Skip

UCD Search

 
 

Lárionad de Bhaldraithe

Naisc Phobail

 
Is cuid lárnach d’obair an Lárionaid iad na naisc phobail. Cothaíodh na naisc seo le cur le taithí na mac léinn ar obair ghairmiúil na Gaeilge.

Aoiléachtóirí Lárionad de Bhaldraithe

Seán Ó Briain - Iar-aistritheoir Sinsearach i Rannóg an Aistriúcháin.

Tugann Seán léachtaí ar chineálacha éagsúla aistriúcháin, an t-aistriúchán reachtúil ach go háirithe. Déanann sé léachtaí ar an ateangaireacht freisin.

Tomás Ó Ruairc - Stiúrthóir, An Chomhairle Mhúinteoireachta, Iar-stiúrthóir an Lár-aonaid Aistriúcháin, Iar-leas-Phríomhfheidhmeannach Foras na Gaeilge.

Thug Tomás léachtaí ar an riarachán gairmiúil ar an gcúrsa MA. Is iad teoiricí an riaracháin idirnáisiúnta, agus na heagraíochtaí Gaeilge a bhí faoi réir aige.

Seosamh Ó Murchú - Eagarthóir sinsearach An Gúm

Tugann Seosamh léachtaí ar an gcóipeagarthóireacht agus ar an eagarthóireacht.

Pat Butler - Iriseoir Cónaitheach (2006-2008)

Ba é Pat Butler an chéad Iriseoir Cónaitheach in aon ollscoil Éireannach. D’oibrigh sé le stiúrthóir an chúrsa le seimineáir iriseoireachta agus ceardlanna a reáchtáil le cur le taithí foghlama na mac léinn.


 


Comhoibrithe Lárionad de Bhaldraithe

San Eoraip:

EU-Flag 


Náisiúnta:

IRL-Flag 


Inmhéanach (COBÁC)

UCD Flag 

Institiúidí Acadúla

 
RHS_NaiscPhoibli