Skip navigation

UCD Search

 
 

UCD Mícheál Ó Cléirigh Institute

Fondúireacht Mhíchíl Uí Chléirigh, UCD

Mission Statement / Ráiteas Misin

Our mission is to continue the tradition of learning in Irish history and civilisation established by the Irish Franciscans in the seventeenth century; to conserve the legacy of manuscripts and books entrusted to University College Dublin by the Irish Franciscans; to make the collection available as a research tool for scholars of Irish studies; to act as an educational resource for scholars in Ireland and abroad; to encourage an appreciation of the country’s rich inheritance from the past in contemporary Ireland; to renew and strengthen the historical scholarly tradition pursued by the Irish Franciscans in Ireland, Europe and worldwide.

Ár misin ná leanúint de thraidisiún an léinn i stair agus sibhialtacht na hÉireann, traidisiún a bhunaigh Proinsiasaigh na hÉireann sa seachtú aois déag; an oidhreacht lámhscríbhinní agus leabhar atá tiomnaithe ag Proinsiasaigh na hÉireann don Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath a chaomhnú; an bailiúchán a chur ar fáil mar ghléas taighde do scoláirí an léinn Éireannaigh; gníomhú mar acmhainn oideachais do scoláirí in Éirinn agus thar lear; meas ar shaibhreas oidhreacht stairiúil na tíre a spreagadh in Éirinn na linne seo; athnuachan agus buanú a dhéanamh ar na ceangail léinn a chothaigh Proinsiasaigh na hÉireann in Éirinn, san Eoraip agus ar fud an domhain.