Skip

UCD Search

 
 

Lárionad de Bhaldraithe

Ó Thrácht go Twitter: Sraith Nua Cainteanna


Tá 'Ó Thrácht go Twitter' faoi lán seoil arís agus sraith nua cainteanna eagraithe don bhliain acadúil 2015-16. Bí linn ag an gcéad ócáid eile ar an 9 Feabhra 2016 nuair a labhróidh Éilis Ní Dhuibhne Almquist ar 'Ghuth na mBan i bhFicsean na Gaeilge'. Tá gach eolas ar fáil sa phóstaer seo thíos.

 

otgt2015

 

Cainteanna agus Taifid‌

 trachttwitter14-15

Tá Lár-Ionad de Bhaldraithe ag féachaint anois le cuid de na haoichainteanna a thugtar ann a chur ar fáil don phobal i bhfoirm MP3. Le tús a chur leis an togra seo, beidh taifid ón tsraith seimineár Ó Thrácht go Twitter á gcur ar fáil. Is féidir éisteacht leo ó na nascanna thíos.

 

  1. Éist le sliocht ó chaint leis an Dr John Walsh (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh), "Nuachainteoirí na Gaeilge: cleachtas, féiniúlacht, idé-eolaíocht", anseo.
  2. Éist le Darach Ó Scolaí, údar agus foilsitheoir, ag plé gnéithe den scríbhneoireacht chruthaitheach ina chaint siúd, "Rithim agus Réim", anseo.
  3. Léigh caint Phádraig Uí Chíobháin faoin gceangal idir an traidisiún agus an scríbhneoireacht nua-aimseartha, "An Sean á Ghabháil sa Nua" anseo.