Important information regarding cookies

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCD Library cookie policy. Click here for more information on how to disable cookies.

UCD Library : An Leabharlann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Bord na Gaeilge and UCD Library SPARC sponsored project launches

30 January 2017 | General

An Ghaeilge Bheo-sraith nua de chainteanna/d’agallaimh le haoieanna


Beidh teacht le céile bríomhar i Nasc 2, Leabharlann James Joyce,  Dé Máirt, 7 Feabhra , 19.00  le caint agus ceol ó bhaill de chuid an bhanna ceoil KILA. Is deis í seo do mhic léinn agus do bhaill foirne araon an teanga a chlos agus a úsáid i dtimpeallacht neamhfhoirmealta.  Beidh trí ócáid eile ann i seimeastar II. Is comhfhiontar é seo idir Bord na Gaeilge agus Leabharlann UCD urraithe ag SPARC. Eolas ag:http://www.ucd.ie/bnag/ga/imeachtai2017/


Irish - the Living Language - a new series of lively conversations /interviews with well -known guests
This SPARC initiative launches on February 7th, 19.00 in the James Joyce Library, Link 2 Space with conversation and music from members of the Celtic rock band KILA. A series of three other events are planned for semester II. The events provide an opportunity for both students and staff to hear and/or use the language in an informal environment. If you haven’t yet been to an Irish language event on campus, this is for you.


This is a collaborative project between Bord na Gaeilge and UCD Library, sponsored by SPARC


 


2017- D’éirigh le hiarratas SPARC
An Ghaeilge Bheo/The Living Language  • sraith cainteanna agus ceardlann, i nGaeilge, do phobal agus do mhic léinn UCD sa Leabharlann

  • Bord na Gaeilge UCD: ceannaireacht, pleanáil sraithe, meantóireacht ar mhic léinn 

  • Leabharlann UCD: spás, poiblíocht, obair meán sóisialta le mic léinn


 


2017 - Successful SPARC application
An Ghaeilge Bheo/The Living Language  • a series of talks and workshops, in Irish, for UCD and the community facilitated by UCD students & held in Library space

  • Bord na Gaeilge UCD: leadership, series planning,student mentoring

  • UCD Library: space, publicity, social media work with students