Skip navigation

Cuardaigh UCD

 
 
 
Facebook Twitter
 

Bord na Gaeilge UCD

Scoláireachtaí Theach na Gaeilge UCD

Taithí saoil faoi leith is ea mion-Ghaeltacht UCD, a bunaíodh sa bhliain 2000. Bíonn deis ag mic léinn de chuid réimsí éagsúla léinn maireachtáil agus obair le chéile as Gaeilge. Cuireann siad faobhar ar a gcuid buanna faoi leith trí mheascán mór imeachtaí cultúrtha agus sóisialta. Tairiscíonn Bord na Gaeilge 24 scoláireacht do mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus a dteastaíonn uathu í a chur ar aghaidh le tograí nua.

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ar an 1 Márta 2018.

Mic Léinn Scoláireachta Theach na Gaeilge UCD 2017 - 2018

 

Bord na Gaeilge UCD ag glacadh leis an Séala Eorpach Teanga 2016. Is gradam é seo a bhronntar ar thionscnamh a chuireann le foghlaim agus le teagaisc teanga, tionscnamh gur féidir aithris a dhéanamh air i dteangacha eile. Is é an Coimisiúin Eorpach a dhéanann comhordnú ar an ngradam seo a bhíonn á bhainistiú in Éirinn ag an eagraíocht Léargas.

Clé-deas: Mac léinn Anraí Ó Braonáin, Ashling Harteveld, Oifigeach Gaeilge Cúnta, An tOllamh Micheál Ó Dochartaigh, Cathaoirleach Bhord na Gaeilge, Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach Gaeilge, mic léinn Frida Finnman-Ní Dholáin, Eoghan Mac Domhnaill agus Dónal Ó Catháin

RTÉ - Cormac ag a Cúig, 30 Meán Fómhair 2016


 

Modúl Acadúil na Scéime 2017-2018

Scileanna Cumarsáide, Modúl ( Raidió)

An phríomhaidhm atá leis an modúl seo ná na scileanna a mhúineadh do na mic léinn a chuirfidh ar a gcumas clár raidió a fhorbairt, a chur i dtoll a chéile agus a phoibliú. Déanfar an clár a chuirfidh na mic léinn le chéile a sheoladh go hoifigiúil ag deireadh mhí na Samhna agus beidh sé le cloisteáil ar líne ina dhiaidh sin. ‌

 

Scileanna Cumarsáide (Raidió)

Eolas ar an Modúl


 

Eolas maidir le Teach na Gaeilge


 

Leabhráin Chomórtha

Leabhrán Chomórtha Theach na Gaeilge 2000 - 2015

 

10th Anniversary Commemorative Booklet

Leabhrán Chomórtha Theach na Gaeilge 2000 - 2010

 

 


Teach na Gaeilge ag Ceiliúradh 15 Bhliain

 

Éist le Simon is é ag labhairt faoi Theach na Gaeilge

 

 

Mic Léinn Theach na Gaeilge 2014 -2015

 Scéím 2015

 


Seoladh Cheiliúradh 15 Bhliain

Ceiliúradh 15 Bhliain