Navigation

Researchers at UCD

researcher

Máire Ní Annracháin

Professor of Mod. Irish Language & Lit.

School Of Irish, Celtic, Folklore & Ling
Newman Building
Belfield
Dublin 4

Tel: +353 1 7168278
Email: maire.niannrachain@ucd.ie

Professional

Honours and Awards

Year: 2012.
Title: Caledonian European Research Fellowship
Year: 2012.
Title: Leas-Uachtarán, Cumann Léann na hÉireann
       

Conference Contributions

Máire Ní Annracháin (2012) 'Ach a mbead gafa as an líon seo: íomhá na daoirse'. [Invited Oral Presentation], Oíche ómóis do Mháire Mhac an tSaoi, Ionad na Scríbhneoirí, Baile Átha Cliath / Writers' Centre, Dublin , 08-NOV-12 - 08-NOV-12.
Máire Ní Annracháin (2012) Vénus toute entière: an grá agus an tsaoirse i saothar Mháire Mhac an tSaoi. [Invited Oral Presentation], Comhdháil in ómós do Mháire Mhac an tSaoi, NUIG , 23-MAY-12 - 23-MAY-12.
Máire Ní Annracháin (2012) 'An mise istigh, an mise amuigh'. [Invited Oral Presentation], Ealaín ar Oileán, Inis Oírr, Co na Gaillimhe , 26-MAY-12 - 27-NOV-12.
Máire Ní Annracháin (2012) 'Le hais is is leaba: smaointe faoi theanga fhíortha litríocht na Gaeilge'. [Keynote Address], Comhdháil litríochta agus cultúir na Gaeilge, NUIG , 12-OCT-12 - 13-OCT-12.
Máire Ní Annracháin (2012) 'Gaelach, idirnáisiúnta'. [Invited Oral Presentation], Díospóireacht faoin nGaeilge agus an Diaspora, Oireachta na Gaeilge, Leitir Ceanainn , 02-NOV-12 - 02-NOV-12.
Ní Annracháin, M; (2011) 'Metonymy: a cornerstone of Gaelic poetry'. [Invited Lecture], Keough-Naughton Institute for Irish Studies seminar series, University of Notre Dame, Indiana , 04-MAR-11 - 04-MAR-11.
Ní Annracháin, M; (2011) 'An litríocht agus an stair: ceisteanna teoirice'. [Oral Presentation], Stair na Litríochta agus Litríocht na Staire: scoil samhraidh idirnáisiúnta in ómós do Shomhairle MacGill-Eain, HII / UCD , 26-MAR-11 - 26-MAR-11.
Ní Annracháin, M; (2011) International summer school Gaelic literature and history in honour of Sorley Maclean. [Conference Organising Committee Chairperson], Scoil samhraidh in ómós do Shomhairle MacGill-Eain, HII, UCD , 28-JUL-11 - 30-JUL-11.
Ní Annracháin, M; (2011) Painéal ar nua-litríocht na Gaeilge. [Chaired Session], Comhdháil Cheilteach, Ollscoil na hÉireann Má Nuad , 04-AUG-11 - 04-AUG-11.
Ní Annracháin, M; (2011) 'An Réalachas á Shrianadh'. [Non Refereed Paper/Abstract Presented at Conference], Comhdháil Cheilteach, Ollscoil na hÉireann Má Nuad , 04-AUG-11 - 04-SEP-11.
Ní Annracháin; (2011) 'Not only the honeysuckle: recurrent images in the poetry of Sorley MacLean'. [Keynote Address], Ainmeil thar Cheudan: A Centenary Celebrations of Sorley Maclean, Sabhal Mòr Ostaig, Scotland , 17-JUN-11 - 17-JUN-11.
Ní Annracháin, M; (2011) 'Why love is not enough: Reading contemporary poetry in Irish'. [Invited Lecture], Moore Institute seminar series, Moore Institute, NUI Galway , 25-JAN-11 - 25-JAN-11.
Ní Annracháin, M; (2011) 'Peann, Claíomh, Céacht : Cad is fiú an litríocht a mhúineadh?'. [Plenary Lecture], Léachtaí Cholm Cille 2011: Múineadh na Litríochta, Ollscoil na hÉireann Má Nuad / National University of Ireland, Maynooth , 25-MAR-11 - 26-MAR-11.
Ní Annracháin, M; (2011) 'Somhairle MacGill-Eain agus na taibhsí Gaelacha'. [Invited Lecture], IMRAM 2011, Ireland Institute, Dublin , 15-OCT-11 - 15-OCT-11.
Ní Annracháin; (2011) 'Signs of Life: the Irish Language in Contemporary Ireland'. [Invited Lecture], Barra Ó Donnabháin lecture, Glucksman Ireland House, New York University, Glucksman Ireland House, New York University , 02-MAR-11 - 02-MAR-11.
Ní Annracháin; (2011) 'The silence of birds: reconfiguring a traditional trope'. [Non Refereed Paper/Abstract Presented at Conference], Annual conference of Asociacion Espanola de Estudios Irlandeses (AEDEI), University of Oviedo , 26-MAY-11 - 26-MAY-11.
Ní Annracháin, M; (2010) Comhdháil idirnáisiúnta le páipéir ó mhic léinn iarchéime i réimse litríocht na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], Comhdháil Mac Léinn Iarchéime Litríocht na Gaeilge, HII, UCD , 03-SEP-10 - 03-SEP-10.
Ní Annracháin, M; (2010) 'Coilltean Ratharsair' le Somhairle MacGill-Eain. [Oral Presentation], Rannsachadh na Gàidhlig, Ollscoil Obar Dheadhon / University of Aberdeen , 24-AUG-10 - 27-AUG-10.
Ní Annracháin, M; (2009) Glór na nGael:a' togail is a' neartachadh chòimhearsnachdan. [Oral Presentation], Còimhearsnachdan Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye , 24-JUN-09 - 24-JUN-09.
Ní Annracháin; (2009) Máirtin Ó Cadhain's stories of homecoming. [Oral Presentation], Comhdháil bhliantúil / Annual conference of Asociación Espanol de Estudios Irlandeses, University of Alcalá de Henares, Spain , 28-MAY-09 - 28-MAY-09.
Ní Annracháin, M; (2009) Máirtín Ó Cadhain's stories of homecoming. [Oral Presentation], Migrating Minds conference, Research Institute of Irish and Scottish Studies, University of Aberdeen , 14-MAY-09 - 29-MAY-09.
Ní Annracháin; (2009) The land of Ireland: Paradise or grave?. [Oral Presentation], Death Burial and the Afterlife symposium, UCD , 04-APR-09 - 04-APR-09.

Committees

Committee : Coiste eagarthóireachta Léann
Committee : Coiste Léann na Gaeilge, Acadamh Ríoga na hÉireann (Irish language committee, RIA)
Committee : Bord Stiúrthóirí Shabhal Mòr Ostaig (Board of Directors, Sabhal Mòr Ostaig)
Committee : 2009, 2010 Bord measúnaithe, cúntóirí Gaeilge Chonaidhm Ollscoile Éire -Ceanada / Assessment panel, Irish language teaching fellowships , Irish Canadian University Foundation
Committee : An Coiminisún Logainmneacha / Irish Placenames Commission
Committee : Feidhmeannas an HII / Management committee UCD Humanities Institute
Committee : Tascfhórsa faoi Acadamh Oirfideach / Task Force on Performing Artists Academy
Committee : An Chomhairle Acadúil / Academic Council
Committee : Fochoiste acadúil Sabhal Mòr Ostaig / Academic subcommittee, Sabhal Mòr Ostaig
   

Languages

Irish:
French:
English:
Spanish:
 

Outreach Activities

2012 Moltóir, comórtas filíochta Gaeilge Fhéile Bhaile na mBuillí (Adjudicator, Gaelic poetry competition, Strokestown poetry festival.
2003--2008 Cathaoirleach, Glór na nGael (Chairperson, Glór na nGael)
2010 Moltóir, comórtas úrscéalta liteartha Oireachtas na Gaeilge (Adjudicator, Oireachtas na Gaeilge competition for literary novels)2010 Rannpháirtí acadúil, clár Radió na Gaeltachta ag comóradh Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain /

 Academic participant, Radió na Gaeltachta's commemorative programme for Máirtín Ó Cadhain's Cré na Cille
2009 Moltóir, Gradam Uí Shúilleabháin do leabhar na bliana / Adjudicator, Gradam Uí Shúilleabháin for 2009 Irish language book of the year

Journals Edited

Aiste: Reviewer.
Scottish Gaelic Studies: Reviewer.
Eighteenth Century Ireland: Reviewer.

Other Activities

Scrúdaitheoir seachtrach (External Examiner)
Ollscoil na Banríona (QUB) PhD thesis 2013
Ollscoil na hÉireann Gaillimh / NUIGalway (2008-2013),
Ollscoil Luimnigh / UL (2008-2012)
Coláiste Phádraig Droim Conrach / St Patrick's College Drumcondra (2010-2013)
Institiúid Teicneolaíochta BhAC / DOT 2012 --


 
 

Publications

Books

Máire Ní Annracháin (1992) Aisling agus Tóir: An Slánú i bhFilíocht Shomhairle MhicGill-Eain. Maigh Nuad: An Sagart. [Details]

Book Chapters

Máire Ní Annracháin (2000) 'Biddy agus an Bandia' In: P. Riggs, B. Ó Conchúir, S. Ó Coileáin (eds). Saoi na hÉigse: Aistí in Ómós do Sheán Ó Tuama. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. , pp.339-357 [Details]
Máire Ní Annracháin (2002) 'The Force of Tradition in the Poetry of Aonghas MacNeacail' In: C. Ó Baoil, N. McGuire (eds). Rannsachadh na Gàidhlig 2000. Aberdeen: Roinn na Ceiltise, Ollscoil Obar Dheadhon. , pp.117-127 [Details]
Máire Ní Annracháin (2003) 'Feminism, Culture and Critique in the Irish Language' In: Máirín Ní Dhonnchadha, Margaret MacCurtain, Siobhán Kilfeather, Angela Bourke, Maria Luddy, Mary O¿Dowd, Gerardine Meaney, Clair Wills (eds). Field Day Anthology of Irish Writing Vol V. Cork: Cork University Press. , pp.1546-1578 [Details]
Máire Ní Annracháin (2003) 'An Tírdhreach agus an Teanga Fhíortha i bhFilíocht Iarchlasaiceach Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban' In: M Ní Annracháin, W. McLeod (eds). Cruth na Tíre: An Teanga, an Tírdhreach agus an tSamhlaíocht i nGaeilge na hÉireann agus na hAlban. Baile Átha Cliath: Coiscéim. , pp.136-135 [Details]
Máire Ní Annracháin (2003) 'Literature in Irish in the Twentieth Century' In: J. Hill (eds). A New History of Ireland Vol. VII. Oxford: Oxford University Press. , pp.573-586 [Details]
Máire Ní Annracháin (2006) 'Television and the Novel: a Comparison of Liam Mac Cóil¿s An Claíomh Solais and Tormad MacGill-Eain¿s Cùmhnantan' In: T. Clancy, S. Kidd (eds). Rannsachadh na Gàidhlig 2. Glasgow: Roinn na Ceiltise, Ollscoil Ghlaschú. , pp.138-146 [Details]
Máire Ní Annracháin (2007) 'Athchuairt ar an Duibheagán: an Eagna i Saothar Liteartha Mháirtín Uí Chadhain' In: M. Ní Annracháin (eds). Saothar Mháirtín Uí Chadhain. Maigh Nuad: Léachtaí Cholm Cille XXXVII. , pp.208-229 [Details]
Máire Ní Annracháin (2007) 'Figurative Language in the Poetry of Màiri nighean Alasdair Ruaidh' In: S. Arbothnott agus K. Hollo (eds). Fil Súil nGlais: A Grey Eye Looks Back. Aberdeen: Clann Tuirc. , pp.163-174 [Details]
Máire Ní Annracháin (2007) 'Shifting Boundaries: Scottish Gaelic Literature after Devolution' In: B. Schoene (eds). The Edinburgh Companion to Contemporary Scottish Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press. , pp.88-96 [Details]
Máire Ní Annracháin (2011) 'Sorley MacLean's The Woods of Raasay' In: Emma Dymock and Wilson McLeod (eds). Lainnir a' Bhùirn -- The Gleaming Water: Essays on Modern Gaelic Literature. Edinburgh: Dunedin Academic Press. , pp.71-86 [Details]
Ní Annracháin, Máire (2013) ''Seán Ó Ríordáin agus Fréamhacha an Dúchais'' In: Mac Amhlaigh, L & C. Mac Giolla Léith (eds). Fill arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. Indreabhán Galway: Cló Iar-Chonnacht. , pp.66-81 [Details]
Máire Ní Annracháin (2014) 'Sneachta ar fud Éireann?' In: M. Ní Úrdail agus C. Mac Giolla Léith (eds). Mo Ghnósa Leas an Dáin. Éire: An Sagart. [Details]
Máire Ní Annracháin (2012) ''Peann, Claíomh, Céachta: Cad is fiú an litríocht a mhúineadh?'' In: A Ní Dhonnchadha (eds). Léachtaí Cholm Cille: Teagasc na Litríochta ar an Tríú Leibhéal. Maigh Nuad: An Sagart. , pp.132-148 [Details]
Máire Ní Annracháin (2011) 'Affinities in Time and Space: Reading the Gaelic Poetry of Ireland and Scotland' In: P Mackay, E Longley and F Brearton (eds). Modern Irish and Scottish Poetry. Cambridge: Cambridge UP. [Details]

Edited Books

Máire Ní Annracháin, Bríona Nic Dhiarmada (Ed.). (1998) Téacs agus Comhthéacs: Gnéithe de Chritic na Gaeilge. Corcaigh: Cló Ollscoile Chorcaí. [Details]
Máire Ní Annracháin, Wilson McLeod (Ed.). (2003) Cruth na Tíre: An Teanga, an Tírdhreach agus an tSamhlaíocht i nGaeilge na hÉireann agus na hAlban. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]
Máire Ní Annracháin (Ed.). (2007) Saothar Mháirtín Uí Chadhain. Maigh Nuad: An Sagart. [Details]

Peer Reviewed Journals

Ní Annracháin, M; (2009) ''Cúirt an Mheán Oíche: Saoirse agus Fíorthacht''. Eighteenth Century Ireland, 24 (29):100-114. [Details]

Other Journals

Ní Annracháin, M; (2009) ''Gleann Maoiliúra', Biddy Jenkinson' Irish University Review 39 (2) :310-319. [Details]
Ní Annracháin, M; (2008) 'Donald MacAulay's Primrose' Z2O :89-92. [Details]

Conference Publications

Ní Annracháin, M; (2010) 'Where shall wisdom be found? Sorley Mclean's answer to Job' (Plenary paper) Rannsachadh na Gàidhlig 2006 [Details]
                                                                                         

Research

Research Interests

Tá dhá phríomhréimse taighde agam: an teoiric liteartha faoi a forbraítear í go hidirnáisiúnta a chur in oiriúint do litríocht na Gaeilge, agus na naisc idir an cultúr gaelach in Éirinn agus in Albain, go háirithe sa litríocht.

Le roinnt blianta anuas, dhírigh mo chuid taighde ar an gcéad réimse díobh sin ar cheisteanna a bhaineann leis an stair liteartha freisin. Fréamhacha gaelacha na nualitríochta, agus an t-athchóiriú a dhéantar ar na fréamhacha sin, is cúram do shraith aistí ar scríbhneoirí móra na nualitríochta: Máirtín Ó Cadhain, Biddy Jenkinson, Somhairle MacGill-Eain agus Seán Ó Ríordáin. Ina theannta sin is spéis liom an teanga fhíortha ann féin, agus go háirithe an bhéim a leagtar i gcuid mhaith de litríocht na Gaeilge ar an meatonaime seachas ar an meafar.

Maidir leis an dara réimse taighde, bhí sé de nós agam dhá thrá a fhreastal: plé le litríocht an dá Ghaeilge in éineacht nó ar bhonn comparáide, agus plé le sainiúlacht litríocht Ghaeilge na hAlban ar a son féin. Mar sin tá aistí  scríofa le gairid agam ar an nuafhilíocht sa dá thír mar aonad, ar shaothar Shomhairle MhicGill-Eain agus ar fhorbairt na húrscéalaíochta i nGaeilge na hAlban.

Féachaim leis an taighde liteartha a chur chun cinn trí imeachtaí a eagrú a thugan tús áite don litríocht agus chuimsíonn an dá chultúr ghaelacha. Luaim go speisialta sraith seimineár ar an litríocht a eagraítear in aghaidh na bliana i UCD, agus comdhálacha ar an ábhar céanna, cuirim i gcás comhdháil do mhic léinn iarchéime i réimse na litríochta sa dá Ghaeilge i samhradh na bliana 2010, agus scoil samhraidh ar théama an cheangail idir an litríocht agus an stair i samhradh na bliana 2011.

Fáiltím roimh iarratas ó mhic léinn ar spéis leo tráchtais a scríobh sna réimsí thuasluaite.