Réimsí Taighde na Foirne:

An Athbheochan

 • Mórphearsana stairiúla thréimhse na hAthbheochana agus mionanailís ar Phádraig Mac Piarais
 • Oidhreacht Chontae Laoise agus Séamas Fionntán Ó Leathlobhair
 • Stair an spóirt
 • Tréimhse na hAthbheochana - litríocht, iriseoireacht, leirmheastóireacht

An Béaloideas

 • An ailtireacht dhúchasach
 • Breachta na hEorpa sa traidisiún Gaelach 
 • Deasghnátha na séasúr agus na féilire
 • Leigheas na ndaoine
 • Lucht Siúil na hÉireann
 • Nósanna agus deasghnátha ceirde
 • Ról an traidisiúin i gcultúr comhaimseartha an phobail agus seasmhacht na dtéamaí tríd an aimsir
 • Stair agus modhanna bailithe agus taifeadta an chultúir choitinn in Éirinn

An Cultúr Béil

 • An leanúnachas i scéalaíocht thraidisiúnta na Gaeilge ón meánaois go dtí an tréimhse chomhaimseartha
 • An scéalaíocht in Éirinn agus in Albain
 • Bailéad idirnáisiúnta Child traidisiún dúchasach na hamhránaíochta Gaeilge
 • Forluí chultúr an bhéil agus chultúr na litríochta agus sa traidisiún Gaelach
 • Inscne agus cur i láthair spás na mban i scéalta agus in amhráin na ndaoine
 • "Seanchas - The Global Gaelic Jukebox": cartlann taifeadtaí fuaime ar líne
 • Seosamh Ó hÉanaí, amhránaí agus scéalaí 

An Eagarthóireacht

 • Eagarthóireacht ar théacsanna ó na lámhscríbhinní, idir fhilíocht agus phrós

An Ealaín Chomhaimseartha

An Iriseoireacht

 • An bhaint idir an cultúr scríofa agus an cultúr clóite in Éirinn san 18ú agus sa 19ú haois
 • An Cultúr Cló
 • An Ghaeilge ar an Scáileán agus Staidéar Scannán
 • Iriseoireacht na Gaeilge ó 1795 go dtí an lá atá inniu ann
 • Na meáin Ghaeilge - na meáin chlóite, na meáin chraolta, na meáin ar líne
 • Treochtaí i scríbhneoireacht uirbeach Thír Chonaill 1700-1900

An Litríocht

 • An chritic liteartha
 • An teoiric liteartha idirnáisiúnta a chur in oiriúint do litríocht na Gaeilge
 • Dioscúrsa insinte agus athláithriú na staire
 • Léann lámhscríbhinní na Gaeilge
 • Litríocht an 18ú haois
 • Litríocht chráifeach na Gaeilge Clasaicí
 • Litríocht iarthar Chiarraí
 • Nualitríocht na Gaeilge
 • Na naisc idir an cultúr Gaelach in Éirinn agus in Albain, go háirithe sa litríocht
 • Prós na ré 1200-1900
 • Ról an scríbhneora mar dhuine a chruthaigh agus a mhúnlaigh an dioscúrsa in Éirinn san 18ú agus sa 19ú haois
 • Stair na litríochta

An Teanga agus an Teangeolaíocht

 • An t-aistriúchán
 • An beartas teanga
 • Canúint Chorca Dhuibhne 
 • Canúintí Gaeilge na hÉireann, na hAlban agus Oileán Mhanann
 • Córais bhriathartha na Gaeilge agus na dteangacha Ceilteacha eile
 • Forbairt stairiúil na teanga ó c. 1200 AD
 • Múineadh ghramadach na Gaeilge agus graiméir na Gaeilge