Important information regarding cookies

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCD Library cookie policy. Click here for more information on how to disable cookies.

UCD Library : An Leabharlann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

An Ghaeilge Bheo - Bord na Gaeilge UCD and UCD Library SPARC Project

An Ghaeilge Bheo - sraith nua de chainteanna/d’agallaimh le haoieanna

Beidh plé agus caint leis an Dr Daithí MacGiobúin ar ‘Ailse: Cúis agus Cosc’, i Nasc 2, Leabharlann James Joyce, Dé Céadaoin, 5 Aibreán, 7pm. Beidh an caint seo oiriúnach do mhic léinn agus do bhaill foirne araon. Is comhfhiontar é seo idir Bord na Gaeilge agus Leabharlann UCD, urraithe ag SPARC. Saorchead isteach.

**Muna bhfuil cárta leabharlainne UCD agat, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le ranganna.gaeilge@ucd.ie roimh 13.00 Dé Máirt, 4 Aibreán le rochtain a eagrú.**

Imeachtaí go dtí seo

D'éirigh go thar barr leis an ócáid SPARC, 7 Márta!  Míle buíochas le Pearse Doherty TD, Sinn Féin, le Harry MacGee, comhfhreagraí polaitíochta an Irish Times agus libhse a d'fhreastal. Coinnigí súil ar an spás seo d'eolas faoin gcéad imeacht eile a bheidh á reáchtáil Dé Céadaoin, 5 Aibreán ar an dtéama 'Sláinte agus Leigheas'.

D'éirigh go hiontach leis an ócáid SPARC, 7 Feabhra!  Míle buíochas le KILA agus libhse a d'fhreastal. Coinnigí súil ar an spás seo d'eolas faoin  gcéad imeacht eile a bheidh á reáchtáil Dé Máirt, 7 Márta.

SPARC BnaG banner

Irish – the Living Language – a new series of lively conversations /interviews with well-known guests

Dr David Gibbons will be discussing ‘Cancer: Cause and Prevention”, in Link 2, James Joyce Library, Wednesday, 5 April, 7pm. This discussion will be suitable for both students and staff. This is a collaborative project between Bord na Gaeilge and UCD Library, sponsored by SPARC. This event is FREE to all.

**If you do not possess a UCD Library card, please contact ranganna.gaeilge@ucd.ie before 13.00 on Tuesday, 4th April to arrange access.**

Past Events

Our 7 March SPARC event was a great success. Many thanks to Pearse Doherty TD, Sinn Féin, to Harry MacGee, Irish Times political correspondent and to those of you who attended. Keep and eye on this space for details of our next event which will be held on Wednesday, 5 April on the subject of ‘Health and Medicine’.

Our SPARC event on February 7th was a success! Many thanks to Kila, and to you for attending. Watch this space for more information about our next event, which will take place on Tuesday, 7 March. View some photos.

This SPARC initiative launched on February 7th, at 19.00 in the James Joyce Library Link 2 Space with conversation and music from members of the Celtic rock band KILA. A series of three other events are planned for Semester 2. The events provide an opportunity for both students and staff to hear and/or use the language in an informal environment. If you haven’t yet been to an Irish language event on campus, this is for you!

This is a collaborative project between Bord na Gaeilge and UCD Library, sponsored by SPARC.

See more photos from these events in our Flickr album.


KILA band logo SPARC