Irish Language - Bord na Gaeilge

The Bord na Gaeilge Irish Language Student Residence scheme aims to strengthen the use of the language on campus by providing students with the opportunity to live on campus in ‘Teach na Gaeilge’, while developing their individual talents through a range of social and cultural activities.

Scéim Chónaithe Ghaeilge Bhord na Gaeilge/Irish Language Student Residence Scheme

Bunaíodh Scéim Chónaithe Bhord na Gaeilge chun neartú a dhéanamh ar úsáid na teanga ar champas. Bíonn deis ag mic léinn de chuid réimsí éagsúla léinn maireachtáil agus obair le chéile as Gaeilge. Cuireann said faobhar ar a gcuid buanna faoi leith trí mheascán mórimeachtaí cultúrtha agus sóisialta. Tairiscíonn Bord na Gaeilge 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar aghaidh le tograí nua. Mairfidh an t-iarrthóir rathúil in ‘Teach na Gaeilge’ agus aischúiteofar céatadán den chostais chónaithe leis.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó mhic léinn le Gaeilge líofa atá ag gabháil d’aon chúrsa de chuid na hollscoile agus atá tiomnaithe do chur chun cinn gníomhach na teanga.

Gach eolas faoin Scéim Chónaithe le fáil ó: www.ucd.ie/bnag/ga/teachnagaeilgeucd

followFollow followWatch

Follow Us:

Follow UCD Ad Astra Academy 

Follow UCD Symphony Orchestra

Follow UCD Choral Scholars

Follow UCD International 

Follow UCD Bord na Gaeilge 

Follow UCD Sport 

Follow MyUCD 

×

Watch Us

×

Terms and conditions apply. The value, number and benefits of scholarships may vary from year to year.

Student Records, Administrative Services, UCD Registry, Belfield, Dublin 4.
email: awardsandscholarships@ucd.ie