Scéim Teanga, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 2021-2024

Tá faoin gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath a 2ú scéim teanga a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná seirbhísí poiblí trí Ghaeilge a sholáthar don phobal.  Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara aighneachtaí dréachtscéime a sheoladh ar aghaidh. Ba chóir aighneachtaí (faoi bhun 4,000 focal) a sheoladh go leictreonach chuig failte@ucd.ie faoi 17.00, Déardaoin, 29 Aibreán 2021.