Skip

UCD Search

 
 

Lárionad de Bhaldraithe

Máirtín Coilféir

 Máirtín Coilféir

 

Máirtín Coilféir

Is as an Uaimh, Contae na Mí é Máirtín. Bhain sé BA agus PhD amach i gColáiste na Tríonóide agus tá Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht aige ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Saothar Alan Titley ba ea ábhar a dhochtúireachta agus tá spéis faoi leith aige sa nualitríocht trí chéile, sa chritic liteartha agus i léann an aistriúcháin. Tá tréimhsí caite aige ag obair i gColáiste na Tríonóide agus in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus is é eagarthóir liteartha na hirise Comhar é.