Skip

UCD Search

 
 

Lárionad de Bhaldraithe

Nuacht agus Imeachtaí

Seisiún Eolais faoi Chúrsaí Iarchéime Gaeilge sa CÓBAC

Beidh seisiún eolais ann faoi chúrsaí iarchéime Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar an 24 Márta ag 6 a chlog. Beidh aoichainteoirí ag teacht isteach ó eagraíochtaí aistriúcháin, dlí agus meán le labhairt ar na deiseanna fostaíochta atá ann d'iarchéimithe le Gaeilge. Féach an póstaer thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

 

seisiuneolas

 

Seimineáir 'Ó Thrácht go Twitter'

Beidh an dara léacht sa tsraith 'Ó Thrácht go Twitter' ar siúl againn ar an 17 Feabhra 2015. Is é Pádraig Ó Cíobháin a bheas ag caint linn agus is é teideal na cainte atá aige ná 'An Sean á Ghabháil sa Nua: Nua-Éachtaint ar an Litríocht Luath-Mheánaoiseach'.

 

Scríbhneoir aitheanta is ea Pádraig Ó Cíobháin a bhfuil idir ghearrscéalta agus úrscéalta foilsithe aige. Is é Novella Eile (Coiscéim, 2014) an saothar is deireanaí leis, scéal atá suite gar do bhaile dúchais an údair i nDún Chaoin, Co. Ciarraí faoi dheireadh na n-ochtóidí. Ach tá Pádraig ar dhuine de na scríbhneoirí comhaimseartha is mó a bhíonn ag tarraingt ar thraidisiún liteartha na Gaeilge i bhfad siar freisin. Foilsíodh Dréachta Chrích Fódla leis in 2007, arb éard atá ann athinsint ar chuid de na seanscéalta is cáiliúla sa Ghaeilge. Tá sé ag obair ar an dara himleabhar de na Dréachta faoi láthair agus beidh sé in ann a shaineolas agus a thaithí scríbhneoireachta a roinnt linn ag an gcaint. Tá fáilte roimh chách ann.

 

othrachtgotwitter14-15

 

Le tús a chur leis an tsraith nua 'Ó Thrácht go Twitter' i mbliana, beidh beirt aoichainteoirí againn ar 11 Samhain 2014. Is iad an Dr Tina Hickey agus an Dr Nancy Stensona thabharfaidh céadchaint na sraithe le léacht dar teideal 'Súil Eile ar Litriú agus ar Ghramadach na Gaeilge'. Beidh seans againn éisteacht le beirt saineolaithe ar cur síos ar an taighde is úire ar ortaghrafaíocht na teanga. Mar is iondúil, beidh fáilte roimh chách ann.

 

Beidh trí léacht ar fad againn in 'Ó Thrácht go Twitter' i mbliana: ceann i mí Feabhra 2015 leis an scríbhneoir cruthaitheach Pádraig Ó Cíobháin agus ceann eile leis an Ollamh emeritus Nicholas Williams i mí Aibreáin 2015. Tá tuilleadh eolais le fáil ar an bpóstaer thíos.

 

 

An Coimisiún Eorpach: Glao ar Iarratais

epso-pic

Tá an Coimisiún Eorpach ag glacadh le hiarratais fostaíochta faoi láthair. Tá gach eolas a bhaineann leis na hiarratais ar fáil anseo:

 

Glao ar Iarratais

Preaseisiúint

 

Seimineáir 'Ó Thrácht go Twitter'

 

Ar an 26 Feabhra, beidh Darach Ó Scolaí, scríbhneoir agus úinéir an tí foilsitheoireachta 'Leabhar Breac', ag caint ar rithim agus ar réim sa scríbhneoireacht. Úrscéalaí agus foilsitheoir aitheanta é Darach a bhfuil duaiseanna Oireachtais agus eile buaite aige ar a shaothar cruthaitheach. Is deis iontach í an chaint seo d'éinne lenar spéis an scríbhneoireacht eolas a fháil ó dhuine de na pearsana is gradamúla sa ghort. Beidh fáilte roimh chách ann.

 

Beidh an chaint seo á tabhairt mar chuid de shraith cainteanna dar teideal 'Ó Thrácht go Twitter' atá ar siúl ag Lárionad de Bhaldraithe do 2014. Tiocfaidh saineolaithe scríbhneoireachta, idir acadúil agus ghairmiúil, chuig UCD lena gcuid eolais a roinnt ar an bhfoireann agus ar an bpobal mór trí chéile. Déanfar taifeadadh ar na léachtaí agus cuirfear ar fáil iad ar shuíomh an Lár-Ionaid. Tá sleachta as an gcéad chaint leis an Dr John Walsh ar fáil cheana sa rannóg 'Ó Thrácht go Twitter'.

tracht-twitter-postaer

Beirt de Bhaill an Lár-Ionaid ag caint ag Comhdháil Ollscoil Nua-Eabhraic, 'An Greann sa Ghaeilge'

 

Beidh an Dr Regina Uí Chollatáin, Stiúrthóir Lár-Ionad de Bhaldraithe, agus an Dr Máirtín Coilféir ag tabhairt cainteanna uathu ag Comhdháil Ollscoil Nua-Eabhraic, 'An Greann sa Ghaeilge', a bheidh ar siúl 7-8 Márta 2014. Tá sceideal na comhdhála agus achoimrí ar na páipéir uile le fáil anseo.

 

Comhdháil i gColáiste Phádraig, Droim Conrach: 'Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain'

 

Beidh comhdháil ar siúl i gColáiste Phádraig, Droim Conrach idir an 20 agus an 22 Feabhra 2014. Is é an téama na comhdhála ná 'Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain' agus beidh beirt d'fhoireann an Lár-Ionaid, an Dr Regina Uí Chollatáin agus an Dr Máirtín Coilféir, páirteach inti. Tá tuilleadh eolais faoin gcomhdháil ar fáil anseo.

 

Sraith Nua Seimineár: 'Léann na Teanga'

 

Beidh duine d'fhoireann an Lár-Ionaid, an Dr Noel Ó Murchadha, ag tabhairt léachta mar chuid den tsraith nua seimineár, 'Léann na Teanga', 28 Feabhra 2014. 'Múnlaí traidisiúnta agus malartacha i gcaighdeánú na Gaeilge' is teideal don léacht. Beidh an tsraith 'Léann na Teanga' dírithe ar an teangeolaíocht go háirithe agus tá an sceideal iomlán le fáil sa phóstaer thíos:

 

Leann na Teanga

 

Iris Gaeilge UCD: Nua-Aois 2013-14

 

Tá an t-eagrán is deireanaí d'iris Ghaeilge UCD, Nua-Aois, á réiteach don chló faoi láthair agus seolfar é san athbhliain. Is iris mhic léinn é Nua-Aois arna chur in eagar ag scoláirí na hollscoile féin agus bíonn idir aistí, fhilíocht agus phrós ann. Beidh tuilleadh nuacht faoin eagrán is deireanaí, agus faoin seoladh, ar an suíomh go luath.

 

 

 

Sraith Seimineár Dlí:

‘An Ghaeilge sa Chomhthéacs Dlíthiúil:Irish in the Legal Context’

Seimineár á óstáil ag Seirbhís Chúirteanna na hÉireann agus UCD Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge i gcomhairle le Príomh-Bhreitheamh na hÉireann, An tOnórach an Breitheamh Susan Denham

16.30- 18.00, 2 Bealtaine, Seomra Chúirt 15,  Ceithre Cúirteanna: 

‘An Ghaeilge sna cúirteanna sa mhílaois nua: ceachtanna as Éirinn agus ó thar lear: ‘Irish in the courts in the new millennium: lessons from Ireland and abroad’

  

 

Seisiún Eolais ar chúrsaí iarchéime agus deiseanna fostaíochta 

  

 

Seisiún Eolais
11 Aibreáin 2013, 17.00
Ionad: C108 Áras Newman, UCD


Ar spéis leat a bheith ag obair mar:

  • Aistritheoir
  • Dlítheangeolaí
  • Eagarthóir
  • Iriseoir
  • Láirtheoir Teilefíse

 

 

 

Cuairt Seán Hade, Ceann Aonaid/Chef d'Unité Aonad na Gaeilge/ Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

 

Sean Hade Poster 

 

 

Scéal Lucy Moylan (UCD Today)

UCD Today Lucy Moylan 

 

Pat Butler, Iriseoir Cónaitheach (2006-2008)

Ba é Pat Butler an chéad Iriseoir Cónaitheach in aon ollscoil Éireannach. D’oibrigh sé le stiúrthóir an chúrsa le seimineáir iriseoireachta agus ceardlanna a reáchtáil le cur le taithí foghlama na mac léinn.

 

UCD Today Pat Butler 

 

 

Ar an