An Bailiúchán Lámhscríbhinne

Tá os cionn 2,400 imleabhar ceangailte d’agallaimh a thras-scríobh bailitheoirí béaloidis ón gCoimisiún Béaloideasa Éireann agus a comharba, ó 32 contae na hÉireann. Tá ábhar lámhscríbhinne níos sine a shealbhaigh an Coimisiún sa chnuasach freisin, a mbaineann an chuid is luaithe de leis na 1700idí agus cnuasaigh béaloidis a bronnadh ar an gCoimisiún.

I dtaca leis an ábhar seo tá thart ar 3,000 bileoga ceoil, chomh maith le réimse cáipéise agus comhfhreagras a bhaineann le stair an Choimisiúin. Níl gá le coinne a dhéanamh chun rochtain a fháil ar an ábhar lámhscríbhinne seo.

Cuideoidh na háiseanna aimsithe le taighdeoirí teacht ar fhaisnéis faoi ábhar ar leith, nó ábhar a chuir aon duine de na mílte scéalaí, bailitheoirí nó comhfhreagraí leis an gcnuasach i rith na mblianta.

Iarann muid ar chuairteoirí dul i dteagmháil linn sa chéad dul síos le coinne a dhéanamh cuairt a thabhairt ar an gCnuasach.

Foras Feasa ar Éirinn, 1700í
Príomh Bhailiúchán, Co. na Gaillimhe
Príomh Bhailiúchán, Co. Chairraí
 TOP