Imeachtaí & Comhdhálacha

Cliceáil ar imeacht ar an bhféilire le teacht ar eolas breise. Tá liosta iomlán na n-imeachtaí le fáil thíos faoin bhféilire nó faoi Agenda.

 

Imeachtaí 2017/2018

 

Seimeastar a Dó (2018)

 

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

30 Eanáir  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

Gregory Darwin, MA

Harvard University

"The Mermaid Legend (ML 4080) in Ireland and overseas"

 

Fáilte roimh chách!

 ‌  

Irish Studies in a Global Context Distinguished Seminar Series

 6 Feabhra |    5pm   |    Léachtlann P, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Peadar Ó Muircheartaigh (Ollscoil Aberystwyth)

"Gaelic pasts, presents, and futures in eighteenth-century Ireland and Scotland"

 

Fáilte roimh chách!

   

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

13 Feabhra  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

Dr Anne O’Dowd

Ard-Mhúsaem na hÉireann

"Straw, hay and rushes in Irish folk tradition"

 

Fáilte roimh chách!

   Ó Thrácht go Twitter

13 February  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Prof. Tadhg Ó hIfearnáin (NUIG)

"Spriocanna na pleanála teanga sa Ghaeltacht: Taighde na ngrúpaí pobailagus débhrú thorthaí an Daonáirimh"

 

Fáilte roimh chách!

   

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

6 Márta  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An tOllamh Máire Ní Annracháin

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh and an Bhéaloidis, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

"Athchóiriú an bhéaloidis i nualitríocht na Gaeilge: tobar nach dtránn"

 

Fáilte roimh chách!

   

Léacht Speisialta do Lá Idirnáisiúnta na mBan (CCIV20090 Early Ireland: Continuity & Change)

 8 Márta  |    2pm   |    J102, Foirgneamh Newman, UCD

"Queens and Sovereignty Goddesses:The historical and legendary perceptions of queenship in Early Medieval Ireland."

Aoife Cranny Walsh, iarratasóir PhD (Scoil na Staire UCD)

   

Léacht Speisialta (CCIV20090 Early Ireland: Continuity & Change)

 29 Márta  |    2pm   |    J102, Foirgneamh Newman, UCD

"How settlement studies contribute to our understanding of Early Medieval Ireland"

Dr Matthew Stout, DCU

 

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

3 Aibreán  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

Dr Arlene Crampsie

School of Geography, University College Dublin, and Oral History Network Ireland,

"Mutual interests, different perspectives – the potential for collaboration between oral history and folklore in Ireland"

 

Fáilte roimh chách!

 

 

 Distinguished Guest Lecture : Irish Studies in a Global Context 

4 Aibreán  |    4pm   |    B204, Foirgneamh Newman, UCD

"A Multicultural and Transcultural approach to the concept of family dysfunction in Irish fiction: 1980 - 2010"

Dr Asier Altuna-García de Salazar  

University of Deusto, Bilbao, An Spáinn

   

Ó Thrácht go Twitter

10 Aibreán  |    6pm   |    B204, Foirgneamh, UCD

 

An tOll. Mícheál Ó Mainnín (QUB)

"Ag cur cuarta: Éire, Albain agus filí ar cuairt sa mheánaois dhéanach"

 

Fáilte roimh chách!

   

Seimineár Taighde / Research  Seminar

17 Aibreán  |    5pm   |    B204, Foirgneamh Newman, UCD

 

An tOllamh Comhlach Caoimhín Breatnach

"Medieval Irish versions of the Gospel of Nicodemus"

An tOllamh Comhlach Caoimhín Mac Giolla Léith

"Cian agus Cóngar san Fhilíocht Chomhaimseartha"

 

 

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann

 

24 Aibreán  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

 

 

Fiona Shannon, MSc

School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Trinity College Dublin

"Looking back on traditional medicinal knowledge. A new perspective on the Schools' Manuscripts Collection"

 

Fáilte roimh chách!

 

 

 

Aoiléacht i gcomhar le Scoil an Dlí UCD

 

26 Aibreán  |    5pm   |    F103A, Foirgneamh Newman, UCD

 

Professor Jørn Øyrehagen Sunde

 

University of Bergen

 

le tacaíocht ó The Royal Norwegian Embassy

 

Scoil Samhraidh Ealáine agus Ghaeilge UCD

9-13 Iúil 2018

Déanfar staidéár ar oidhreacht chultúrtha na hÉireann sa scoil seo trí cheardlanna agus turais a dhíríonn ar stair na healaíne in Éirinn agus ar an nGaeilge. Cuirtear fáilte roimh mhúinteoirí, oidí, oibrithe i ngort an chultúir agus na hoidhreachta agus daoine a chuireann spéis sa chultúr ar an gclár idirdhisciplíneach seo. Is trí Bhéarla a mhúinfear na ranganna ar stair na healaíne.

Costas €200

Costas le lascaine €150

 

 

 

Seimeastar a hAon 2017

bergin lecture poster

Léacht Chuimhneacháin Osborn Bergin / Osborn Bergin Memorial Lecture 2017

21 September   |    7pm   |    Lecture Theatre R, Newman Building, UCD

Tabharfaidh an Dochtúir Jürgen Uhlich, Roinn na Gaeilge, Coláiste na Trionóide, Léacht Chuimhneacháin Osborn Bergin ar an Déardaoin 21 Meán Fómhair 2017, 7.00 i.n., i Léacht-lann R. Tá Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis buíoch as caointacaíocht an Ollaimh George Huxley agus an léacht seo á heagrú.

Teideal na léachta: ‘Faithful but unintelligent’: Early Old Irish documents copied and miscop-ied.

Dr. Jürgen Uhlich , Department of Irish, Trinity College Dublin, will deliver the Osborn Bergin Memorial Lecture on Thursday 21 September 2017 at 7pm in Lecture Theatre R. The School of Irish, Celtic Studies and Folklore acknowledges the generous support of Professor George Huxley in organising this lecture.

The title of lecture is: ‘Faithful but unintelligent’: Early Old Irish documents copied and mis'copied.

 Folklore Graduate Seminars

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

19 Meán Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Seán O'Connell, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

"Interpreting nostalgia: memory and working class communities in Belfast"

 

Folklore Graduate Seminars  

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

3 Deireadh Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

Dr Fred Freeman

"Hamish Henderson: A New Voice on 'The Carrying Stream'"

Ó Thrácht go Twitter

 

10 Deireadh Fómhair  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Dr Máire Nic an Bhaird (NUIM)

"Léargas ar scríbhinní pearsanta Dhubhghlas de hÍde: dialanna, litreacha agus cártaí poist"

 Léacht Uí Chadhain 2017  Léacht Uí Chadhain 2017

19 October  |    7pm   |    Lecture Theatre R, Newman Building, UCD

Tabharfaidh an tOllamh Máirín Nic Eoin léacht dar teideal "Athnuachan agus Athghabháil shaothar liteartha Uí Chadhain" mar chuid d'Fhéile IMRAM.

Déanfaidh an léacht seo athbhreithniú ar shaothar liteartha Uí Chadhain i bhfianaise an chorpais chritice atá ginte ag an saothar go dtí seo. Ceisteofar tábhacht an tréimhsithe atá déanta ag criticeoirí áirithe ar an saothar, agus áiteofar go gceileann an aird chriticiúil atá faighte ag scéalta ar leith – agus
an canónú atá déanta orthu dá barr – bunleanúnachas téamúil a sháraíonn na difríochtaí foirme agus stíle idir an saothar luath agus na scéalta deireanacha. Pléifear a ghafa is a bhí samhlaíocht Uí Chadhain ón tús le ceist chumas gníomhaithe an duine, ábhar is féidir a cheangal lena sheasamh polaitiúil agus lena chúinsí pearsanta saoil. Díreoidh an léacht ar théama agus ar íomhá thimthriall na beatha ina shaothar liteartha agus ar choincheap na hathnuachana mar mhodh slánaithe ó shrianta fisiciúla, sóisialta agus síceolaíocha. Áiteofar ar deireadh gur léiriú ar mhianach athnuachana an tsaothair féin na hathléamha agus na díospóireachtaí critice atá á nginiúint aige i gcónaí.

 Folklore Graduate Seminars  

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

24 Deireadh Fómhair  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Gearóid Ó Crualaoich, Ollscoil Chorcaigh emeritus 

"Towards an understanding of the ethno-poetic nature of traditional narration"

LÁ OSCAILTE UCD

04.11.17

10am-4pm

 Folklore Graduate Seminars  

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

7 Samhain  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

An Dr Aoife Granville

"An Dreoilín: Traidisiún, Ceol & Féiniúlacht Phobail i nDaingean Uí Chúis"

 

Ó Thrácht go Twitter

7 Samhain  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

Celia de Fréine (údar, file, drámadóir)

"Ó Ghall go Gaeilgeoir: aistear Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh agus a teanga dhúchais á haimsiú aici"

 

 

Viking Warrior Women?

Reassessing Birka Chamber Grave BJ.581 and its implications

 

8 November  |    4pm   |    Theatre O, Newman Building, UCD

 

Professor Neil Price (Dept. of Archaeology, Uppsala University / Director of the Viking Phenomenon Research Project)

with support from The Swedish Research Council

 Folklore Graduate Seminars

 

Seimineáir Iarchéime i mBéaloideas na hÉireann | Gradiuate seminars in Irish Folklore

 

21 Samhain  |    3pm   |    F009, Foirgneamh Newman, UCD

 

Merlo Kelly, MA UCD

"Fínis: A survey of an island"

 

 

Irish Studies in a Global Context Distinguished Seminar Series

 

21 Samhain |    5pm   |    G109, Foirgneamh Newman, UCD

 

An tOllamh Alan Titley

a d'aistrigh an t-úrscéal Cré na Cille (The Dirty Dust) 

Inaugural Annual College Lecture le Paul Muldoon

Á óstáil ag Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis

23 Samhain |    6.30pm   |    Léachtlann Q, Foirgneamh Newman, UCD

 

"The Drowned Blackbird: An Introduction to 18th Century Ulster Poetry"

 

RSVP artslecture@ucd.ie

Tionól Béaloideasa agus Eitneolaíochta

 

25 Samhain |    09:30 - 18:30   |    Institiúd don Léann Daonna, UCD

 

tuilleadh eolais ar fáil ANSEO

 

 An Seimineár Lae

 

Seimineár do dhaltaí Ardteistiméireachta

8 Nollaig 2017 09:00 - 13:00

tuilleadh eolais: ANSEO


Ó Thrácht go Twitter

13 Feabhra  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

An tOllamh Tadhg Ó hIfearnáin (NUIG)

"Spriocanna na pleanála teanga sa Ghaeltacht: Taighde na ngrúpaí pobailagus débhrú thorthaí an Daonáirimh"

 

 

Ó Thrácht go Twitter

10 Aibreán  |    6pm   |    B204, Newman Building, UCD

 

An tOllamh Mícheál Ó Mainnín (QUB)

"Ag cur cuarta: Éire, Albain agus filí ar cuairt sa mheánaois dhéanach"