De Bhaldraithe Centre

Bunaíodh Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge mar chuid de Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis i 2008 chun freastal agus forbairt a dhéanamh ar réimsí nuálacha seo na Nua-Ghaeilge: na meáin Ghaeilge agus iriseoireacht, eagarthóireacht/cóipeagarthóireacht, riarachán, aistriúchán dlíthiúil trí mheán na Gaeilge, ateangaireacht, agus aistriúchán. Dírítear go príomha fosta ar chruinneas teanga mar aon le cúrsaí teanga, critice agus anailíse le mic léinn a ullmhú do phoist éagsúla na Gaeilge san aonú haois is fiche idir aistritheoirí, chóipeagarthóirí, agus dhlítheangeolaithe in Éirinn agus san Aontas Eorpach, agus mhúinteoirí Gaeilge in Éirinn, agus ar fud an domhain faoi scéimeanna Fulbright agus ICUF.

Baineann na réimsí seo le straitéis teagaisc an Lárionad a forbraíodh ar an MA / Dioplóma Iarchéime: Scríobh agus Cumarsáid. Taobh leis seo tugtar faoi thaighde leanúnach sa Nua-Ghaeilge mar chuid de thaighde Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, le fócas ar leith ar shainscileanna teanga sna réimsí a luadh cheana.