Explore UCD

UCD Home >

RÁS 2019

Collage of images from the UCD RAS

Collage of images from the Ras

Thanks to Matthew from www.mrnphotography.com for the photos!

RÁS 2019

ag ceiliúradh 10 mbliana | celebrating 10 Years

Race Day Instructions: Gaeilge  | English

Online resistration is closed but you can sign up on the day for €20, including a tee shirt (while stocks last). Please feel free to bring friends along on the morning!

Results will be available immediately after the race on www.myrunresults.com

Rás t-shirts

Join us on the 6th April 2019 to celebrate 10 years of Rás UCD.

Rás UCD is a community event which promotes health and well-being, the use of the Irish language, and generates fundraising for the work carried out by UCD Volunteers Overseas.

It is a 5k campus run / walk and includes a prize-giving ceremony and refreshments afterwards.

This event is open to the public and we particularly encourage students, staff, alumni, athletics groups and sports clubs to get involved.

For further information, contact rasucd@ucd.ie / 01 7168570

Route

The 2019 Rás has a new 5K route that will start and finish at the UCD Sports Centre. The course is fast and flat and participants will be chip timed.

Bookings are now open for individual or teams of 4. Please note that all team members must book individually and indicate their team name on the booking form.

Booking

If you are entering the Rás and are under 18 you will need to indicate consent from your parent or guardian.

This year we will produce a technical type tee shirt. So as to avoid waste, please indicate if you wish to have tee shirt and pay the appropriate fee (there are 4 options student/non-student, tee shirt/no tee shirt).

 • Student (no tee shirt) €10 
 • Student (technical tee-shirt) €15
 • Non-student (no tee shirt) €15
 • Non-student (technical tee-shirt) €20

Book Now!

Rás UCD prizes kindly sponsored by UCD Estate Services and Bord na Gaeilge UCD.

Bí linn an 6 Aibreán 2019 chun comóradh deich mbliana de Rás UCD a cheiliúradh.

Imeacht phoiblí is ea Rás UCD trína gcuirtear an tsláinte agus an fholláine, agus úsáid na Gaeilge, chun cinn, agus trína dtiomsaítear airgead don obair a bhíonn ar siúl ag Oibrithe Deonacha UCD Thar Lear.

Rith / siúlóid cúig chiliméadair ar an gcampas atá i gceist. Cuirfear sólaistí ar fáil i ndiaidh an Rása agus tionólfar searmanas bronnadh duaiseanna.

Is féidir leis an bpobal páirt a ghlacadh sa Rás agus molaimid go háirithe do mhic léinn, baill foirne, céimithe, grúpaí lúthchleasaíochta agus clubanna spóirt páirt a ghlacadh ann.

Déan teagmháil le rasucd@ucd.ie / 01 7168570 chun tuilleadh eolais a fháil.

Bealach

Tá bealach nua cúig chiliméadar ag an Rás 2019, agus tosóidh agus críochnóidh sé ag Lárionad Spóirt UCD. Cúrsa tapa agus cothrom atá ann agus úsáidfear slis chun amanna na rannpháirtithe a thaifeadadh.

Is féidir áirithint a dhéanamh anois mar dhuine aonair nó foireann de cheathrar. Tabhair faoi deara go bhfuil ar bhaill foirne a n-áirithint féin a dhéanamh agus ainm na foirne a léiriú ar an bhfoirm áirithinte.

Áirithint a dhéanamh

Má tá tú faoi ocht mbliana déag d'aois caithfidh tú a léiriú go bhfuil cead faighte agat ó do thuismitheoir nó caomhnóir chun páirt a ghlacadh sa Rás.

Déanfaimid T-léine de chineál teicniúil a tháirgeadh i mbliana. Chun dramhaíl a sheachaint, léirigh cibé an dteastaíonn T-léine uait agus íoc an táille chuí (tá ceithre rogha ar fáil: is mac léinn mé/ní mac léinn mé, teastaíonn T-léine uaim/ní theastaíonn T-léine uaim).

 • Is mac léinn mé (ní theastaíonn T-léine uaim) €10
 • Is mac léinn mé (teastaíonn T-léine theicniúil uaim) €15
 • Ní mac léinn mé (ní theastaíonn T-léine uaim) €15
 • Ní mac léinn mé (teastaíonn T-léine theicniúil uaim) €20

Cuir in áirithe anois!

Tá na duaiseanna do Rás UCD urraithe ag Seirbhísí Estáit UCD & Bord na Gaeilge UCD 

2019 Results

Female U16 - Hannah Donoghue
Male U16 - Philip Smith
Female U20 - Anais Leboucq
Male U20 - Joe Dowd
Female U30 - Bronagh Kearns
Male U30 - Rory O’Connell
Female U40 - Linda Byrne
Male U40 - Karol Cronin
Female U50 - Maria McCambridge
Male U50 - Phil Kilgannon
Male O50 - Eddie McGrath
2018 Results / 2018 Torthaí

Male / Fireann

 1. Joseph Hastings
 2. Jaroslaw Blacharski
 3. Thomas Abadie

Female / Mná

 1. Gráinne Butler
 2. Nina Holmes
 3. Clodagh Freyne
2017 Results / 2018 Torthaí

Male / Fireann

 1. Robert Corbally
 2. Phil Kilgannon
 3. Jaroslaw Blacharski

Female / Mná

 1. Niamh Devlin
 2. Linda Byrne
 3. Megan Morrissey
2016 Results / 2016 Torthaí

Male / Fireann

 • 1st Place: Will Crowe
 • 2nd Place: Kevin Donagher
 • 3rd Place: Joseph Hastings

Female / Mná

 • 1st Place: Ciara Darker
 • 2nd Place: Amy Masne
 • 3rd Place: Shannon Kelly
2015 Results / 2016 Torthaí

Male / Fireann

 • 1st Place: Emmet Jennings
 • 2nd Place: Kevin O'Connor
 • 3rd Place: Kevin Donaher

Female / Mná

 • 1st Place: Laura Shaughnessy
 • 2nd Place: Aoife O'Connor
 • 3rd Place: Louisa Browne

Contact Culture & Engagement

Culture & Engagement, UCD HR 3rd Floor, Roebuck Offices University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland.
E: engage@ucd.ie | Location Map