English

Maidir linn

Tá Seirbhísí IT tiomanta tacú le Straitéis UCD 2015 go dtí 2020 agus cur leis trí bheith ar an gcomhpháirtí is rogha le daoine i dtaobh réitigh agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise.  

Is é ár bhfís daoine a chumasú trí shaol na hOllscoile a athrú ó bhonn le teicneolaíochtaí digiteacha nua agus cinn atá ag teacht chun cinn.  

Seirbhísí maidir le teagasc agus foghlaim agus taighde

Cuirimid raon leathan teicneolaíochtaí ar fáil do phobal UCD chun cuidiú le teagasc agus foghlaim ón timpeallacht foghlama Blackboard a chumasaíonn foghlaim ó áit ar bith, roghanna bogearraí acadúla le haghaidh teagaisc, saineolas ó thaobh cineálacha éagsúla ábhar físe a fhorbairt, ríomhPhunainn agus fiú amháin breis roghanna d'fhoghlaim i gcomhar.

Seirbhísí do lucht taighde

Tugaimid tacaíocht do lucht taighde san úsáid a bhaineann siad as TE mar áisitheoir ina mbeartaíocht taighde agus éascaíonn an méid sin dóibh. Cuirimid idir chórais fhaisnéise taighde ar fáil chomh maith le cnuasaigh ríomhairí, déanaimid ionaid sonraí a óstáil chomh maith le sonraí a bhainistiú agus suíomhanna gréasáin a óstáil agus a dhearadh atá leagtha amach chun tacú le riachtanais an phobail taighde.

Seirbhísí do lucht riaracháin

Ag obair i gcomhar leis an mbainistíocht agus le lucht riaracháin na hOllscoile, cuirimid córais chomhtháite, próisis agus faisnéis ar fáil a bhaineann le taifid mac léinn na hOllscoile, le hairgeadas, le hacmhainní daonna, le forbairt agus caidrimh alumni agus le réimsí tábhachtacha eile.  Áirítear ar ár gcuid seirbhísí anailís a dhéanamh ar chórais ghnó, iad a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus tacú leo chomh maith le faisnéis bainistíochta a fhorbairt.

Seirbhísí don fhoireann

Cuirimid réimse leathan seirbhísí ar fáil chun tacú leis an bhfoireann ina gcuid oibre don Ollscoil.  Áirítear ar na seirbhísí sin an gréasán, an t-idirlíon, stóráil agus roinnt doiciméad, bogearra féilire, seirbhísí i gcomhar agus seirbhísí ríomhaire deisce.  Éascaímid na huirlisí sin rannpháirtíocht nó cothaíonn rannpháirtíocht agus cuireann sin ar chumas na hOllscoile eolas a roinnt agus comhpháirtíochtaí a bhunú leis an bpobal taighde agus teagaisc, an pobal mór agus an pobal áitiúil.  Tá na córais sin ar fad ag brath ar shlándáil láidir faisnéise agus dá bhrí is cuid mhór dár gcuid oibre córais na hOllscoile a choinneáil slán.

Seirbhísí do mhic léinn

Tacaímid le riachtanais TE na mac léinn ó dul ar líne go dtí teacht ar acmhainní modúil i Blackboard nó bogearraí lascainithe a aimsiú. Tá ár gcuid Ionaid TE agus an deasc cúnaimh ar fáil chun comhairle agus tacaíocht theicniúil a chur ar fáil.  Táimid i mbun aip Soghluaiste UCD freisin, aip a bhfuil duaiseanna buaite aici, agus a chuidíonn le mic léinn le gach ní óna mbealach a dhéanamh thart timpeall an champais le cabhair ó léarscáil idirghníomhach go dtí cuardach a dhéanamh ar Chatalóg na Leabharlainne le leabhar a aimsiú.

Ár bPrionsabail
•    Dírithe ar chustaiméirí
•    Luach sa bhreis
•    Slán, iontaofa, solúbtha, inbhuanaithe, so-aimsithe
•    Réitigh shimplí agus nuálacha

Ár Luachanna
•    An fhoireann a chumhachtú (Rannpháirtíocht)
•    An scoth i ngach a ndéanaimid (Scoth)
•    Rannpháirtíocht leis an bpobal maidir le dearadh agus seachadadh seirbhísí (Comhghleacaíocht)
•    Comhráití oscailte agus ionraic leis an bpobal (Ionracas agus Éagsúlacht)