Nua-Aois

‌‌Iris liteartha mhic léinn an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Ón mbliain 1970 i leith, tá ardán tugtha ag Nua-Aois do scríbhneoirí úra na Gaeilge. Imleabhar aitheanta is ea í a chuireann fáilte chroíúil roimh shaothar liteartha mhic léinn na hollscoile idir chruthaitheach agus chriticiúil.

Ina measc siúd a chuaigh i mbun pinn don iris go dtí seo áirítear daoine de mhór-uaisle léann na Gaeilge, filí agus údair phróis a bhfuil iomrá ar a gcumadóireacht, agus daoine a bhfuil obair cheannródaíoch curtha i gcrích acu sna meáin Ghaeilge. Tá an obair seo ar fad i mbláth a dtoraidh faoi láthair, agus léiríonn an cothú atá tugtha ag Nua-Aois don uile réimse de scríbhneoireacht na Gaeilge a dhíograisí is a chuireann mic léinn na hollscoile chun na scríbhneoireachta úd.

 Leaganacha eile den iris atá ar fáil ar líne:

Leagan 2012-2014

Leagan 2010-2012

Leagan 2007-2009

Leagan 2005-2006

Leagan 1995-1996

Leagan 1984

Leagan 1981

Leagan 1976

Leagan 1975

Leagan 1974

Leagan 1972

Leagan 1971