Skip

UCD Search

 
 

Lárionad de Bhaldraithe

Cathal Billings

Cathal Billings

 

Cathal Billings

As tuaisceart chathair Bhaile Átha Cliath é Cathal. Fuair sé a chuid meánscolaíochta i gColáiste Naomh Pól, Ráth Eanaigh, agus d'fhreastail sé ar an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ina dhiaidh sin mar a ndearna sé céim sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis. Bhain sé MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge amach in 2007 agus fuair sé PhD sa bhliain 2014 ó COBÁC. Ba é teideal an tráchtais ná: 'Athbheochan na Gaeilge agus an Spórt in Éirinn 1884-1934'. Tá sé ag obair i Lárionad de Bhaldraithe UCD ó 2007 i leith, mar theagascóir agus mar léachtóir le Gaeilge.