Bord na Gaeilge UCD


Is mó seirbhís atá á sholáthar ag Bord Gaeilge na hOllscoile do mhic léinn Éireannacha agus idirnáisiúnta araon. Ina measc tá cúrsaí teanga saor in aisce ag 5 leibhéal, cúrsaí ar líne, ceardlainne damhsa agus ceoil, cúrsaí deireadh seachtaine Gaeltachta agus cúrsaí cultúrtha dátheangach.

Cuireann an Bord urraíocht ar fáil d’imeachtaí na mac léinn, do chumainn agus do chlubanna a chuireann an teanga chun cinn agus chuile bliain tugtar aitheantas do mhic léinn agus d’iar-mhic léinn a dhéanann éacht ar son na teanga, ag ócáid Gradaim Bhord na Gaeilge.

Ar na tionscnaimh is feiceálaí tá ‘Teach na Gaeilge’; Scéim Chónaithe Ghaeilge do 24 mac léinn atá lonnaithe in Ionaid Chónaithe Merville. Bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar an dtionscnamh seo i 2016.

Bíonn fáilte roimh chách ag imeachtaí Bhord na Gaeilge, coiméadaigí súil ar Facebook, Twitter & Instagram agus dar ndóigh ar ár suíomh, www.ucd.ie/bnag.


Bord na Gaeilge UCD provides a broad range of services for both Irish and international students including: courses in conversational Irish at five levels, online courses, music and dance workshops, weekend Gaeltacht courses and bilingual cultural courses. The Bord also provides sponsorship for a broad range of student activities, organised by UCD societies and clubs. The annual Bord na Gaeilge Awards recognise students, past and present, who make an outstanding contribution towards the promotion of the language.

One of the Bord’s most prominent projects is ‘Teach na Gaeilge’; the Irish Language Student Residence Scheme, based in the Merville Student Residences, where 24 students from various subject areas live together ‘as Gaeilge’ and organise lots of fun events through Irish. Bord na Gaeilge encourages all students, from beginners to advanced, to partake in its activities, You can keep up to date with our events on Facebook, Twitter and Instagram and on our website: www.ucd.ie/bnag

For detail of services contact:

Clár Ní Bhuachalla, Irish Language Officer, or Ashling Harteveld, Assistant Irish Language Officer via the Bord na Gaeilge UCD website: www.ucd.ie/bnag