Skip

UCD Search

 
 

Lárionad de Bhaldraithe

Tograí agus Teistiméireachtaí

 

padraic-bio   'Thaitin an cúrsa go mór liom mar bhí mé in ann díriú ar ghnéithe éagsúla den Ghaeilge, den aistriúchán agus den chumarsáid in aon chúrsa amháin. Thug an mháistreacht deis dom barr feabhais a chur ar mo chuid scileanna agus post a bhaint amach ina dhiaidh.  Bhí na léachtóirí ar fad an-chabhrach agus bhain mé an-sult as an mbliain.'

Teistiméireacht ó Phádraic Déiseach, MASCG 2010-11, ag obair leis an gCoimisiún Eorpach anois

divider thin 

Laura_droog_bio  Tús maith leath na hoibre, mar a deirtear, agus táim lánchinnte go mbeidh an cúrsa MA mar chabhair ollmhór do chách ar mhaith leis a bheith ag obair in earnáil na Gaeilge. Roghnaigh mé an cúrsa seo mar bhí an-suim agam san aistriúchán. B‘iar-aistritheoir ó Rannóg an Aistriúcháin a múineadh an cheird sin dúinn. Nach raibh an t-ádh linn! Ní nach ionadh gur thaitin an rang sin liom. 
Maidir leis na hábhair eile, bhain siad an dalladh púicín díom maidir leis na gairmeacha beatha atá ann do mhuintir na Gaeilge! Deirtear go bhfuil an CV an ní is tábhachtaí agus post á lorg agat. Chabhraigh an MA go mór liom poist mar ‘duine faoi oiliúint’ in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin sa Choimisiún Eorpach agus an post atá agam faoi láthair a fháil.

Teistiméireacht ó Laura Droog, MASCG 2009-10, profléitheoir in Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh

divider thin 

cara-bio  D’éirigh liom post a fháil i Rannóg a bhain le cúrsaí dlí, cúrsaí idirnáisiúnta agus cúrsaí idirinstitiúideacha laistigh den DGT, sa Choimisiún Eorpach agus faoi láthair táim fostaithe mar chomhairleoir le comhairleacht Éireannach sa Bhruiséil. Gach aon lá, úsáidim na scileanna eagarthóireachta agus scileanna cumarsáide a d’fhoghlaim mé le linn an chúrsa MASCG. 
Thug an cúrsa MASCG an deis dom, scileanna ilghnéitheacha agus idirmhalartaithe a fheabhsú agus a fhorbairt,  scileanna atá ag teastáil go géar i ngach uile slí bheatha sa mhargadh iomaíoch atá ann faoi láthair.   

 Teistiméireacht ó Chara Nig Fhearraigh, MASCG 2009-10 (Comhairleoir le Comhairleacht Éireannach sa Bhruiséil)