Skip

UCD Search

 
 

Lárionad de Bhaldraithe

Foilseacháin agus Gradaim

 

Leabhair:

 

An Dr Regina Uí Chollatáin:

 • An Greann sa Ghaeilge (M Ó Néill agus R Uí Chollatáin, eagarthóirí), Baile Átha Cliath: Coiscéim 2013
 • P.H Pearse: Life and After-Life / Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht (R.Higgins agus Uí Chollatáin, eds.) London/Dublin: Irish Academic Press, 2009.
 • Iriseoirí Pinn na Gaeilge. An cholúnaíocht liteartha: critic iriseoireachta. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2008.
 • An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932. Baile Átha Cliath: Cois Life 2004.

 

divider thin

Rogha de na hailt is déanaí:

 

Dr. Regina Uí Chollatáin

 • ''Tranglam cultúrtha na hathbheochana: an iriseoireacht agus an claonadh liteartha'' In: Bo Almqvist, Liam Mac Mathúna, Séamus Mac Mathúna, Seosamh Watson, Críostóir Mac Cárthaigh (eds). Atlantic Currents / Sruthanna an Aigéin Thiar. University College Dublin: UCD Press 2012, 409-423.
 • ''Athruithe teanga agus caomhnú teanga i scéal an chló i ré na hathbheochana'' In: Mac Cárthaigh, Eoin; Uhlich, Jurgen (eds). Féilscríbhinndo Cathal Ó Háinle. Connemara: Clóchomhar, Cló Iar-Chonnachta 2012, 961-982.
 • 'Trásnú Teorainneacha agus Náisiún in Iriseoireacht na Gaeilge sa naoú haois déag' In: De Brún, Fionntán; Mac Mathúna, Séamus (eds). Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois déag. Belfast: Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Uladh 2012, 107-133.

 

Cathal Billings, MA:

 • "The First Minutes: An Analysis of the Irish Language within the Official Structures of the Gaelic Athletic Association, 1884-1934", Éire/Ireland 2013, 32-53

 

An Dr Noel Ó Murchadha:

 • ‘An nua-aoiseacht dhéanach agus ról tosca síceolaíochtúla sóisialta san aistriú teangeolaíochta’, in Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (eag.), An Meon Folaithe, Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht (le teacht).
 • ‘Authority and innovation in language variation: Teenagers’ perceptions of variation in spoken Irish’, in Kristiansen, T. agus Grondelaers, S. (eag.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies, Osló: Novus, 71-96.
 • ‘Caighdeáin, caighdeánú agus torthaí ar chaighdeánú na Gaeilge’, in Farr, F. agus Moriarty, M., eagí, Language, Learning and Teaching: Irish research perspectives, Beirlín: Peter Lang, 167-194.

 

Aoife Uí Fhaoláin, MA:

 • ‘Language revival and conflicting identities in The Irish Independent, 1905-1922’ in Irish Studies Review (le teacht Earrach 2014).
 • Nua-Aois 2010-2012 (Eagarthóir Comhairleach, 2013: UCD).
 • ‘‘Irish-Ireland’ and the Irish Independent, 1905-1922’ (Rafter and O’Brien (eds.), Independent Newspapers: A History, Dublin, 2012: Four Courts Press).

 

An Dr Máirtín Coilféir:

 • 'What's Funny?' in Dublin Review of Books 40 (Fómhar 2013).
 • Réamhrá in Rabhadh: Dánta le Alan Titley (Coiscéim 2013).
 • An Aeistéitic agus an Eitic i bhForbairt na Nua-Litríochta don Aos Óg agus i Saothar Alan Titley' in Codladh Céad Bliain: Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg le Ríona Nic Congáil (eag.) (LeabhairCOMHAR, 2012).

 

 

books_callout