Mic Léinn Idirnáisiúnta

Fearaimid fáilte mhór roimh mhic léinn idirnáisiúnta anseo i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD. Freastalaíonn leithne réimse na taighde sna disciplíní uile sa Scoil (mar atá, an Léann Éireannach, an Léann Ceilteach, an Béaloideas agus an Nua-Ghaeilge) ar raon leathan spéiseanna i measc na ngrúpaí éagsúla mac léinn a thagann chugainn.

Ag brath ar an áit a bhfuil tú lonnaithe agus ar do cháilitheacht, féadfaidh tú clárú mar mhac léinn fochéime lánaimseartha ar ár gcúrsaí céime mar mhac léinn ar mhalartú ar feadh seimeastair nó dhá sheimeastar. I measc na mac léinn idirnáisiúnta atá linn faoi láthair, tá mic léinn ó Stáit Aontaithe Mheiriceá, ón tSín, ón Eoraip, ón tSeapáin agus ó Cheanada.

Scoláireachtaí idirnáisiúnta ar fáil don staidéar ag leibhéal na hiarchéime

Tá scoláireachtaí nua á gcur ar fáil ag Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis UCD don bhliain acadúil 2018/19. Tá fáilte roimh iarratais ar na scoláireachtaí sna cúrsaí iarchéime seo a leanas:

  • PhD in ábhar ar bith sa Scoil
  • MA Léann Éireannach
  • MA Béaloideas agus Eitneolaíocht
  • MA sa Nua-Ghaeilge
  • MA Scríobh agus Cumarsáid

Tabhair cuairt ar leathanach na Scoláireachtaí le teacht ar liosta mionsonraithe de na scoláireachtaí sa Scoil.

Moltar do mhic léinn idirnáisiúnta cur isteach ar UCD Global Scholarships and UCD Global Excellence Scholarships freisin.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir leis na scoláireachtaí ach scéal a chur chuig Riarthóir na Scoile, Michael Wallace: michael.j.wallace@ucd.ie