Important information regarding cookies

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCD Library cookie policy. Click here for more information on how to disable cookies.

UCD Library : An Leabharlann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

An Ghaeilge Bheo - Bord na Gaeilge UCD and UCD Library SPARC Project

An Ghaeilge Bheo - sraith nua de chainteanna/d’agallaimh le haoieanna

Sheol an banna ceol Kila an chéad ócáid SPARC, 7 Feabhra, 19.00 i Nasc 2, Leabharlann James Joyce. Bhí idir ceol agus caint i gceist agus tráthnona thar a bheith taitneamhnach a bhí ann do chách. Bhí 3 ócáid i gceist sa sraith seo, gach ceann bunaithe ar ábhar eagsúil; ceol, polaitíocht agus leigheas. Thug na hócáidí deis do mhic léinn agus do bhaill foirne ó réimse leathan dháimh an Ghaeilge a úsáid agus a chlos i dtimpeallacht neamhfhoirmealta. Is comhfhiontar é seo idir Bord na Gaeilge agus Leabharlann UCD ina mbíonn mic léinn agus baill foirne ag obair as láimhe a céile. Tá an tionscanmh urraithe ag SPARC.

Imeachtaí go dtí seo

D'éirigh go thar barr leis an dara ócáid SPARC, 7 Márta! Míle buíochas le Pearse Doherty TD, Sinn Féin, le Harry MacGee, comhfhreagraí polaitíochta an Irish Times agus libhse a chur go mór leis na bplé.

Ar an 5 Aibreán bhí an tríú caint sa sraith seo leis an Dr Daithí MacGiobúin, Ollamh Cliniciúil ó Scoil an Leighis UCD agus Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, ar an dtéanma: ‘Ailse: Cúis agus Cosc’, i Nasc 2, Leabharlann James Joyce. Thug ábhar na cainte lón machnaimh do chách, ár mbuíochas le gach éinne a d’fhreastal agus a chur leis an bplé.

 

SPARC BnaG banner

 

Irish – the Living Language – a series of lively conversations /interviews with well-known guests

This SPARC initiative was launched on 7th February, 2017, at 19.00 in the James Joyce Library Link 2 Space with conversation and music from members of the Celtic rock band KILA. It continued with a series of three events. The events were based on various subject areas; music, politics and medicine, and they provided an opportunity for both students and staff from a broad range of disciplines to hear and/or use the language in an informal environment. This is a student/staff collaborative project between Bord na Gaeilge and UCD Library, sponsored by SPARC.

Past Events

Our second SPARC event took place on 7th March and was also a great success. Many thanks to Pearse Doherty TD, Sinn Féin, to Harry MacGee, Irish Times political correspondent and to those of you who attended and contributed to the lively discussion.

Our most recent SPARC event was held on Wednesday, 5th April on the subject of ‘Health and Medicine’. Dr David Gibbons, Clinical Professor, UCD School of Medicine & St Vincent’s University Hospital gave a talk entitled: "Cancer; Cause and Prevention". Many thanks to Dr Gibbons and to all those who partook in the interesting discussion. Congratulations to the audience members who won prizes!

This is a collaborative project between Bord na Gaeilge and UCD Library, sponsored by SPARC.

See photos from these events in our Flickr album.