Eoin léacht dar teideal "Athnuachan agus Athghabháil shaothar liteartha Uí Chadhain" mar chuid d'Fhéile IMRAM.

Déanfaidh an léacht seo athbhreithniú ar shaothar liteartha Uí Chadhain i bhfianaise an chorpais chritice atá ginte ag an saothar go dtí seo. Ceisteofar tábhacht an tréimhsithe atá déanta ag criticeoirí áirithe ar an saothar, agus áiteofar go gceileann an aird chriticiúil atá faighte ag scéalta ar leith – agus
an canónú atá déanta orthu dá barr – bunleanúnachas téamúil a sháraíonn na difríochtaí foirme agus stíle idir an saothar luath agus na scéalta deireanacha. Pléifear a ghafa is a bhí samhlaíocht Uí Chadhain ón tús le ceist chumas gníomhaithe an duine, ábhar is féidir a cheangal lena sheasamh polaitiúil agus lena chúinsí pearsanta saoil. Díreoidh an léacht ar théama agus ar íomhá thimthriall na beatha ina shaothar liteartha agus ar choincheap na hathnuachana mar mhodh slánaithe ó shrianta fisiciúla, sóisialta agus síceolaíocha. Áiteofar ar deireadh gur léiriú ar mhianach athnuachana an tsaothair féin na hathléamha agus na díospóireachtaí critice atá á nginiúint aige i gcónaí.

 Folklore Graduate Seminars  

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

24 Deireadh Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Gearóid Ó Crualaoich, Ollscoil Chorcaigh emeritus 

"Towards an understanding of the ethno-poetic nature of traditional narration"

LÁ OSCAILTE UCD

04.11.17

10am-4pm

 Folklore Graduate Seminars  

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

7 Samhain  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Aoife Granville

"An Dreoilín: Traidisiún, Ceol & Féiniúlacht Phobail i nDaingean Uí Chúis"

 

Ó Thrácht go Twitter

7 Samhain  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Celia de Fréine (údar, file, drámadóir)

"Ó Ghall go Gaeilgeoir: aistear Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh agus a teanga dhúchais á haimsiú aici"

 

 

Viking Warrior Women?

Reassessing Birka Chamber Grave BJ.581 and its implications

 

8 November  |    4pm   |    Theatre O, Newman Building, UCD

 

Professor Neil Price (Dept. of Archaeology, Uppsala University / Director of the Viking Phenomenon Research Project)

with support from The Swedish Research Council

 Folklore Graduate Seminars

 

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

21 Samhain  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

Merlo Kelly, MA UCD

"Fínis: A survey of an island"

 

 

Irish Studies in a Global Context Distinguished Seminar Series

 

21 Samhain |    5pm   |    G109, Foirgneamh Newman, UCD

 

An tOllamh Alan Titley

a d'aistrigh an t-úrscéal Cré na Cille (The Dirty Dust) 

Inaugural Annual College Lecture le Paul Muldoon

Á óstáil ag Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis

23 Samhain |    6.30pm   |    Léachtlann Q, Foirgneamh Newman, UCD

 

"The Drowned Blackbird: An Introduction to 18th Century Ulster Poetry"

 

RSVP artslecture@ucd.ie

Tionól Béaloideasa agus Eitneolaíochta

 

25 Samhain |    09:30 - 18:30   |    Institiúd don Léann Daonna, UCD

 

tuilleadh eolais ar fáil ANSEO

 

 An Seimineár Lae

 

Seimineár do dhaltaí Ardteistiméireachta

8 Nollaig 2017 09:00 - 13:00

tuilleadh eolais: ANSEO


Ó Thrácht go Twitter

13 Feabhra  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

An tOllamh Tadhg Ó hIfearnáin (NUIG)

"Spriocanna na pleanála teanga sa Ghaeltacht: Taighde na ngrúpaí pobailagus débhrú thorthaí an Daonáirimh"

 

 

Ó Thrácht go Twitter

10 Aibreán  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

An tOllamh Mícheál Ó Mainnín (QUB)

"Ag cur cuarta: Éire, Albain agus filí ar cuairt sa mheánaois dhéanach"