Navigation

Publications

UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore

UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore - Research Publications 2016/17

Below is the list of research publications for the UCD School of Irish, Celtic Studies and Folklore in the academic year 2016/17Book Chapters

Dr Cathal Billings
Billings, C; (2016) 'An Chamógaíocht agus Athbheochan na Gaeilge' In: Ní Ghearbhuigh, A; Ní Dhuinn, S; (eds). Solas ar na Dumhchannaí: Aistí i gCuimhne ar Mhuiris Ó Meara. Baile Átha Cliath: Leabhair Comhar. , pp.128-145  
Assoc Professor Caoimhin Mac Giolla Leith
C Mac Giolla Leith (2017) 'Unseen By My Open Eyes' In: Kevin Gaffney & Caoimhín Mac Giolla Léith (eds). Unseen By My Open Eyes. London: Black Dog Publishing. , pp.4-7  
C Mac Giolla Léith (2017) 'Meditations on Mortality' In: Dorothy Feaver (eds). Bill Lynch. London: Ridinghouse.  
C Mac Giolla Léith (2017) 'Red Hours' In: Tom Hunt & Caoimhín Mac Giolla Léith (eds).Philippe Vandenberg: Red Hours, Script 14. Ermitagen: Wolfsberg. , pp.52-61  
Dr Roisin McLaughlin
McLaughlin, Roisin (2017) 'Unusual Gnáthaisti in Mittelirische Verslehren III' In: Gordon Ó Riain (eds). Dá dTrian Feasa Fiafraighidh: Essays on the Irish Grammatical and Metrical Tradition. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies. , pp.77-90  
Assoc Professor Meidhbhín Ní Úrdail
Ní Úrdail, M. (2017) ''A Cork scribe in Victorian London'' In: Christina Morin, Marguérite Corporaal (eds). Travelling Irishness in the long nineteenth century. London: Palgrave Macmillan. , pp.225-245  
Ní Úrdail, M. (2017) ''The battle of Clontarf in later Irish tradition'' In: Seán Duffy (eds).Medieval Dublin XVI. Dublin: Four Courts Press. , pp.280-306  
Assoc Professor Regina Uí Chollatáin
Uí Chollatáin, Regina (2016) 'An Piarsach agus Iriseoireacht na Gaeilge: Iriseoir Intleachtúil Victeoiriach agus Réabhlóidí Machnamhach' In: Ó Tuathaigh, Gearóid (eds). An Piarsach agus 1916: briathar, beart agus oidhreacht. Galway: Cló Iar Chonnachta. , pp.37-58  

Back to Top

Peer Reviewed Journals

Dr Cathal Billings
Billings, C (2017) 'Speaking Irish with hurley sticks: Gaelic sports, the Irish language and national identity in revival Ireland'. Sport in History, 37 (1):25-50. Available Online  
Dr Roisin McLaughlin
Roisin McLaughlin (2016) 'Reading Irish Manuscripts: Texts on Kingship and Judgement in UCD-OFM Manuscript A9'. Celtica, 28 :151-167.  
Assoc Professor Máire Ní Chiosáin
Welby, P., Ní Chiosáin, M. & Ó Raghallaigh, B. (2017) 'Total eclipse of the heart? The production of eclipsis in two speaking styles of Irish'. Journal of the International Phonetic Association, 47 (2):125-153.  
Assoc Professor Meidhbhín Ní Úrdail
Ní Úrdail, M. (2016) ''Ón gCnocán Aoibhinn go dtí Londain Shasana: Tomás 'an tSneachta' Ó Conchubhair (1798-c. 1870)''. Celtica, 28 :89-122.  
Assoc Professor Regina Uí Chollatáin
Uí Chollatáin, Regina (2017) 'ó Cheitinn go Conradh: Gluaiseacht na Gaeilge agus 1916'.Eigse - Journal of Irish Studies, XL (1).  
Uí Chollatáin, Regina (2017) 'Review: Patrick Pearse and the Theatre. Mac Piarais agus an Téátar'. The Irish Literary Supplement, 2016 .  

Back to Top

Other Journals

Dr Cathal Billings
Billings, C; (2017) 'Micheál Cíosóg agus an Ghaeilge i gCumann Lúthchleas Gael' léann Teanga: An Reiviú 2017 .Available Online  
Assoc Professor Regina Uí Chollatáin
Uí Chollatáin, Regina (2017) 'Ancient Ireland. Iris réamhbheochana agus réamhGhaeltachta' An Linn Bhuí. Iris Ghaeltacht na nDéise, 20 .  

Back to Top

Other Publications

Dr Dewi Wyn Evans
Dewi W. Evans (2016) Williams, Griffith John. Website article. Available Online  
Dr Bairbre Ní Fhloinn
Ní Fhloinn (2016) From medieval text to mobile: folk medicine in Irish tradition (https://soundcloud.com/the-royal-irish-academy/from-medieval-text-to-mobile-folk-medicine-in-irish-tradition). Electronic Publication.  
Ní Fhloinn, Bairbre (2016) Irish Traveller Oral History Project. Documentary.  
Assoc Professor Meidhbhín Ní Úrdail
Ní Úrdail, M. (2017) 'Lámhscríbhinní an Fheiritéaraigh: gearrliosta seiceála'. Electronic Publication. Available Online  

Back to Top