An Leabharlann Dhigiteach

Bailiúcháin Béaloidis Ostáilte ag an Leabharlann Dhigiteach

Tá acmhainní taighde suaithinseach a bhaineann le béaloideas agus le hoidhreacht cultúrtha na hÉireann trí chéille le fáil i dtaisclanna oidhreachta chultúir Coláiste na hOllscoile. I Leabharlann Dhigiteach UCD tá rochtain le fáil ar mhórán samplaí de na h-acmhainní seo, ina measc ábhar de chuid Cnuasach Bhéaloideas Éireann, Cartlanna UCD, Sainchnuasaigh UCD, Cartlann na gCanúintí UCD, chomh maith le bailiúcháin léarscáil Scoil na nDomhaneolaíochtaí, agus ábhar de chuid Scoil Stair na hEalaíne agus an Pholasaí Chultúrtha UCD, agus a thuilleadh eile.

Féadfar breathnú ar ábhar de chuid Chnuasach Bhealoideas Éireann ar thairseach an leabharlann dhigiteach anseo.

 TOP