Cúrsaí Fochéime

Cuirimid na cúrsaí BA seo a leanas ar fáil mar Scoil ildisciplíneach:

Cuirimd an cúrsa BA Dlí le Gaeilge ar fáil i gcomhpháirt le Scoil an Dlí UCD:

Cuirimid Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach ar fáil freisin: