> >

Tionscnamh ERC 

Ollamh Comhlach Ríona Nic Congáil

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis

 

Bhronn An Chomhairle um Thaighde san Eoraip (ERC) deontas substaintiúil ar an Dr Ríona
Nic Congáil (luach €1,272,260) le tabhairt faoi thionscnamh taighde idirdhisciplíneach dar
teideal “Youth Engagement in European Language Preservation, 1900-2020”. Is tionscnamh
cúig bliana é seo, agus tá sé mar aidhm aige tuiscint a fháil ar an gcaoi a nglacann, nó nach
nglacann, daoine óga páirt i gcaomhnú mionteangacha agus teangacha réigiúnacha
Eorpacha ón mbliain 1900 ar aghaidh. Díreoidh an tionscnamh ar an nGaeilge, ar an
mBreatnais agus ar an gCatalóinis agus beidh ceathrar ar an bhfoireann taighde. Beidh an
tionscadal lonnaithe anseo i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD.

 

Tuilleadh Eolais: http://research.ie/what-we-do/loveirishresearch/blog/irish-research-council-alumna-
riona-nic-congail-secures-european-research-council-starting-grant/