Ráiteas cosanta sonraí

Ráiteas Ginearálta

Tá ard mheas ag Cnuasach Bhéaloideas Éireann ar cuid sonraí pearsanta ár gcuid úsáideoirí, agus oibríonn muid go coinsiasach le iad a chosaint.  Déantar aon eolas phearsanta a roinneann cuairteoirí linn a chur ar leataobh agus a chaomhnú de réir cuid téarmaí agus dualgais anRialachán Ginearálta um Cosaint Sonraí (GDPR) 2018.

Conas a úsáideann muid na sonraí pearsanta seo:

Ní bhailíonn Cnuasach Bhéaloideas Éireann aon eolas pearsanta fút ón suíomh seo. Bailímid sonraí úsáide áirithe anaithnid le cabhair fianán agus an suíomh á bhrabhsáil ag duine. Baineann na fianáin seo le rogha teanga an úsáideora agus le sonraí Google Analytics. Úsáidimid Google Analytics chun eolas a thaifeadadh mar gheall ar cad as a dtagann ár gcuid úsáideoirí agus cad a dhéanann siad agus iad ar an suíomh. Bailíonn agus stórálann Google Analytics sonraí teicniúla faoin mbrabhsálaí agus faoin ríomhaire a úsáidtear chun cuairt a thabhairt ar an suíomh. Usáidimid na sonraí bailithe ag Google Analytics chun tuairiscí comhiomlánaithe a chruthú ar líon, suíomh agus gníomhaíocht ár n-úsáideoirí.

Maidir le sonraí pearsanta a bheireann tú dúinn go deonach agus tú í mbun taighde linn - go pearsanta, thar an bhfón, i ríomhphost, i litir srl – ní dhéantar iad seo a roinnt le tríú páirtí ar bith. Déantar na sonraí seo (ainm, seoladh, ríomhphost, uimhir fón, eagraíocht, ábhar taighde) a úsáid mar a leanas:

  • Riaradh taighde agus soláthar íomhánna
  • Bainistiú ábhar cartlainne
  • Staitisticí le haghaidh tuairisc bliantúil

Ní bheidh fáil ag éinne ar do chuid sonraí pearsanta ach baill foirne an Chnuasaigh amháin, agus iad i mbun oibre ar na dualgais seo thuasluaite. Beidh cora agus bannaí fisiciúil agus digiteach i bhfeidhm le sábháilteacht do chuid sonraí a chinntiú.

Leasú agus ceartúcháin

Dar mhaith leat leasú ar bith a chur i bhfeidhm sna sonraí teagmhála atá againn duit, thig leat dul i dteagmháil linn.

Má tá aon cheist agat maidir leis an bpolasaí seo is féidir dul i dteagmháil linn ag bealoideas@ucd.ie nó thar an bhfón ag 01 716 8216.

 

 TOP