Skip

UCD Search

 
 

Lárionad de Bhaldraithe

Regina Uí Chollatáin

Regina Uí Chollatáin

 

Regina Uí Chollatáin

As Tír Chonaill ó dhúchas do Regina Uí Chollatáin agus bhí sí ina múinteoir bunscoile i dTír Chonaill, Laois agus Ceatharlach ó na hochtóidí go dtí 1999. Chríochnaigh sí MA (Modh 1- Mórthráchtas) agus PhD in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad le Scoláireacht ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaiochtaí Sóisialta (2000) mar aon le sparánacht oibre (2002). Ghnóthaigh sí Comhaltacht Iar-Dhochtúra Ollscoil na hÉireann i Léann na Gaeilge/an Léann Ceilteach i 2003 agus ba í an tOllamh Cuairte Sinsearach, Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada 2012-13. 

Is iad na príomhréimsí taighde atá ag Regina ná na meáin Ghaeilge agus ré na hAthbheochana, ag déanamh anailíse ar réimse poiblí na meán ó Ghutenberg go Bolg an tSolair (1795), agus ar aghaidh go meáin chomhaimseartha cló, craolta, agus ar líne. 

Tá go leor alt foilsithe aici in irisí acadúla agus léinn . Is iad na leabhair atá foilsithe aiciná An Greann sa Ghaeilge (comheagarthóir le Malachy Ó Néill) (2013: Coiscéim); P.H. Pearse: Life and After-life/ Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht (comheagarthóir le Roisín Higgins)  (Irish Academic Press, 2009); Iriseoirí Pinn : An Cholúnaíocht Liteartha- critic iriseoireachta (Cois Life, 2008); An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (Cois Life, 2004). Ar na foilseacháin eile tá Innéacs dhátheangach ar An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (Cois Life 2004), agus Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne (Aibreán 2011: Foras na Gaeilge).