Navigation

Publications

The beauty of religion. Image by Lee Maguire.

The beauty of religion. Image by Lee Maguire.

UCD School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics

UCD School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics - Research Publications 2012/13

Below is the list of research publications for the UCD School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics in the academic year 2012/13
pdf Click here to download as a PDF (400 kbs)


Books

Professor Liam Mac Mathúna
Co-editor. With Bo Almqvist, Críostóir Mac Cárthaigh, Séamus Mac Mathúna, Seosamh Watson, Atlantic Currents: Essays on lore, literature and language. Essays in honour of Séamus Ó Catháin (Dublin: UCD Press, 2012).    
Dr Bettina Migge
Migge, B., Léglise, I.; (2013) Exploring Language in a Multilingual Context: Variation, Interaction and Ideology in Language Documentation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  


Back to Top

Book Chapters

Dr Caoimhin Breatnach
Caoimhín Breatnach (2013) 'Some observations on an unpublished version of the Gospel of Nicodemus' In: Sean Duffy (eds). Princes, prelates and poets: festschrift in honour of Katharine Simms. Dublin: Four Courts Press.  
Professor Patricia Lysaght
Patricia Lysaght (2012) 'Visual Documentation of Irish Folk Tradition: Simon Coleman, RHA, in County Donegal, 3-19 December 1949' In: in Bo Almqvist, Liam Mac Mathúna, Séamas Mac Mathúna, Seosamh Watson, Criostóir Mac Cárthaigh ( (eds). Atlantic Currents. Sruthanna an Aigéin Thiar. Essays in Honour of Séamas Ó Catháin, Aistí in onóir do Shéamas Ó Catháin. Dublin: UCD Press. , pp.98-112 Available Online ‘Tadhg Ó Murchú ag bailiú béaloidis i gContae an Chláir sa bhliain 1942’, in Eoin Mac Cárthaigh agus Jürgen Uhlich (eag.), Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle, Cló-Iarchonnacht, Indreabhán, Conamara, 2012.   ‘The Return of Traditional Food —Introduction’, in Patricia Lysaght (ed.), The Return of Traditional Food, Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 1, Lund University, 2013, pp. 11-22   Mr Críostóir Mac Carthaigh   Críostóir Mac Cárthaigh (2012) 'Cill Stuifín sa tSeanchas' In: Ríonach uí Ógáin, William Nolan, Éamonn Ó hÓgáin (eds). Sean, Nua agus Síoraíocht: Féilscríbhinn in ómós do Dháithí Ó hÓgáin. Dublin: Coiscéim, pp.253-262 Críostóir Mac Cárthaigh (2012) ‘“A Wooden Peg from which Emerged a Rope”: The Work of Erris Folklore Collector, Mícheál Mac Énrí’, In: Bo Almqvist, Críostóir Mac Cárthaigh, Liam Mac Mathúna, Séamus Mac Mathúna, Seosamh Watson (eds). Atlantic Currents, Essays on Lore, Literature and Language. Dublin: UCD Press, pp.58-72.  
Dr Caoimhin Mac Giolla Leith
Caoimhín Mac Giolla Léith (2013) ''The Same Thing In Deceptive Form'' In: Izabella Scott & Martyn Oliver (eds). Anj Smith: Paintings. London & New York: Hauser & Wirth/MACK. , pp.7-15  
Caoimhín Mac Giolla Léith (2012) ''Seán Ó Ríordáin agus Aisling na Feola'' In: Liam Mac Amhlaigh agus Caoimhín Mac Giolla Léith (eag.) (eds). Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin'. Conamara: Cló Iar-Chonnacht.  
Caoimhín Mac Giolla Léith (2012) ''Ní ceadmhach neamhshuim'' In: Liam Mac Amhlaigh agus Brian Ó Curnáin (eag.) (eds). Ilteangach, Ilseiftiúil: Féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams. Dublin: Arlen House. , pp.281-302   Professor Liam Mac Mathúna‘Iasachtaí foclóra agus il-leaganacha logainmneacha i ndialanna Uí Chianáin agus Uí Mhealláin: Spéachadh tosaigh’, in Eoin Mac Cárthaigh & Jürgen Uhlich (eds), Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (Indreabhán, Conamara: An Clóchomhar, Cló Iar-Chonnacht, 2012) 379-404.   Caithréim Thoirdhealbhaigh: A literary text: Action, sensibility and world view’, in Liam P. Ó Murchú (ed.), Caithréim Thoirdhealbhaigh: Reassessments ( London : Irish Texts Society, 2012) 1-32.   ‘Seadhna, Seadna, Séadna, Shiàna agus litriú na Nua-Ghaeilge’, in Bo Almqvist, Críostóir Mac Cárthaigh, Liam Mac Mathúna, Séamus Mac Mathúna, Seosamh Watson (eds), Atlantic Currents: Essays on lore, literature and language. Essays in honour of Séamus Ó Catháin ( Dublin : UCD Press, 2012) 392-410.   ‘Corrghliceas ainmníochta: Idir Bhéarla agus Ghaeilge in ainmneacha dílse Stair Éamuinn Uí Chléire’, in Seán Ó Coileáin, Liam P. Ó Murchú, Pádraigín Riggs (eds), Séimhfhear suairc: Aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir (An Daingean: An Sagart, 2013) 110-23.  
Dr Bettina Migge
Leglise, Isabelle, Lescure, Odile, Launey, Michel & Migge, Bettina (2013) 'Langues de Guyane et langues parlees en Guyane' In: Georg Kremnitz (eds). Histoire sociale des langues en France. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. , pp.1-12  
Migge, B.; (2013) 'The Eastern Maroon Creoles' In: Kortmann, Bernd & Lunkenheimer, Kerstin (eds). The Mouton Atlas of Variation in English. Berlin: Mouton de Gruyter. , pp.279-290  
Migge, B.; (2012) 'Irish English and Recent Immigrants to Ireland' In: Bettina Migge & Máire Ní Chiosáin (eds). New Perspectives on Irish English (Series: Varieties of English Around the World). Amsterdam: John Benjamins. , pp.312-326  
Migge, B., Ní Chiosáin, M. (2012) 'Preface' In: Migge, B., Ní Chiosáin, M (eds). New Perspectives on Irish English. Amsterdam: John Benjamins. , pp.vii-xiii  
Ms Patricia Moloney
Moloney, Patricia (2012) 'Séamas Ó Catháin's Printed Works' In: Almqvist, Bo et al (eds). Atlantic Currents Essays on Lore, Literature and Language. Dublin: University College Dublin Press. , pp.467-474 Available Online  
Moloney, Patricia (2012) 'Remembering Mrs. Biddy Warde of Galway' In: Heneghan, John; Warde Moriarty, Mary; O hAodha, Micheal (eds). Travellers and the Settled Community: A Shared Future. Dublin: The Liffey Press. , pp.119-126 Available Online  
Ms Niamh Nestor
Niamh Nestor (2013) 'The Positional Distribution of Discourse like-A Case Study of Young Poles in Ireland' In: Niamh Nestor (eds). Linguistic and Cultural Acquisition in a Migrant Community. Bristol: Multilingual Matters. , pp.49-74 Available Online  
Professor Máire Ní Annracháin
Ní Annracháin, Máire (2013) ''Seán Ó Ríordáin agus Fréamhacha an Dúchais'' In: Mac Amhlaigh, L & C. Mac Giolla Léith (eds). Fill arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. Indreabhán Galway: Cló Iar-Chonnacht. , pp.66-81  
Dr Máire Ní Chiosáin
Welby, P., M. Ní Chiosáin & B. Ó Raghallaigh (2013) 'La production des consonnes éclipsées chez de jeunes locuteurs de l'irlandais' In: Soum-Favaro, C. & A. Coquillon (eds). La liaison: approches contemporaines. Brussels: De Boeck.  
Migge, B., Ní Chiosáin, M. (2012) 'Preface' In: Migge, B., Ní Chiosáin, M (eds). New Perspectives on Irish English. Amsterdam: John Benjamins. , pp.vii-xiii  
Dr Bairbre Ní Fhloinn
Almqvist, Bo et al. (eds) (2012) ''The Cat was as Big as a Good-sized Little Calf”: A Lackan Storyteller and Some Otherworld Beings' In: Almqvist, Bo et al. (eds) (eds). Atlantic Currents / Sruthanna an Aigéin Thiar. Essays in honour of Séamas Ó Catháin. Dublin: UCD Press.  
Kurt Ranke, Rolf Wilhelm Brednich, Hermann Bausinge; (2012) 'ATU 901 The Taming of the Shrew' In: Kurt Ranke, Rolf Wilhelm Brednich, Hermann Bausinge; (eds). Enzyklopädie des Märchens (volume currently in print). Berlin: de Gruyter.  
Uí Ógáin, R., Nolan, W., Ó hÓgáin, É.; (2012) 'A Map of Lough Gur' In: Uí Ógáin, R., Nolan, W., Ó hÓgáin, É.; (eds). Sean, Nua agus Síoraíocht - féilscríbhinn in ómós do Dháithí Ó hÓgáin. Baile Átha Cliath: Coiscéim.  
Dr Meidhbhín Ní Úrdail
Ní Úrdail, M. (2012) ''Léann agus litríocht sa naoú céad déag: cás Chúige Uladh'' In: Fiontán de Brún, Séamus Mac Mathúna (eds). Teanga agus litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa naoú haois déag. Béal Feirste: Ollscoil Uladh. , pp.40-86  
Professor Jamal Ouhalla
Ouhalla, J (2013) 'Agreement Unified' In: Cheng, L. L., Corver, N (eds). Diagnosing Syntax. Oxford: Oxford University Press. , pp.314-333  
Dr Regina Uí Chollatáin
Uí Chollatáin, Regina (2012) ''Athruithe teanga agus caomhnú teanga i scéal an chló i ré na hathbheochana'' In: Mac Cárthaigh, Eoin; Uhlich, Jurgen (eds). Féilscríbhinn do Cathal Ó Háinle. Connemara: Clóchomhar, Cló Iar-Chonnachta. , pp.961-982  
Uí Chollatáin, Regina (2012) ''Tranglam cultúrtha na hathbheochana: an iriseoireacht agus an claonadh liteartha'' In: Bo Almqvist, Liam Mac Mathúna, Séamus Mac Mathúna, Seosamh Watson, Críostóir Mac Cárthaigh (eds). Atlantic Currents / Sruthanna an Aigéin Thiar. University College Dublin: UCD Press. , pp.409-423  
Uí Chollatáin, Regina (2012) 'Trásnú Teorainneacha agus Náisiún in Iriseoireacht na Gaeilge sa naoú haois déag' In: De Brún, Fionntán; Mac Mathúna, Séamus (eds). Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois déag. Belfast: Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Uladh. , pp.107-133  
Dr Noel P Ó'Murchadha
Ó Murchadha, Noel (2013) 'Authority and innovation in language variation: Teenagers' perceptions of variation in spoken Irish' In: Kristiansen, T. and Grondelaers, S (eds). Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus.  
Ó Murchadha, Noel (2013) 'Caighdeáin, caighdeánú agus torthaí ar chaighdeánú na Gaeilge' In: Farr, F. & Moriarty, F (eds). Language, Learning and Teaching: Irish research perspectives. Berlin: Peter Lang.  


Back to Top

Books Edited

Dr Barbara Hillers
Joseph Harris, Barbara Hillers (Ed.). (2012) Child's Children: Ballad Study and its Legacies. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.   Professor Patricia Lysaght The Return of Traditional Food. Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 1, Lund University, 2013, 311 pp.   Mr Críostóir Mac Carthaigh   Bo Almqvist, Críostóir Mac Cárthaigh, Liam Mac Mathúna, Séamus Mac Mathúna, Seosamh Watson (Ed.). (2012) Atlantic Currents, Essays on Lore, Literature and Language, Essays in honour of Séamas Ó Catháin. Dublin: UCD Press.  
Dr Caoimhin Mac Giolla Leith
Liam Mac Amhlaigh & CaoimhínMac Giolla Léith (Ed.). (2012) Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. Conamara: Cló Iar-Chonnacht.  
Dr Bettina Migge
Migge, B.' Ní Chiosáin, M; (Ed.). (2012) New Perspectives on Irish English (Series: Varieties of English Around the World). Amsterdam: John Benjamins.  
Dr Meidhbhín Ní Úrdail
Ní Shiadhail, N., Ní Úrdail, M., uí Ógáin, R (Ed.). (2013) Sealbhú an traidisiúin. Baile Átha Cliath: Comhairle Bhéaloideas Éireann.  
Dr Regina Uí Chollatáin
Uí Chollatáin, Regina, Ó Néill, Malachy (Ed.). (2013) An Greann sa Ghaeilge. Derry: Coiscéim i gcomhpháirt le hÉigse Cholm Cille.  


Back to Top

Peer Reviewed Journals

 

Mr Críostóir Mac Cárthaigh
Críostóir Mac Cárthaigh (2013) ‘An Leaca Dhubhach: Idir Eachtra agus Seanscéal’, Béaloideas, Journal of the Folklore of Ireland Society, 79, pp.131-149.  
Professor Liam Mac Mathúna
Editor. Lia Fáil: Irisleabhar Gaedhilge Ollsgoile na hÉireann. Facsimile reproduction of Lia Fáil 1-4 (1925-32), edited by Douglas Hyde, with some ancillary text (Dublin: NUI, 2013).   Editor: Éigse: A Journal of Irish Studies 38 (2013) 389 pages. ( Dublin: NUI, 2013).   With Khin-Huann Li, ‘A comparative study of language movements in Taiwan and Ireland’, Taiwan in Comparative Perspective 4 (2012), published by London School of Economics. Special Issue on Taiwan and Ireland in Comparative Perspective, 176-88.   ‘Getting to grips with innovation and genre diversification in the work of the Ó Neachtain circle in early eighteenth-century Dublin’, Eighteenth-Century Ireland / Iris an Dá Chultúr 27 (2012) 53-83.   Dr Conchúr Mag Eacháin‘Samplaí de chaomhnú an chuimiltigh choguasaigh ghlóraigh i lár agus I ndeireadh focal I nGaeilge Chúige Uladh’, Éigse 38 (2013), pp. 174–187.   ‘Téarmaí duáin’, In Éigse 38 (2013), pp. 188–198.   ‘Varia II: Athchuairt ar muinn ‘we’ in Oirdheisceart Uladh’, In Éigse 38 (2013), pp. 252–258.   ‘Varia III: Tá sé an t-am...’, In Éigse 38 (2013), pp. 259–266.    
Dr Bettina Migge
Essegbey, James, Migge, Bettina, Winford, Donald (2013) 'Cross-linguistic infl uence in language creation: Assessing the role of the Gbe languages in the formation of the Creoles of Suriname'. Lingua, 129 (7):1-8. Available Online  
Migge, Bettina & Winford, Donald (2013) 'Fact-type complements in Gbe and the Surinamese Creoles'. Lingua, 129 (7):9-31. Available Online  
Gilmartin, Mary & Migge, Bettina (2013) 'European migrants in Ireland: pathways to integration'. European Urban and Regional Studies. Available Online  
Dr Meidhbhín Ní Úrdail
Ní Úrdail, M. (2013) ''An elegy on the death of Fr Nicholas Sheehy''. Zeitschrift Fur Celtische Philologie, 60:151-173.  
Ní Úrdail, M. (2013) ''Ludwig Christian Stern, 'ollamh is seanchaidhe'''. Leachtai Cholm Cille, 43:21-57.  
Ní Úrdail, M. (2012) ''A poem on the adventures abroad and death of Donnchadh son of Brian Bóraimhe''. Zeitschrift Fur Celtische Philologie, 59:169-199.  


Back to Top

Other Publications

Dr Máirtín Coilféir
Máirtín Coilféir (2013) Léirmheas ar An Tíoránach Drogallach, dráma. Reviews.  
Máirtín Coilféir (2013) Eagarfhocal in Comhar (8/2013). Editorial.  
Máirtín Coilféir (2013) Léirmheas ar Bróga Johnny Thomáis le Jackie Mac Donncha. Reviews.  
Máirtín Coilféir (2013) Léirmheas ar Hóng le Anna Heussaff. Reviews.  
Máirtín Coilféir (2013) Réamhrá in Rabhadh: Dánta le Alan Titley. Foreword.  
Máirtín Coilféir (2012) Léirmheas ar Deargadaoil i mBád Fó Thoinn le Pádraig Breathnach. Reviews.  
Máirtín Coilféir (2012) Léirmheas ar Gealach le Seán Mac Mathúna. Reviews.  
Dr Dewi Wyn Evans
Dewi W. Evans (2012) Romanticism, Ireland; Tír na nÓg, Welsh connection. Encyclopedia Entry.   Professor Patricia Lysaght Lasaght, P (2013) The Banshee: Co. Clare and the Family Connections (Clare Museum, Ennis, Co. Clare). Invited Lectures.  
Dr Caoimhin Mac Giolla Leith
Caoimhín Mac Giolla Léith (2013) John Stezaker: Mask and Veil (University of Melbourne). Invited Lectures.  
Caoimhín Mac Giolla Léith (2013) The Art of Simon Starling (Monash University, Melbourne). Invited Lectures.  
Caoimhín Mac Giolla Léith (2013) Words, Names, Places, Beasts & Things (Gertrude Discipline Lecture, Gertrude Contemporary, Melbourne). Invited Lectures.  
Caoimhín Mac Giolla Léith (2013) Pádraig Timoney: Going Nowhere Fast. London: Catalogue.   Professor Liam Mac MathúnaMícheál de Mórdha (2012) Scéal agus dán Oileáin (Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2012), in Béaloideas 80:279-83.   Feargus Ó Fearghail (2012) (ed.) Tadhg Ó Cianáin: An Irish Scholar in Rome (Dublin: Mater Dei Institute of Education, 2011), in Studia Hibernica 38:262-6.  
Dr Regina Uí Chollatáin
Uí Chollatáin, Regina (2013) Comóradh Dhá Chéad Bliain ar Theacht na nÉireannach go Nail Pond (1811-2011) / In Commemoration of the Bicentennial of the Arrival of the Irish in Nail Pond (1811-2011). Prince Edward Island: Translation.  


Back to Top