Explore UCD

UCD Home >

RÁS UCD 2020

RÁS UCD 2020

Event cancelled - Email updates to follow

Bí linn an 4 Aibreán 2020!

Imeacht phoiblí is ea Rás UCD trína gcuirtear an tsláinte agus an fholláine, agus úsáid na Gaeilge, chun cinn, agus trína dtiomsaítear airgead don obair a bhíonn ar siúl ag Oibrithe Deonacha UCD Thar Lear.

Rith / siúlóid cúig chiliméadair ar an gcampas atá i gceist. Cuirfear sólaistí ar fáil i ndiaidh an Rása agus tionólfar searmanas bronnadh duaiseanna.

Is féidir leis an bpobal páirt a ghlacadh sa Rás agus molaimid go háirithe do mhic léinn, baill foirne, céimithe, grúpaí lúthchleasaíochta agus clubanna spóirt páirt a ghlacadh ann.

Déan teagmháil le rasucd@ucd.ie / 01 7168570 chun tuilleadh eolais a fháil.

Bealach

Tá bealach cúig chiliméadar ag an Rás 2020, agus tosóidh agus críochnóidh sé ag Lárionad Spóirt UCD. Cúrsa tapa agus cothrom atá ann agus úsáidfear slis chun amanna na rannpháirtithe a thaifeadadh.

Is féidir áirithint a dhéanamh anois mar dhuine aonair nó foireann de cheathrar. Tabhair faoi deara go bhfuil ar bhaill foirne a n-áirithint féin a dhéanamh agus ainm na foirne a léiriú ar an bhfoirm áirithinte.

Áirithint a dhéanamh

Má tá tú faoi ocht mbliana déag d'aois caithfidh tú a léiriú go bhfuil cead faighte agat ó do thuismitheoir nó caomhnóir chun páirt a ghlacadh sa Rás.

  • Is mac léinn mé €10
  • Ní mac léinn mé  €20

Cuir in áirithe anois!

Join us on the 4th April 2020!

Rás UCD is a community event which promotes health and wellbeing, the use of the Irish language, and generates fundraising for the work carried out by UCD Volunteers Overseas.

It is a 5k campus run / walk and includes a prize-giving ceremony and refreshments afterwards.

This event is open to the public and we particularly encourage students, staff, alumni, athletics groups and sports clubs to get involved.

For further information, contact rasucd@ucd.ie / 01 7168570

Route

The 5K route that will start and finish at the UCD Sports Centre. The course is fast and flat and participants will be chip timed.

Bookings are now open for individual or teams of 4. Please note that all team members must book individually and indicate their team name on the booking form.

Booking

If you are entering the Rás and are under 18 you will need to indicate consent from your parent or guardian.

  • Student  €10
  • Non-student  €20

Book Now!

Contact Culture & Engagement

Culture & Engagement, UCD HR 3rd Floor, Roebuck Offices University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland.
E: engage@ucd.ie | Location Map