Scéim Chónaithe Ghaeilge do Mhic Léinn

Tá an comórtas seo oscailte do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge.

Foirm Iarratais 1 (do mhic léinn nua nó dóibh siúd atá ag cur isteach ar áit i UCD trín Lár-oifig Iontrála)

Foirm Iarratais 2 (do mhic léinn atá ag freastal ar UCD cheana)

Spriocdháta: 19 Aibreán 2021

Taithí saoil faoi leith is ea mion-Ghaeltacht UCD, a bunaíodh sa bhliain 2000. Bíonn deis ag mic léinn de chuid réimsí éagsúla léinn maireachtáil agus obair le chéile as Gaeilge. Cuireann siad faobhar ar a gcuid buanna faoi leith trí mheascán mór imeachtaí cultúrtha agus sóisialta. Tairiscíonn Gaeltacht UCD 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar aghaidh le tograí nua.

Scileanna Cumarsáide trí Ghaeilge (Raidió): Modúl do Mhic Léinn Theach na Gaeilge UCD

Is féidir le mic léinn Theach na Gaeilge UCD clárú do mhodúl i scileanna craoltóireachta i mí Eanáir 2021 (trimeastar 2).Tá an modúl seo eagraithe i gcomhar le Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloideas UCD agus leis an gcomhlacht Gaelchultúr. Éist leis an bpodchraoladh is déanaí ó Conor Ó Mórdha agus Teresa Clifford.

Scoláirí Theach na Gaeilge UCD 2020-2021

Clé-deas: Eoghan Ó Curnáin, Louise Ní Mhathúna, Aimee Ní Bhraonáin, Alannah Ní Bhaoill, Lorcán Ó Ruairc & Colm Ó Ruanaidh

Clé-deas: Catríona Ní Dhomhnaill, Áine Ní Chualáin & Clodagh Nic an tSaoir

 

An Séala Eorpach Teanga 2016

Bronnadh An Séala Eorpach Teanga 2016 ar Ghaeltacht UCD don Scéim Chónaithe Ghaeilge do Mhic Léinn. Is gradam é seo a bhronntar ar thionscnamh a chuireann le foghlaim agus le teagaisc teanga, tionscnamh gur féidir aithris a dhéanamh air i dteangacha eile. Is é an Coimisiúin Eorpach a dhéanann comhordnú ar an ngradam seo a bhíonn á bhainistiú in Éirinn ag an eagraíocht Léargas.

Agallamh faoi Shéala Eorpach Teanga 2016: RTÉ - Cormac ag a Cúig, 30 Meán Fómhair 2016

 

Gaeltacht UCD ag glacadh leis an Séala Eorpach Teanga 2016

Clé-deas: Anraí Ó Braonáin, Ashling Harteveld, An tOllamh Micheál Ó Dochartaigh, Cathaoirleach Ghaeltacht UCD, Clár Ní Bhuachalla, Frida Finnman-Ní Dholáin, Eoghan Mac Domhnaill agus Dónal Ó Catháin

 

Éist le Simon is é ag labhairt faoi Theach na Gaeilge UCD