Déan iniúchadh ar UCD

Baile UCD >

Uaireanta Oifige

Oifigí na Léachtóirí

Kelly Fitzgerald

Ceann na Scoile • Ceann an Ábhair, Béaloideas 

kelly.fitzgerald@ucd.ie • A210 Newman

 

Cathal Billings

Stiúrthóir Lárionad de Bhaldraithe • Léachtóir (An Nua-Ghaeilge)

cathal.billings@ucd.ie • A206 Newman

 

Caoimhín Breatnach

Ollamh Comhlach (An Nua-Ghaeilge)

caoimhin.breatnach@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8450 • A205 Newman

 

Tiber Falzett

Léachtóir (An Béaloideas)

tiber.falzett@ucd.ie • A216 Newman

 

Caoimhín Mac Giolla Léith

Ollamh Comhlach (An Nua-Ghaeilge)

caoimhin.macgiollaleith@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8329 • A217 Newman

 

Eoin McEvoy

Teicneolaí Oideachais

eoin.mcevoy@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8316 • A215 Newman

 

Roisin McLaughlin

Ceann an Ábhair • Léachtóir (An tSibhialtacht Cheilteach, An Luath-Ghaeilge)

roisin.mclaughlin@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8316 • A202 Newman

 

Eimhear Ní Dhuinn

Stiúrthóir na Teanglainne

eimhear.nidhuinn@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8413 • B213 Newman

 

Bairbre Ní Fhloinn

Léachtóir (An Béaloideas)

bairbre.nifhloinn@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8437 • F010 Newman

 

Meidhbhín Ní Úrdail

Ollamh • Ceann na Nua-Ghaeilge

meidhbhin.niurdail@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8104 • A207 Newman

 

Stiofán Ó Briain

Comhalta Teagaisc (An Nua-Ghaeilge)

stephen.obrien@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8211 • B212 Newman

 
 

Diarmuid Ó Sé

Ollamh Comhlach (An Nua-Ghaeilge)

diarmuid.ose@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8199 • A208 Newman

 

Regina Uí Chollatáin

Ollamh • Cathaoir na Nua-Ghaeilge

regina.uichollatain@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8140 • A201 Newman

 

Aoife Whelan

Ceann an Léinn Éireannaigh • Léachtóir (An Léann Éireannach, An Nua-Ghaeilge)

aoife.whelan@ucd.ie • Teil: +353 1 716 8658 • A203 Newman

Staff member Fangzhe Qiu 2020 

Fangzhe Qiu

Léachtóir (An tSibhialtacht Cheilteach, An Luath-Ghaeilge)

fangzhe.qiu@ucd.ie  • A219 Newman