Navigation

Researchers at UCD

researcher

Regina Uí Chollatáin

Vice- Principal Director of Graduate School

College of Arts and Celtic Studies Administration Office
B212
Graduate School Office, College of Arts and Celtic Studies
Newman Building

Tel: 353 1 716 8140
Email: regina.uichollatain@ucd.ie

Biography

A Donegal native who began her career in education as a primary teacher in schools in Donegal, Laois and Ceatharlach.  Now living in (and commuting from!) the midlands. Completed MA (Modh 1- Mórthráchtas) and PhD in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, with  IRCHSS scholarship and IRCHSS Archival Fieldwork Bursary.  Awarded the NUI Post Doctoral Fellowship in Léann na Gaeilge/ an Léann Ceilteach in 2003, and Ireland Canada University Foundation Senior Visiting Professor 2011-12.

Main areas of research are Irish language media, and the Revival period, examining the evolution of the public sphere of the media from Gutenberg to Bolg an tSolair (1795), and on to present day print, broadcast, and online forums. My research on the Revival period covers literary, linguistic, historical, and cultural influences on the Irish language national and international community.

Articles published in academic and literary journals. Most significant publications include four books, two as sole author, An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (2004: Cois Life), Iriseoirí Pinn na Gaeilge (2008: Cois Life), and two as co-editor,  An Greann sa Ghaeilge with Malachy Ó Néill (2013: Coiscéim) and The Life and After-Life of P.H. Pearse with Roisín Higgins (2009: Irish Academic Press); a digitized bilingual index of An Claidheamh Soluis (2004: Cois Life);a commissioned national report, Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne (April 2011: Foras na Gaeilge).Senior Lecturer on the Revival period, modern Irish literature, contemporary Irish writing and critical theory, focusing on Irish language journalism, print and broadcast media, and film studies. Director and Initiator of MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge and project coordinator of first
Irish language University based Journalist in Residence (2006-2009).  Director of Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge, UCD (2008 to present) and the Postgraduate Coordinator for the School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics (2005-9). Other memberships in UCD include College Graduate Committee (2005-9), History of Media Centre, and School committees in SICSIFL, chairing the School Postgraduate Committee (2005-9); also a member of the UCD Publications Advisory Group. 

Directed, co-ordinated and drafted HETAC Advanced Irish Course in
Carlow College and was a National tutor for OILTE (Organising In-Service Training for Language and Technology in Education (ITÉ/DCU/NCTE) a project which won the 'European Label Award for Innovation in Language Teaching and Learning' in 2004. Awarded Duais Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin for Stair Chonradh na Gaeilge at Oireachtas 1999, 2001 and 2002. Oireachtas award in 2008 for journalistic criticism of the Gaelic column in Iriseoirí Pinn na Gaeilge (Cois Life 2008).

External links include Board member of TG4 (2007-12), regular panelist of current affairs and literature programmes on TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta and RTÉ Radio 1, member of Éigse Cholm Cille (collaboration with University of Ulster to promote Irish language literature in the North West region), and University of Auckland, New Zealand. Committee member of  the recently established Newspaper and Periodical History Forum of Ireland, and Coiste Nuachtán agus Irisí, Foras na Gaeilge. Adjudicator of National Media Awards, Oireachtas na Gaeilge literary competitions, and Gleo scheme, Foras na Gaeilge. Co-editor Ainm.ie (2012 to present) Chair of the inaugural Undergraduate Awards of Ireland panel for Irish and Celtic Studies 2008-2010, adjudicator for Celtic Media Awards.


Directed international and interdisciplinary conferences, among them, 'Saothrú na scríbhneoireachta Gaeilge i suímh uirbeacha na hÉireann 1700-1850', UCD Humanities Institute / UCD SICSIFL 23-24 May 2013; 
Bolg an tSolair go Gaelscéal. Breis agus 200 bliain d'iriseoireacht chló na Gaeilge', Foras na Gaeilge / UCD Humanities Institute of Ireland / UCD School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics, 13 Nov 2010; 'Greann na Gaeilge' Éigse Cholm Cille, Derry March 2010; 'P.H.Pearse: Life and After-Life/ Pádraig Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht' in April 2006  which received funding from the Dept of Education and Science (Pearse Museum/ HII/UCD); member of research team and committee member for conference 'Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain' 20-22 February 2014 (UCD / St Patrick's College, Drumcondra); 'Tuiscintí Féiniúlachta/ Gaelic Identities' in June 2006, (HII/UCD); committee member for a number of conferences with NPHFI since 2008. 


Leagan Gaeilge:
As Tír Chonaill ó dhúchas do Regina Uí Chollatáin agus ina múinteoir bunscoile i dTír Chonaill, Laois agus Ceatharlach ó na hochtóidí go dtí 1999. Chríochnaigh mé MA (Modh 1- Mórthráchtas) agus PhD in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad le Scoláireacht ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaiochtaí Sóisialta (2000) mar aon le sparánacht oibre (2002). Ghnóthaigh mé Comhaltacht Iar-Dhochtúra Ollscoil na hÉireann i Léann na Gaeilge/ an Léann Ceilteach i 2003 agus ba mise an tOllamh Cuairte Sinsearach, Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada 2012-13. 

Is iad na príomhréimsí taighde atá agam ná na meáin Ghaeilge agus ré na hAthbheochana, ag déanamh anailíse ar réimse poiblí na meán ó Ghutenberg go Bolg an tSolair (1795), agus ar aghaidh go meáin chomhaimseartha cló, craolta, agus ar líne. Clúdaíonn an taighde ar ré na hathbheochana tionchair liteartha, teangeolaíocha, stairiúla, agus cultúrtha, ar phobal náisiúnta agus idirnáisiúnta na Gaeilge. 

Ailt foilsithe in irisí acadúla agus léinn agam. Is iad na leabhair atá foilsithe agam ná An Greann sa Ghaeilge (comheagarthóir le Malachy Ó Néill) (2013: Coiscéim); P.H. Pearse: Life and After-life/ Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht (comheagarthóir le Roisín Higgins)  (Irish Academic Press, 2009); Iriseoirí Pinn : An Cholúnaíocht Liteartha- critic iriseoireachta (Cois Life, 2008); An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (Cois Life, 2004). Ar na foilseacháin eile tá Innéacs dhátheangach ar An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (Cois Life 2004), agus  Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne (Aibreán 2011: Foras na Gaeilge).


Léachtóir Sinsearach ar ré na hAthbheochana, nualitríocht, iriseoireacht chraolta agus chló, staidéar na meán, scríbhneoireacht chomhaimseartha na Gaeilge, agus an Ghaeilge ar an scáileán - staidéar scannánaíochta. Tionscnóir agus Comhordaitheoir MA: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus comhordaitheoir an togra d'Iriseoir Cónaitheach Ollscoile urraithe ag Foras na Gaeilge (2006-2009). Is mé an stiúrthóir ar Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge, COBÁC agus ba mise an tOifigeach iarchéime do Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, COBÁC (2005-9). Is ball den 'History of Media Centre'  agus de UCD Publications Advisory Group mé.

Stirúrthóir agus dearthóir Ard-Chúrsa Gaeilge, Coláiste Cheatharlach (HETAC) agus Teagascóir ar Scéim OILTE a bhuaigh Gradam Eorpach do thogra tionscnach do Theagasc agus Fhoghlaim Teanga 2004. Bronnadh Gradam Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonnchadh Uí Shúilleabháin orm i 1999, 2001 agus 2002 ag Oireachtas na Gaeilge don taighde ar Stair Chonradh na Gaeilge. Bronnadh duais Oireachtais orm don saothar Iriseoirí Pinn na Gaeilge (Cois Life, 2008) i gcomórtais liteartha an Oireachtais i 2008.

Ba bhall de Bhord TG4 mé (2007-12) agus is páinéalaí rialta mé ar chláracha litríochta agus cúrsaí reatha ar TG4 , RTÉ Raidió na Gaeltachta agus RTÉ Ráidió a hAon.  Naisc sheachtracha leis, le hÉigse Cholm Cille, Coláiste Cheatharlach, Ollscoil Uladh agus Ollscoil Auckland, Nua Shéalainn. Is ball bunaidh mé de choiste an Newspaper and Periodical History Forum of Ireland a bunaíodh i mí Dheireadh Fómhair 2008. Is moltóir mé ar The National Media Awards, ar chomórtais liteartha Oireachtas na Gaeilge agus ar an scéim GLEO, Foras na Gaeilge, agus ba mise an chéad Chathaoirleach ar phainéal na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, do Ghradaim Bhunchéime Éireann (2008-10). Is comheagarthóir mé ar Ainm.ie (2012 go nuige seo).

Ba mise an stiúrthóir ar roinnt comhdhálacha idirnáisiúnta, idirdhisciplíneacha, ina measc, 'Saothrú na scríbhneoireachta Gaeilge i suímh uirbeacha na hÉireann 1700-1850', UCD Institiúid don Léann Daonna/ UCD Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, COBÁC, 23-24 Bealtaine 2013;   Bolg an tSolair go Gaelscéal. Breis agus 200 bliain d'iriseoireacht chló na Gaeilge', Foras na Gaeilge / UCD Institiúid don Léann Daonna / UCD Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, COBÁC, 13 Samhain 2010; 'Greann na Gaeilge' Éigse Cholm Cille, Doire Márta 2010; P.H.Pearse: Life and After-Life/ Pádraig Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht i 2006 agus í ar choiste  taighde agus ar choiste na Comhdhála  'Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain' 20-22 Feabhra 2014 (UCD / Coláiste Phádraig, Droim Conrach); ar choiste 'Tuiscintí Féiniúlachta/ Gaelic Identities' i 2006; agus cúig chomhdháil de chuid NPHFI Ó 2008 go dtí an lá atá inniu ann. 

Professional

Honours and Awards

Year: 2002.
Title: Duais i gcuimhne Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin, Oireachtas na Gaeilge
Year: 2000.
Title: IRCHSS Scoláireacht ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta
Year: 2003.
Title: Comhaltacht Iar-Dhochtúra i Léann na Gaeilge/ an Léann Ceilteach
Year: 2007.
Title: Ball de Bhord TG4
Year: 1999.
Title: Duais i gcuimhne Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin, Oireachtas na Gaeilge
Year: 2001.
Title: Duais i gcuimhne Lil Nic Dhonncha agus Bonn Dhonncha Uí Shúilleabháin, Oireachtas na Gaeilge
Year: 2008.
Title: Duais ar Shaothar Próis/ Taighde.Oireachtas na Gaeilge.
Year: 2011.
Title: Senior Visiting Professor Ireland Canada University Foundation

Associations

Association: Bord TG4, Function/Role: Ball de Bhord TG4 - Ceapachán Rialtais ón Aire Cumarsáide/Government appointed member. Aibréan 2007 go 2012
Association: Éigse Cholm Cille, Function/Role: Ball de Choiste Éigse Cholm Cille (i gcomhpháirt le hOllscoil Uladh: Grúpa do chothú na Gaeilge agus na litríochta Gaeilge san iar-thuaisceart agus i dtuaisceart na hÉireann)/Committee member (in collaboration with Ollscoil Uladh)
Association: History of Media Centre, UCD, Function/Role: Ball - 2007 go nuige seo/Member - 2007 to date.
Association: Foras na Gaeilge, Function/Role: Measúnóir/ Assessor
Association: Conradh na Gaeilge, Function/Role: Moltóir ar chomórtais liteartha Oireachtas na Gaeilge/Adjudicator, Literary Competitions, Oireachtas na Gaeilge
Association: Coláiste Cheatharlach/Carlow College, Function/Role: Scrúdaitheoir Seachtrach/External examiner.
Association: TG4, Function/Role: Painéalaí/Panelist: 7 Lá - clár ar chúrsaí reatha/current affairs programme.
Association: Ollscoil Uladh, Function/Role: Painéal measúnaithe do chúrsa nua/ New course review panel
Association: Ráidió na Gaeltachta, Function/Role: Páineálaí rialta ar chláir ' Faoi Chaibidil' agus cláir éagsúla eile
Association: Fiontar, Function/Role: External Examiner
Association: Newspaper and Periodical History Forum of Ireland, Function/Role: Committee member
Association: National Media Awards, Function/Role: Judge
Association: GLEO, Foras na Gaeilge, Function/Role: Moltóir
Association: National Media Awards, Function/Role: Adjudicator
Association: Undergraduate Awards of Ireland, Function/Role: Chair of Irish language committee
Association: Ainm.ie, Function/Role: Co-eagarthóir / Co-editor
Association: Foras na Gaeilge, Coiste Náisiúnta Nuachtán agus Irisí, Function/Role: Committee member
Association: International Celtic Media Awards, Function/Role: Adjudicator
Association: Foras na Gaeilge, Function/Role: Chair, National Irish Language Development Forum
Association: Foras na Gaeilge, Function/Role: Forum member, Fóram Náisiúnta Comhpháirtíochta Teanga
Association: Royal Irish Academy, Function/Role: Committee member, Coiste na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach
     

Conference Contributions

Regina Uí Chollatáin (2014) Digitizing Dúchas: Reappraising the Global History of the Irish Language. [Chaired Session], ACIS - CAIS 2014, University College Dublin , 11-JUN-14 - 14-JUN-14.
Regina Uí Chollatáin (2014) An Claidheamh Soluis agus Timpeallacht Nuachta na hAthbheochana. [Keynote Address], Dúchas. Éigse do Thiobraid Árainn. Scríobh agus Saíocht na Gaeilge, Nenagh , 12-SEP-14 - 14-SEP-14.
Uí Chollatáin, Regina, Nic Eoin, Máirín, Ní Úrdail, Meidhbhín, Nic Congáil, Ríona, Ó Liatháin, Pádraig (2014) ÓN Domhan Thoir agus Ón Domhan Thiar. Próiseas Domhanda Athbheochana agus Iriseoireacht na Gaeilge. [Conference Organising Committee Member], Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain, UCD / Coláiste Phádraig, Droim Conrach , 21-FEB-14 - 22-FEB-14.
Regina Uí Chollatáin (2014) A Nation Once Again. [Invited Oral Presentation], James Fintan Lalor Autumn School 2014, Laois , 17-OCT-14 - 18-OCT-14.
Uí Chollatáin, Regina (2014) ¿The prevalence of the Irish language in Eastern Ontario during the nineteenth century: Evidence from the 1901 Canadian Census¿. [Chaired Session], UCD Centre for Canadian Studies Distinguished Lecture Series, 2014, UCD Centre for Canadian Studies, UCD School of History and Archives , 24-FEB-14 - 24-FEB-14.
Regina Uí Chollatáin (2014) ¿Thall is Abhus¿ 1860-1930: The Journalistic Web between Ireland and North America. [Invited Lecture], NPHFI Home thoughts from abroad. History, the Press and Diaspora, university College Cork , 21-NOV-14 - 22-NOV-14.
Regina Uí Chollatáin (2014) The Canadian Gael. Revision and Revival. [Invited Lecture], UCD Centre for Canadian Studies Distinguished Lecture Series, 2014, Galway , 09-MAY-14 - 11-MAY-14.
Regina Uí Chollatáin (2014) ¿'Thall is Abhus': The Revival Process and the Journalistic Web 1860-1909¿. [Invited Lecture], Irish America: Past and Present Perspectives, Uppsala University, Sweden , 20-MAR-14 - 21-MAR-14.
Regina Uí Chollatáin (2014) Athbheochan agus Aiséirí: Irisleabhar na Gaedhilge agus Inniu mar fhóraim ghrinn na Gaeilge. [Invited Lecture], An Greann agus an Ghaeilge, Glucksman House, New York University , 07-MAR-14 - 08-MAR-14.
Regina Uí Chollatáin (2013) ¿The Canadian Gael. Irish Language Tradition and Revival in Canada c.1850- present¿. [Invited Lecture], Canadian Studies @UCD. Diversity and Dynamism, UCD School of History and Archives , 23-SEP-13 - 18-NOV-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) [Chaired Session], Mo Ghnósa Leas an Dáin. Comhdháil lae in ómós do Mháirtín Ó Direáin, UCD Humanities Institute , 17-MAY-13 - 17-MAY-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) [Conference Organising Committee Member], Blackguards, Muckrakers, and Crusaders. Journalists in History, DCU , 08-NOV-13 - 09-NOV-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann, 1700-1850. [Conference Organising Committee Member], Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann, 1700-1850, UCD / HII , 23-MAY-13 - 24-MAY-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) Teacht chun cinn an phreasa i saol na Gaeilge san Iarthuaisceart [Doire / Leitir Ceanainn]. [Invited Lecture], Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann, 1700-1850, UCD / HII , 23-MAY-13 - 24-MAY-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) Iriseoireacht na Gaeilge agus foinsí Gaeilge san Oileán Úr. [Invited Lecture], An Ghaeilge san Oileán Úr. Éigse Cholm Cille 2013, Ollscoil Mhic Aoidh, Ollscoil Uladh, Doire , 01-MAR-13 - 02-MAR-13.
Uí Chollatáin, Regina (2013) Deisceabail agus Soiscéalta Conradh na Gaeilge agus fóram na hiriseoireachta. [Invited Lecture], An tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh agus Athbheochan na Gaeilge, Léachtaí Cholm Cille 2013. NUIM, Léachtaí Cholm Cille, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad , 22-MAR-13 - 23-MAR-13.
Uí Chollatáin, Regina (2012) The 1916 Rising and the Media. [Invited Lecture], The Rising and the Media, Irish Studies Series on the 1916 Rising, St Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada, Halifax Art Gallery , 18-APR-12 - 18-APR-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) From Seanchaí to Screen. The Irishman in Irish language drama and film. [Keynote Address], Performing Europe / European Performances, Centre for European Studies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada , 27-APR-12 - 28-APR-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Media history annual conference NPHFI. [Conference Organising Committee Member], Writing Against the Grain: Dissent, Minorities and the Press in History, Kingston University, London , 16-NOV-12 - 17-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Minority periodicals in late nineteenth - twentieth century NPHFI Media History. [Chaired Session], Writing Against the Grain: Dissent, Minorities and the Press in History, Kingston University, London , 16-NOV-12 - 17-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Comhthéacs na hiriseoireachta agus an tIriseoir comhaimseartha. [Plenary Lecture], Earnáil na Meán Gaeilge agus na Dúshláin Amach Anseo ¿ Cad é atá le déanamh? Oireachtas na Gaeilge 2012, Oireachtas na Gaeilge, Óstán Mount Errigal, Leitir Ceanainn, Co. Dún na nGall , 02-NOV-12 - 02-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) An mháthair i bhfilíocht Mháire Mhic an tSaoi. [Invited Oral Presentation], Oíche ómóis do Mháire Mhac an tSaoi, Irish Writers' Centre, Parnell Square, Dublin , 08-NOV-12 - 08-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Earnáil na Meán Gaeilge agus na Dúshláin Amach Anseo. Cad é atá le déanamh?. [Chaired Session], Earnáil na Meán Gaeilge agus na Dúshláin Amach Anseo. Cad é atá le déanamh? Oireachtas na Gaeilge 2012, Oireachtas na Gaeilge, Leitir Ceanainn, Dún na nGall , 02-NOV-12 - 02-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2012) Messages from the Revival. Irish language media as a catalyst for change. [Invited Lecture], Intermediaries and Intermedialities, Queen's University Belfast, School of Languages and Literatures, Queen's University Belfast , 28-NOV-12 - 28-NOV-12.
Uí Chollatáin, Regina (2011) 'Scéal na nGael': representation of community in Irish language print and on-line media. [International Refereed Conference], Language in the Media 4, University of Limerick , 06-JUN-11 - 08-JUN-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Na meáin chumarsáide: Athshealbhú teanga agus athneartú phobal na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh. [International Refereed Conference], An Fiche Bliain atá Romhainn: Taighde agus Teagasc na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh, University of Ottawa, Canada , 27-OCT-11 - 28-OCT-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Writing the Press into History. [Conference Organising Committee Member], Writing the Press into History. NPHFI Annual media history conference, National Library of Ireland , 18-NOV-11 - 19-NOV-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Samhain: New Beginnings or Dead Ends?. [Invited Lecture], Irish Heritage Lecture Series 2011: Benevolent Irish Society, Prince Edward Island, Canada, Benevolent Irish Society, Prince Edward Island, Canada , 07-NOV-11 - 07-NOV-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Irish language media and Irish revival. [Invited Lecture], Revival Media and Media Revival. The Role of Irish Language Media in the Irish language community, St Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada, St Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada , 13-OCT-11 - 13-OCT-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Scéalaithe agus Scéalaíocht /Story-telling in literature for young people. [Chaired Session], An Chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Litríocht Ghaeilge na nÓg, St Patricks college Drumcondra, Dublin , 08-APR-11 - 09-APR-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Ó Scél go Scáileán. Iriseoireacht na Gaeilge. [Invited Lecture], Ó Scél go Scáileán. Iriseoireacht na Gaeilge, Teagasc na Litríochta ag an tríú leibhéal, Léachtaí Cholm Cille, NUIM, National University of Ireland, Maynooth , 25-MAR-11 - 26-MAR-11.
Uí Chollatáin, Regina (2011) Óige agus Aois an Dearthár Eile: Ciarán Ó Nualláin, Scríbhneoir Gaeilge. [Keynote Address], Merriman Winter School 2011: Commemoration of Brian and Ciarán Ó Nualláin [O'Nolan brothers] Merriman Winter School, Galway , 28-JAN-11 - 29-JAN-11.
Uí Chollatáin, Regina (2010) The Shemus Cartoons, John Herlihy, and R.M. Smyllie. [Chaired Session], The Practice and Profession of Journalism through the Ages, University of Limerick , 19-NOV-10 - 20-NOV-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) The Practice and Profession of Journalism through the Ages. [Conference Organising Committee Member], The Practice and Profession of Journalism through the Ages. NPHFI Annual media history conference, University of Limerick , 19-NOV-10 - 20-NOV-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Measúnú ar iriseoireacht na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], Ó Bolg an tSolair go Gaelscéal. Breis agus 200 bliain d'iriseoireacht chló na Gaeilge, UCD Humanities Institute of Ireland , 13-NOV-10 - 13-NOV-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) International Conference on Education and New Learning Technologies, International Association for Technology, Education and Development (IATED). [Refereed Abstracts], International Conference on Education and New Learning Technologies, International Association for Technology, Education and Development (IATED), Madrid, Spain, Madrid Spain , 05-JUL-10 - 07-JUL-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Greann na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], Greann na Gaeilge. Comhdháil bhliantúil Éigse Cholm Cille, Ollscoil Uladh, Coláiste Mhig Aoidh, Doire, Ollscoil Uladh, Doire , 05-MAR-10 - 06-MAR-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Trasnú Teorainneacha agus Náisiún in Iriseoireacht na Gaeilge sa 19ú hAois. [Invited Lecture], Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois Déag. Éigse Loch Lao, Ollscoil Uladh, Béal Feirste, University of Ulster, Belfast , 07-MAY-10 - 08-MAY-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Reshaping Irish Language Journalism: Roots and Reports in the Dictionary of Irish Biography. [Invited Lecture], Journalism and the Dictionary of Irish Biography, Royal Irish Academy, Dublin , 14-MAY-10 - 14-MAY-10.
Uí Chollatáin, Regina (2010) Irish Language Revival and Cultural Chaos: Sources and Scholars in Irish Language Journalism. 8-10 Oct 2010;. [International Refereed Conference], 30th Harvard Celtic Colloquium, Harvard University, Boston, USA, Harvard University, Boston, USA , 08-OCT-10 - 10-OCT-10.
Uí Chollatáin, Regina (2009) History and the Headlines: Contemporary Coverage and the Reassessment of Historical Events in Newspapers and Periodicals. [Conference Organising Committee Member], History and the Headlines: Contemporary Coverage and the Reassessment of Historical Events in Newspapers and Periodicals. NPHFI annual media history conference, Dublin Institute of Technology , 20-NOV-09 - 21-NOV-09.
Uí Chollatáin, Regina (2009) Northern Ireland and the Media, History and the Headlines. [Chaired Session], History and the Headlines: Contemporary Coverage and the Reassessment of Historical Events in Newspapers and Periodicals. NPHFI annual conference, Dublin Institute of Technology , 20-NOV-09 - 21-NOV-09.
Uí Chollatáin, Regina (2009) Education practice trends and issues: innovation and trends in modern language teaching in third level education. [Chaired Session], Education practice trends and issues (2), International Conference of Education, Research and Innovation, (Madrid), International Association of Technology, Education and Development, Madrid Spain , 16-NOV-09 - 18-NOV-09.
Uí Chollatáin, Regina (2009) From Tracts to Twitter. [International Refereed Conference], International Conference of Education, Research and Innovation, (Madrid), International Association of Technology, Education and Development, Madrid Spain , 16-NOV-09 - 18-NOV-09.
Regina Uí Chollatáin; (2008) Teagasc na Gaeilge i gcoláiste na hollscoile, Baile Átha Cliath. [Invited Lecture], Teagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal, St Patrick's College, Drumcondra , 15-FEB-08 - 16-FEB-08.
Regina Uí Chollatáin; (2008) Irish Language Journalism and print culture in the Revival Period. [Invited Lecture], Print Culture after Union: The impact of 1707 and 1800 on the Book in Scotland and Ireland, Centre of the History of Media (UCD) , 12-DEC-08 - 13-DEC-08.
Regina Uí Chollatáin; (2008) Iriseoirí na hathbheochana agus coinbhinsiún na hiriseoireachta: Béalscaoilteacht shrianta?. [Keynote Address], Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 17-OCT-08 - 18-OCT-08.
Regina Uí Chollatáin; (2008) Fact and Fiction: Crossing boundaries in Gaelic print journalism post 1795. [Invited Lecture], Newspaper and Periodical History Forum of Ireland, Inaugural Conference, University College Galway , 31-OCT-08 - 01-NOV-08.
Regina Uí Chollatáin; (2008) Nuacheol le Nuafhilíocht. [Chaired Session], Ceol na Gaeilge san iar-thuaisceart, University of Ulster, Derry , 29-FEB-08 - 01-MAR-08.
Uí Chollatáin, R.; (2007) 'Iriseoireacht na Gaeilge'. [Invited Lecture], Changed Utterly? Ireland 1967-2007/Mór idir na haimsearaibh. Éire 1967-2007, Merriman Summer School, Lisdoonvarna , 19-AUG-07 - 25-AUG-07.
Uí Chollatáin, R.; (2007) 'James Fintan Lalor - Leasaitheoir, Iriseoir'. [Invited Lecture], Léacht na Seachtaine Gaeilge, Portlaoise , 07-MAR-07.
Uí Chollatáin, R.; (2007) 'Twentieth Century Irish Literature: A Journalistic Criticism'. [International Refereed Conference], XIII International Congress of Celtic Studies, University of Bonn, Germany , 22-JUL-07 - 26-JUL-07.
Uí Chollatáin, R.; (2007) 'In Ard a Ghutha. 'Finnéithe litríochta an fichiú haois: critic iriseoireachta'. [Invited Lecture], Léacht Uí Chadhain, UCD , 18-OCT-07.
Regina Uí Chollatáin; (2007) 'Life and Times of James Fintan Lalor'. [Invited Oral Presentation], Laois Heritage Society, Portlaoise , 05-NOV-07.
Uí Chollatáin, R.; (2006) '1916 Laois Heritage: P.H. Pearse and J.F. Lalor'. [Invited Lecture], Laois Heritage Society, Heritage Hotel, Portlaoise , 12-JUN-06.
Uí Chollatáin, R. ; (2006) 'P.H.Pearse: A Journalistic Profile / Pádraig Mac Piarais: Iriseoir Éireannach'. [National Refereed Conference Paper], Pádraig Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht / P.H. Pearse: Life and After-Life, Interdisciplinary Conference, UCD/ HII/ Pearse Museum, Dublin , 29-APR-06.
Uí Chollatáin, R. ; (2005) An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae: Historical Document or minority language newspaper?. [National Refereed Conference Paper], Lecture Series HII 2005, Humanities Institute of Ireland , 17-OCT-05 - 17-OCT-05.
Uí Chollatáin, R. ; (2005) Director of series of Irish language workshops developing journalism in the North-West region. Joint project with University of Ulster and Éigse Cholm Cille. [Conference Organising Committee Chairperson], Stair agus Forbairt na hIriseoireachta Gaeilge', Ireland , 23-SEP-05 - 29-OCT-05.
Regina Uí Chollatáin; (2005) 'Pádraig Mac Piarais' Sraith clár ráidió ar nualitríocht agus ar phríomhscríbhneoirí an fichiú haois sa Ghaeilge. [Invited Oral Presentation], 'Nualitríocht agus príomhscríbhneoirí an fichiú haois sa Ghaeilge', RTÉ, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath , 20-SEP-05.
Regina Uí Chollatáin; (2005) 'Conradh na Gaeilge, Iriseoireacht na Gaeilge, Polaitíocht na Gaeilge'. [Invited Lecture], Seimineáir Iarchéime, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad , 20-NOV-05.
Regina Uí Chollatáin; (2004) 'An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae: Historical Document or Minority Language Newspaper?'. [Invited Lecture], Lecture Series, Humanities Institute of Ireland, HII, UCD , 17-OCT-04.
Uí Chollatáin, R. ; (2004) 'An Ghaeltacht agus Rialtas Chumann na nGaedheal 1929-1932'. [National Refereed Conference Paper], Comhdháil litríochta na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Ireland , 23-OCT-04.
Regina Uí Chollatáin; (2004) 'Ceist an Chló agus Cumann na nGaedheal 1929'. [National Refereed Conference Paper], Dáil Thuamhan, Coláiste Mhuire, Luimneach , 28-NOV-04.
Uí Chollatáin, R. ; (2003) 'Ireland before the Republic. Politics and Culture, 1922-1949' Joint presentation with Professor Philip O'Leary, Boston College Center for Irish Programs. [Invited Oral Presentation], Lecture Series: 'Ireland before the Republic. Politics and Culture, 1922-1949', Boston College, Boston , 06-OCT-03.
Regina Uí Chollatáin; (2003) 'Historical Gleanings in Irish Language Journalism'. [Invited Lecture], National Heritage Week 2003, Marsh's Library, Dublin , 23-SEP-03.
Uí Chollatáin, R. ; (2003) 'Literature Reviews in An Claidheamh Soluis: A journalistic insight to Irish Literary Reviews in the Revival Period 1899-1932'. [International Refereed Conference], 23rdAnnual Harvard Celtic Colloquim,, Harvard University, Boston , 07-OCT-03.
Regina Uí Chollatáin; (2003) 'Polasaí an Rialtais agus Conradh na Gaeilge 1929-1932'. [National Refereed Conference Paper], Seimineár Lae ar Litríocht na Gaeilge, UCD, Roinn na Nua-Ghaeilge, UCD , 06-DEC-03.
Regina Uí Chollatáin; (2002) 'Outside the mainstream: Aspects of Irish Publishing 1880-1930. An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 - minority journalistic publishing'. [Invited Lecture], 'Outside the mainstream: Aspects of Irish Publishing 1880-1930', Kenny's Rare Books, Galway , 10-NOV-02.
Regina Uí Chollatáin; (2002) 'Gaelic Ireland'. [Invited Lecture], Gaelic Ireland, St Patrick's College, Carlow , 06-JUN-02.
Regina Uí Chollatáin; (2002) 'Gluaiseacht an Oideachais Ghaelaigh ag tús an fichiú haois'. [National Refereed Conference Paper], Taighde agus Teagasc, Coláiste Mhuire, Béal Feirste , 10-DEC-02.
Regina Uí Chollatáin; (2001) 'Ról An Claidheamh Soluis i bhforbairt shochtheangeolaíoch na Gaeilge ag tús an fichiú haois'. [National Refereed Conference Paper], Comhdháil Litríochta na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 23-OCT-01.
Regina Uí Chollatáin; (2001) 'An Litríocht Angla-Éireannach agus Litríocht na Gaeilge 1899-1917'. [National Refereed Conference Paper], Postgraduate Research Colloquium, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad , 17-SEP-01.

Committees

Committee : International Conference on Gaelic Identities June 2006
Committee : Éigse Cholm Cille
Committee : Human Research Ethics Committee
Committee : College Graduate Committee
Committee : School Graduate Committee
Committee : International interdisciplinary conference on P.H.Pearse: Life and After-Life/ Pádraig Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht
Committee : School Executive / Coiste Gnó, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, UCD
Committee : University of Ulster -Evaluation Panel / Ollsoil Uladh - measúnóir ar chúrsa nua
Committee : Newspaper and Periodical History Forum of Ireland
Committee : Audit Committee TG4
Committee : National Irish language committee for Undergraduate Awards of Ireland
Committee : National Irish language committee for Undergraduate Awards of Ireland
Committee : UCD Publications Advisory Committee
Committee : Coiste Nuachtán agus Irisí, Bord Fhoras na Gaeilge
Committee : International Celtic Media Awards Committee
Committee : Fóram Forbartha Teanga / National Irish Language Development Forum
Committee : Fóram Comhpháirtíochta Teanga
Committee : Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain conference committee
Committee : Ucd Decade of Commemorations committee
Committee : School Committee for Decade of Commemorations
Committee : Ó Thrácht go Twitter seminar series
Committee : UCD CACS Global Engagement Committee

Employment

Employer: Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath
Position: Léachtóir/ Stiúrthóir Lárionad de Bhaldraithe do Léánn na Gaeilge
Employer: Ollscoil na hÉireann, Má Nuad
Position: Teagascóir litríochta
Employer: Coláiste Phádraig, Ceatharlach
Position: Stiúrthóir / léachtóir, Ard-Chúrsa Gaeilge, HETAC
Employer: Roinn an Oideachais agus na hEolaíochta/ Dept of Education and Science
Position: Múinteoir Bunscoile/ Primary Teacher

Education

Year 1998 Institution: NUI Maynooth, IRL
Qualification: MA Subject:
Year 1983 Institution: Carysfort College of Education
Qualification: BEd Subject:
Year 2002 Institution: NUI Maynooth, IRL
Qualification: PhD Subject:

Languages

Gaeilge:
German:
Spanish:

Consultancy

Client: Foras na Gaeilge
Client: Fiontar DCU
Client: Foras na Gaeilge
Client: Fiontar DCU
Client: Waterford Institute of Technology / Nemeton
   

Other Activities

Postgraduate Co-ordinator for School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics, UCD
Member of UCD Centre of History for the Media
Conference director: 'The Life and After-Life of P.H.Pearse' Interdisciplinary conference, SICSIFL/ HII, UCD, 28-29 April 2006. Funding - Dept of Education and Science (€5000).

Stiúrthóir Comhdhála: 'The Life and After-Life of P.H.Pearse/ Pádraig Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht', SICSIFL/ HII, UCD. Urraíocht - Roinn an Oideachais agus na hEolaíochta (€5000).
HII, Member of interdisciplinary research project team ‘Gaelic Identities: Voice, Image and Environment', HII, UCD. Conference 2/3 June 2006.

HII, Ball d'fhoireann ar thionscnamh taighde ‘ Tuiscintí Féiniúlachta/ Gaelic Identities: Voice, Image and Environment', HII, UCD. Comhdháil 2/3 Meitheamh 2006.
Éigse Cholm Cille - Derry and Inishowen: Director of Seminars and workshops on Irish language journalism in the North-Western region. Autumn / Winter 2005.

Éigse Cholm Cille - Doire agus Inis Eoghain: Stiúrthóir ar sheimineáir agus ar cheardlanna ar iriseoireacht na Gaeilge in iar-thuaisceart na hÉireann. Fómhar/Geimhreadh 2005.

Student advisor for student literary journal Nua-Aois 2005-6, 2006-7

Comhairleoir na mac léinn d'iris liteartha mac léinn na Nua-Ghaeilge, UCD, Nua-Aois 2005-6, 2006-7
Board Member TG4

Publications

Books

Regina Uí Chollatáin and Jerry White (2014) Films Gaelic á Catalunya. Scannáin Ghaelacha sa Chatalóin. Halifax Canada: Centre for European Studies. Dalhousie University. [Details]
Regina Uí Chollatáin; (2008) Iriseoirí Pinn na Gaeilge. An cholúnaíocht liteartha: critic iriseoireachta. Baile Átha Cliath: Cois Life. Available Online [Details]
Uí Chollatáin, R.; (2004) An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932. Baile Átha Cliath: Cois Life. Available Online [Details]
Higgins, R., Uí Chollatáin, R. (eds.); (2009) The Life and After-Life of P.H.Pearse. Dublin: Irish Academic Press. [Details]

Book Chapters

Uí Chollatáin, Regina (2015) ''Language Shift and Language Revival in Ireland'' In: Hickey, Raymond (eds). Sociolinguistics in Ireland. New York, London: Palgrave MacMillan. [Details]
Regina Uí Chollatáin (2014) 'An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae. 'the turning of the tide'' In: Felix Larkin and Mark O'Brien (eds). Periodicals and Journalism in Twentieth Century Ireland. Dublin: Four Courts Press. , pp.31-46 [Details]
Regina uí Chollatáin (2014) 'An Peann Coitianta agus an Colúnaí Neamhchoitianta' In: Liam Ó Muirthile, Regina Uí Chollatáin Aisling Ní Dhonnchadha (eds). Rogha Alt. An Peann Coitianta 1989-2003. Dublin, Ireland: Cois Life. , pp.ix-xxxii Available Online [Details]
Regina Uí Chollatáin (2014) 'Deisceabail agus Soiscéalta. Ceannródaithe athbheochana agus fóram na hiriseoireachta' In: Tracey Ní Mhaonaigh (eds). Léachtaí Cholm Cille. Má Nuad: An Sagart. , pp.22-45 Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2012) ''Tranglam cultúrtha na hathbheochana: an iriseoireacht agus an claonadh liteartha'' In: Bo Almqvist, Liam Mac Mathúna, Séamus Mac Mathúna, Seosamh Watson, Críostóir Mac Cárthaigh (eds). Atlantic Currents / Sruthanna an Aigéin Thiar. University College Dublin: UCD Press. , pp.409-423 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2012) ''Athruithe teanga agus caomhnú teanga i scéal an chló i ré na hathbheochana'' In: Mac Cárthaigh, Eoin; Uhlich, Jurgen (eds). Féilscríbhinn do Cathal Ó Háinle. Connemara: Clóchomhar, Cló Iar-Chonnachta. , pp.961-982 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2012) 'Trásnú Teorainneacha agus Náisiún in Iriseoireacht na Gaeilge sa naoú haois déag' In: De Brún, Fionntán; Mac Mathúna, Séamus (eds). Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois déag. Belfast: Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Uladh. , pp.107-133 [Details]
Rafter; Kevin (2011) ''Newspapers, Journals and the Irish Revival'' In: Rafter, Kevin (eds). More a disease than a profession: Irish journalism before Independence. Manchester: Manchester University Press. , pp.160-173 [Details]
Higgins, Roisin; Uí Chollatáin, Regina; (2009) ''The history of a century in a generation': The perspective of an Irish journalist, P.H. Pearse'' In: Higgins, Roisin; Uí Chollatáin, Regina (eds). P.H.Pearse: Life and After-Life/ Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht. Dublin, Portland: Irish Academic Press. , pp.81-98 Available Online [Details]

Edited Books

Regina Uí Chollatáin Aisling Ní Dhonnchadha (Ed.). (2014) Cnuasach Comhar 1982-2012 Ailt Aistí Agallaimh. Sráid Haddington, Dublin: LeabhairComhar. Available Online [Details]
Uí Chollatáin, Regina, Ó Néill, Malachy (Ed.). (2013) An Greann sa Ghaeilge. Derry: Coiscéim i gcomhpháirt le hÉigse Cholm Cille. [Details]
Regina Uí Chollatáin; Roisin Higgins (Ed.). (2009) P.H.Pearse: Life and After-Life/ Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht. London, Dublin: Irish Academic Press. Available Online [Details]

Peer Reviewed Journals

Uí Chollatáin, Regina (2012) 'Ó Scél go Scáileán. Iriseoireacht na Gaeilge'. Teagasc na Litríochta ar an tríú leibhéal. Léachtaí Cholm Cille XLII, . [Details]
Browne, Harry; French, Nora; O'Neill, Brian (2010) 'Crossing Boundaries and Early Gleanings of Cultural Replacement in Irish Periodical Culture'. Irish Communications Review, 12 (2010):50-64. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2009) 'Proceedings of International Conference of Education, Research and Innovation'. ICERI Proceedings of International Conference of Education, Research and Innovation, :1109-1120. Available Online [Details]
Uí Chollatáin, R. ; (2006) ''Iriseoireacht na Gaeilge, Conradh na Gaeilge agus Cúrsaí Polaitíochta sna Fichidí: Gluaiseacht Amháin, Trí Mheán''. Bliainiris 6, :173-202. [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2006) ''Review Essay: The trials and triumphs of the Gaelic Literary Movement: 'Gaelic Prose and the Irish Free State, 1922-1939' by Philip O'Leary''. The Irish University Review, 35 (2):389-397. [Details]
Uí Chollatáin, R.; (2003) ''An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae. Nuachtán mionteangach nó cuid de phreas na hÉireann uile?''. Bliainiris, :338-385. [Details]
Uí Chollatáin, R.; (2003) ''Dearcadh An Chlaidhimh Soluis ar fhorbairt na Gaeilge poiblí ag tús an fichiú haois''. Irisleabhar Mhá Nuad, :19-61. [Details]
Uí Chollatáin, R.; (2003) ''An Claidheamh Soluis agus gluaiseacht an oideachais Ghaelaigh''. Taighde agus Teagasc, 3 :167-185. [Details]

Other Journals

Uí Chollatáin, Regina (2011) ''Óige agus Aois an dearthár eile: Ciarán Ó Nualláin, iriseoir agus scríbhneoir Gaeilge'' Comhar 71 (12) :14-21. [Details]
Uí Chollatáin, R. ; (2006) ''P.H.Pearse deeply influenced by writings of James Fintan Lalor'' Laois Heritage Journal 3 :24-35. [Details]

Conference Publications

Uí Chollatáin, Regina (2013) ) ¿Na meáin chumarsáide: Athshealbhú teanga agus athneartú phobal na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh¿ . In: Araalt Mac GiollaChainnaigh et al eds. Proceedings An Fiche Bliain atá Romhainn: Taighde agus Teagasc na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh (University of Ottawa, 26-28 October 2011) Ottawa, Canada, , 26-OCT-11 - 28-OCT-11 [Details]
Uí Chollatáin, Regina (2011) 'Irish Language Revival and Cultural Chaos. Sources and scholars in Irish language journalism' . In: Boon, Erin et al eds. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium XXX 2010 Harvard University, , 08-OCT-10 - 10-OCT-10 , pp.273-292 [Details]
Uí Chollatáin, Regina; (2010) 'Twentieth Century Irish Literature: A Journalistic Criticism' . In: Stefan Zimmer eds. Proceedings of the Thirteenth International Congress of Celtic Studies Bonn 2007 Bonn: Landschaftsverband Rheinland, LVR-Landesmuseum Bonn, , pp.299-308 [Details]
Uí Chollatáin, R.; (2009) 'Literature Reviews in An Claidheamh Soluis: A journalistic insight to Irish Literary Reviews in the Revival Period 1899-1932' . In: Bettina Kimpton eds. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, Volume XXIII, 2003 Harvard University, , pp.284-298 [Details]
Regina Uí Chollatáin; (2009) An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath . In: Máirín Nic Eoin agus Rióna Ní Fhrighil eds. Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, , 14-FEB-08 - 15-FEB-08 , pp.31-40 [Details]
Uí Chollatáin, Regina; (2009) 'From Tracts to Twitter' Proceedings of International Conference on Education, Research and Innovation (Madrid: IATED) , pp.001109-001120 [Details]
Uí Chollatáin, R. ; (2006) Iriseoireacht na Gaeilge: Litearthacht, Litríocht nó Nuacht? Alt agus eagarthóir ar thorthaí ceardlainne ar iriseoireacht na Gaeilge san iar-thuaisceart i gcomhpháirt le hÉigse Cholm Cille, Ollscoil Uladh agus Coláiste na hOllscoile, BÁC, in Comer, N . In: Niall Comer eds. Iriseoireacht na Gaeilge: Litearthacht, Litríocht nó Nuacht? [Details]
Uí Chollatáin, R.; (2002) 'Cúrsaí Litríochta in An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae ó 1899-1917' . In: Thomas A.F.Kelly, Marie Murphy, Louise Mc Hugh eds. NUIM Research Record. Proceedings of Postgraduate Colloquium 2002 Má Nuad, , pp.156-167 [Details]

Published Reports

Uí Chollatáin, Regina et al (2011) Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne. Athláithriú agus athshealbhú teanga. Foras na Gaeilge, Dublin. Available Online [Details]

Catalogue

Uí Chollatáin, Regina (2011) An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae. Dublin: Catalogue [Details]
   

Newspaper Articles

Uí Chollatáin, Regina (2004) 'Reviews. Borradh Buan. Dublin Fringe Festival, Axis.'. DUBLIN: Newspaper Articles [Details]
Uí Chollatáin, Regina; (2004) 'Gura fada buan an fhéile amach anseo'. Galway: Newspaper Articles Available Online [Details]
                 

Translation

Uí Chollatáin, Regina (2013) Comóradh Dhá Chéad Bliain ar Theacht na nÉireannach go Nail Pond (1811-2011) / In Commemoration of the Bicentennial of the Arrival of the Irish in Nail Pond (1811-2011). Prince Edward Island: Translation [Details]

Electronic Publication

Regina Uí Chollatáin (2013) Eoin MacNeill: Scholar and Revivalist. Dublin: Electronic Publication Available Online [Details]
                             

CD-ROM

Uí Chollatáin, Regina (2004) Bilingual Index of An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932/ Innéacs dhátheangach ar An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932. Dublin: CD-ROM [Details]
             

Published abstracts

Regina Uí Chollatáin (2014) Cover abstract endorsement of Ireland and the New Journalism. New York: Published abstracts [Details]
         

Research

Research Interests

 • The Revival Period - literature, journalism, criticism
 • Irish journalism from 1795 to present day
 • Irish language media, print, broadcast, online
 • Irish on Screen and Film Studies
 • Print Culture
 • Major historical figures of the Irish Revival period including in-depth analysis of Patrick Pearse
 • Trends in Donegal urban writing 1700-1900
 • Laois Heritage and James Fintan Lalor
  Leagan Gaeilge:

 • Tréimhse na hAthbheochana - litríocht, iriseoireacht, critic
 • Iriseoireacht na Gaeilge ó 1795 anuas go dtí an lá atá inniu ann
 • Na Meáin Ghaeilge chló, chraolta agus ar líne
 • An tÚrscéal Gaeilge agus litríocht chomhaimseartha
 • An Ghaeilge ar an Scáileán (Scannánaíocht na Gaeilge)
 • An cultúr cló
 • Pearsana móra staire: Pádraic Mac Piarais, James Fintan Lalor
 • Oidhreacht scríofa Thír Chonaill
 • Oidhreacht LaoiseResearch Projects

Sponsor : Higher Education Authority (HEA)
Title : "Research on Links between the Revival Movement, Gaeltacht Speech and Contemporary Terminology". This forms a sub-component within the above programme, funded for 2008-13 via the HEA.
Start Date / End Date : 01-SEP-11 / 31-AUG-13

Recent Postgraduates

Current Postgraduate Supervision:

Principal Investigator:(2010- to date): Athbheochan agus Téarmeolaíocht; 
 
 
Principal Supervisor (2010-to date): 'Athbheochan na Gaeilge agus an spórt in Éirinn 1884-1934', [Irish Revival and Sport in Ireland 1884-1934]; 

Principal Supervisor (Sept 2008-to date): 'Peirspictíocht stairiúil ar theanga, ar inscne agus ar chultúr i gcomhthéacs idé-eolaíocht ¿Irish-Ireland¿: The Irish Independent agus ábhar Gaeilge 1905-1932. / 'An historical perspective on language, gender and culture in the context of the Irish-Ireland ideology: The Irish Independent and Irish language material 1905 - 1932; This PhD research received funding from the Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS). The research project is currently in the third year of this funding.

Co-supervisor with Professor Angela Bourke (submitted Sept 2009): 'Úna Ní Fhaircheallaigh agus an fhís útóipeach Ghaelach: anailís ar a saol agus a saothar / Úna Ní Fhaircheallaigh and the Irish Utopian vision: analysis of her life and work'.

 Advisor on Doctoral Panel in University of Auckland, New Zealand (submitted Nov 2010): Title of PhD Thesis: 'Comparative study on Whakaata Māori (MTS) and Teilifís na Gaeilge (TG4), national broadcasting in minority language'.

Over 40 MA minor theses supervised 
 
Areas for prospective postgraduates:

 • Journalistic criticism and media studies
 • Irish language journalism and media (print)
 • Revival period (history and language)
 • Irish on Screen (Film and documentary)
 • Modern Irish literature 
 • Critical literary theory


 

Current Postgraduate Students

Cathal Billings, Doctor of Philosophy (PhD)   -   Thesis Supervisor

Teaching

Teaching Philosophy

Ongoing research, openness to new pedagogical thinking, good communication, and inspiring leadership are key components for effective teaching. The reflective, confident, collaborative teacher will attain innovative course delivery and learning outcomes. Self evaluation and student feedback enhance the learning experience for all, leading to higher standards in course work.

Modules Coordinated

201400   IR10060     Irish: Scileanna Cumarsáide
201400   IR40440     Irish: Athbheochan agus na Meáin
201400   IR20050     Irish: Iriseoireacht na Gaeilge (Jour
201400   IR40470     Irish: Saormhodúl Taighde
201400   IR40090     Irish: Na meáin Ghaeilge
201400   IR40100     Irish: Tráchtas / Tionscnamh taighde
201400   IR40290     Irish: Stair na Meán Gaeilge: Cúlra
201400   IR30220     Irish: Athbheochan na Gaeilge
201400   IR30070     Irish: An Ghaeilge ar an Scáileán

Enhancement of Teaching

Effective assessment strategies are an important element in teaching enhancement. This follows on the principles of self evaluation for the student and the teacher, allowing both to assess progress and challenges. Alongside conventional examination and continuous assessment methods, I have developed assessments in Irish media which vary from essay writing to journalistic port folios, and presentations. I encourage and promote collaborative group projects for assessment in undergraduate modules. I have devised new courses (DiopSCG / MASCG), and methods of assessment in postgraduate teaching, including assessment by employers and reviews by students on work placements. Students are required to write detailed reports based on a template that would be used for a funding proposal encompassing concrete methods in the review of the workplace in the context of Irish language skills. Both students and employers are provided with forms which I have devised using international criteria and research on self-evaluation. As Ireland Canada University Foundation Senior Visiting Professor in St Mary¿s University, Halifax,I was exposed to students and public audiences from different backgrounds and levels of education, alongside having to research new material and present it in an interesting, inspiring way to ensure full engagement with students. This resulted in significant review of current curriculum structure and content in courses in UCD, improving my role and my practices as an academic lecturer in Irish language, and Irish Studies, the department within which I worked in SMU.

Review and Enhancement of Curriculum

Many undergraduate and postgraduate modules which I coordinate were founded initially by me to provide a complete new suite of options for students. It is important to create links within the discipline to enhance the relevance of the material for the student, putting it in their domain and in a way that makes the course more interesting for them. The undergraduate modules can serve as an introduction to postgraduate study, enhancing the concept of lifelong learning, and ensuring higher standards of graduates who are genuinely enthused about the subject area. I devised the MASCG on my own initiative, seeking university and department approval, and funding initially, subsequently building on this to provide the suite of masters which now claims one of the highest student intakes in postgraduate courses in the School (SICSIFL). The most encouraging element of the new courses is the range of student profile, ranging from students who have just completed an undergraduate degree, to people from all age groups and all walks of life. This is part of my commitment to meet the needs of a university education of lifelong learning, adding significant depth to the quality and commitment to teaching. Peer review is as important for teaching as for research. My teaching and academic career to date has been a journey of continual self-improvement, engaging self-evaluation methods and strategies on a continuous basis, as the reflective teacher. Likewise it is equally as important that the students take an active role in their own learning, acknowledging the lifelong experience. Central to good teaching is the ownership of the work and learning, and therefore the creation of opportunities for students to learn from each other through group/paired work creating forums for discussion, while also retaining the integrity of individual learning, is paramount to review and enhancement of curriculum.

Developing as a Teacher

1. Development of courses MASCG, DiopSCG, suite of undergraduate modules, which have been acknowledged at a national and international level, and endorsed by funding, supporting government and European policies in language education. 2. Development of teaching aids and methods. I was a tutor on the OILTE project, 'Organising In-Service Training for Languages and Technology in Education' (ITÉ /NCTE /DCU), for training teachers in using technology in language teaching. 3.Development of written materials and supporting teaching material based on research. This also aids in helping to understand how to read texts from the late nineteenth century and the Revival period, understanding issues of orthography and syntax. 4. I initially trained as a primary school teacher and have significant experience in the classroom at all levels. My previous teaching experience has been of immense benefit in the management of, and in the creation of dynamic and modern teaching methods for module enhancement, particularly during the period of intense activity in establishing a centre of excellence for Irish language scholarship. 5. I have participated actively in curriculum development in third level language and literature courses at a national and international level, including conferences in St Patrick's College, Drumcondra, NUIM, ICERI Madrid, and University of Ottawa, Canada.

Innovation & Leadership

The setting up and the management of the suite of Masters / Diploma courses in Writing and Communication in Irish has opened many pathways for students of Modern Irish, and for students in other disciplines to study Irish. It is important to update on current trends in society and education to lead today's university students, creating openings for innovation and leadership on a continuous basis.

Collaborators

Internal Collaborators

History of Media Centre, UCD; Human Research Ethics Committee; College Graduate Committee, School of Information and Library Studies, School of History and Archives, UCD Publications Advisory Committee; Working group on Internationalisation, UCD College of Arts and Celtic Studies.

External Collaborators

Ollscoil Uladh; TG4; RTÉ; Foras na Gaeilge; Conradh na Gaeilge; Laois Heritage Society; Éigse Cholm Cille; Coláiste Cheatharlach; University of Auckland, New Zealand; Newspaper and Periodical History Forum of Ireland; Centre for European Studies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada; St Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada.