Skip navigation

University College Dublin Logo
SEARCH UCD

Advanced Search
 
 

UCD Visual Identity

Colleges and Schools

English Gaeilge College Principal / Head of School
UCD College of Arts and Celtic Studies
Coláiste na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh UCD Professor Mary Daly
UCD School of Archaeology
Scoil na Seandálaíochta UCD Dr Muiris O'Suilleabháin
UCD School of Art History and Cultural Policy
Scoil Stair na hEalaíne agus an Pholasaí Chultúrtha UCD Dr Paula Murphy
UCD School of Classics
Scoil na gClasaicí UCD Dr Michael Lloyd
UCD School of English and Drama
Scoil an Bhéarla agus na Drámaíochta UCD Professor Andrew Carpenter
UCD School of History and Archives
Scoil na Staire agus na Cartlannaíochta UCD Dr Michael Laffan
UCD School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics
Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta UCD Professor Séamas Ó'Catháin
UCD School of Languages, Literatures and Film
Scoil na dTeangacha, na Litríochta agus na Scannánaíochta UCD Ms Clíona de Bhaldraithe Marsh
UCD School of Music
Scoil an Cheoil UCD Dr Wolfgang Marx
     
UCD College of Business and Law
Coláiste Gnó agus Dlí UCD Mr Paul Haran
UCD School of Business
An Scoil Ghnó UCD Professor Tom Begley
UCD School of Law
An Scoil Dlí UCD Professor Paul O'Connor
     
UCD College of Human Sciences
Coláiste na nEolaíochtaí Daonna UCD Professor Brigid Laffan
UCD School of Applied Social Science
Scoil an Léinn Shóisialta Fheidhmeannaigh UCD Dr Valerie Richardson
UCD School of Economics
Scoil na hEacnamaíochta UCD Professor Rodney Thom
UCD School of Education and Lifelong Learning
Scoil an Oideachais is Foghlaim feadh Saoil UCD Professor Sheelagh Drudy
UCD School of Geography, Planning and Environmental Policy
Scoil na Tíreolaíochta na Pleanála agus Polasaí Comhshaoil UCD Dr Joe Brady
UCD School of Information and Library Studies
Scoil an Léinn Eolais agus na Leabharlannaíochta UCD Professor Mary Burke
UCD School of Philosophy
Scoil na Fealsúnachta UCD Dr Gerard Casey
UCD School of Politics and International Relations
Scoil na Polaitíochta agus na nGnóthaí Idirnáisiúnta UCD Professor Attracta Ingram
UCD School of Psychology
Scoil na Síceolaíochta UCD Dr Barbara Dooley
UCD School of Social Justice
Scoil na Córa Sóisialta UCD Dr Sara Cantillon
UCD School of Sociology
Scoil na Socheolaíochta UCD Dr Kieran Allen
     
UCD College of Life Sciences
Coláiste na nEolaíochtaí Beatha UCD Professor Brian McKenna
UCD School of Agriculture, Food Science and Veterinary Medicine
Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an Leighis Tréidliachta UCD Professor Maurice Boland
UCD School of Biological and Environmental Science
Scoil na Bitheolaíochta agus na hEolaíochta Comhshaoil UCD Professor Thomas Bolger
UCD School of Biomolecular and Biomedical Science
Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bithleighis UCD Dr Paul Moynagh
UCD School of Chemistry and Chemical Biology
Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD Professor Michael McGlinchey
UCD School of Medicine and Medical Science
Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD Professor William Powderly
UCD School of Nursing, Midwifery and Health Systems
Scoil na hAltrachta, an Chnáimhseachais agus na gCóras Sláinte UCD Dr Marie Carney
UCD School of Public Health and Population Science
Scoil na Sláinte Poiblí agus Eolaíocht an Daonra UCD Professor Cecily Kelleher
UCD School of Physiotherapy and Performance Science
Scoil na Fisiteiripe agus na Gníomheolaíochta UCD Dr Catherine Blake
     
UCD College of Engineering, Mathematical and Physical Sciences
Coláiste na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na nEolaíochtaí Fisiciúla UCD Professor Nick Quirke
UCD School of Architecture, Landscape and Civil Engineering
Scoil na hAiltireachta, na Tírdhreacha agus na hInnealtóireachta Sibhialta UCD Dr Mark Richardson
UCD School of Chemical and Bioprocess Engineering
Scoil na hInnealtóireachta Ceimice agus an Bhithphróisis UCD Professor Don MacElroy
UCD School of Computer Science and Informatics
Scoil na Ríomheolaíochta agus an Faisnéisíochta UCD Professor Barry Smyth
UCD School of Electrical, Electronic and Mechanical Engineering
Scoil na hInnealtóireachta Leictrí, Leictreonaí agus Meicniúla Dr David FitzPatrick
UCD School of Geological Sciences
Scoil na nEolaíochtaí Geolaíochta UCD Professor Patrick Shannon
UCD School of Mathematical Sciences
Scoil na nEolaochtaí Matamaitice UCD Professor Adrian Ottewill
UCD School of Physics

Scoil na Fisice UCD Professor Gerry O'Sullivan