Aschuir Taighde


Cultúr@UCD

Reáchtálann an Scoil seimineáir agus léachtaí poiblí go rialta le fáilte a chur roimh an bpobal chuig an Scoil agus le saineolas ár gcuid taighdeoirí a roinnt leo siúd a chuireann spéis sna hábhair sin. Déantar taifeadadh ar na cainteanna seo agus cuirtear ar fáil iad ar Cultúr@UCD, cuntas Soundcloud na Scoile, le go mbeidh teacht ag an bpobal orthu, beag beann ar an áit a bhfuil siad.


Seoda Scripte: Taispeántas i Sainchnuasaigh Leabharlann UCD

Osclaíodh an taispeántas Seoda Scripte arna chur le chéile ag an Ollamh Comhlach Meidhbhín Ní Úrdail i Sainchnuasaigh UCD i mí an Mheithimh 2018.