Léann na hÉigse: Seimineáir Litríochta Ghaeilge UCD - 2013-2014

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, i gcomhar leis an HI

7 Feabhra 2014

Siobhán Ní Laoire, Institiúid Teichnolaíochta Bhaile Átha Cliath:

“Ag caint leatsa”: Pobail chleachtais agus teanga na craoltóireachta

 

28 Feabhra 2014

Noel Ó Murchadha, UCD:

Múnlaí traidisiúnta agus malartacha i gcaighdeánú na Gaeilge

 

28 Márta 2014

Liam Breatnach, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath:

Gnéithe den fhorainm sa Mheán-Ghaeilge

 

11 Aibreán 2014

Padraig Ó Mianáin, Foras na Gaeilge:

Ceist na Bailíochta i Soláthar Gaeilge na Foclóireachta Comhaimseartha

 

Beidh gach seimineár ar siúl tráthnóna Aoine ag 4 pm i Léachtlann Institiúid UCD don Léann Daonna (UCD Humanities Institute), Belfield, Baile Átha Cliath 4.

Fáilte roimh chách

Teagmháil: Máire Ní Annracháin ag maire.niannrachain@ucd.ie nó 01 7168385

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, i gcomhar le hInstitiúid UCD don Léann Daonna (School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics in collaboration with UCD Humanities Institute)